IDMR: В нарушение на европейските правила България бави преразпределянето на енергийните свръхпечалби към домакинствата

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
533
article picture alt description

Източник: needpix.com

Министерство на енергетиката все още не е разработило механизми за преразпределяне на свръхпечалбите на частните и държавни производители на електрическа енергия. На 1 декември влиза в сила Регламент 1854, който задължава правителствата да пренасочат тези средства в три направления: намаляване на консумацията на електрическа енергия чрез активно прилагане на мерки за енергийна ефективност; подпомагане на домакинствата по социални критерии, включително и чрез директни плащания; подкрепа за малкия и среден бизнес.

Институтът за развитие и управление на ресурсите - ИРУР счита, че водената от служебния министър Росен Христов политика е в нарушение на Регламента и поставя под риск България да бъде санкционирана. Според Министерство на енергетиката всички пари от свръхпечалбите трябва да бъдат пренасочени отново към едрия бизнес, който в момента е защитен и получава субсидии от държавния бюджет. В допълнение Народното събрание прие бизнесът да плаща до 200 лв. вместо 250 лв. за /МВтч., а разликата до пазарната цена да продължи да се поема от държавата.

В писмо до парламентарната Комисия по енергетика министър Христов признава, че все още не са разработени методики за преразпределяне на тези свръхпечалби. Нещо повече той настоява да бъде нотифицирана ЕК за средствата, които би следвало да бъдат преразпределени по Регламент 1854. Това предложение е в пряко нарушение на европейското право, тъй като няма законова процедура да се нотифицира Европейската комисия за прилагането на Регламент с пряко действие, който е изготвен от нея и важи за всички държави членки без изключение. Министър Христов прави внушение, че с оставането на домакинствата на регулирания пазар за електроенергия, те са защитени и нямат нужда от допълнителна подкрепа. Философията на Регламент 1854 обаче се базира на това, че трябва да се дадат допълнителни средства на домакинствата. Успоредно с тях правителствата могат да продължат действията на вече въведените бюджетни мерки. Целта е да бъдат подпомогнати гражданите, които най-тежко понасят бремето от инфлацията. Този Регламент е задължителен общоевропейски инструмент на здравия разум и солидарност, създаден за подкрепа на домакинствата.

ИРУР настоява в най-кратки срокове да бъде създадена и работна група с участието на неправителствения сектор, която да разработи методики за енергийна ефективност насочени към бизнеса. До сега бяха раздадени над 10 млрд. лв. под формата на субсидии без ясни критерии, нито предвидени задължения за бизнеса да въвежда технологии за спестяване на енергия. Апелираме правителството да приложи Регламент 1854 в цялост и да не се губи повече време тъй като домакинствата имат нужда от тази подкрепа за да се справят с кризата на цената на живота.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща