СОР 27: Приоритетите на ЕС - най-големият донор на публични средства за Зеления преход

Заедно с Евросъюза и неговите държави членки имат най-голям принос за публичното финансиране във връзка с климата за развиващите се икономики, като през 2020 г. заделят 23,4 млрд. евро от 100 млрд. евро, обещани от развитите страни.

Климат / Зелен преход
3E news
1765
article picture alt description

Целта на председателстваната от Египет среща на върха - 27-ата конференция на ООН по изменението на климата (COP27) от 6 до 18 ноември в Шам ел Шейх е да се ускори прилагането на мерките за постигане на целите на Парижкото споразумение и на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата.

ЕС ще настоява за конкретни и по-големи усилия на световно равнище за справяне с взаимосвързаните кризи в областта на климата и биологичното разнообразие и ще работи с партньори съмишленици, за да осигури успешно приключване както на предстоящата Конференция по изменение на климата (COP27) през ноември, така и на Конференцията за биологичното разнообразие (COP15) през декември. Предприемането на спешни действия на двете конференции е от съществено значение за изпълнението на целите на Парижкото споразумение и за запазване на постижимостта на целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C.


Ние трябва да работим неуморно за адаптиране към изменението на климата и да направим природата наш основен съюзник. Затова нашият Съюз ще настоява за амбициозно глобално споразумение за природата в рамките на Конференцията на ООН относно биологичното разнообразие, която ще се проведе в Монреал по-късно през тази година. Ще направим същото и по време на COP27 в Шарм ел-Шейх, коментира Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия.


Благодарение на Европейския зелен пакт Европа е на път да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Като се започне от пандемията и се стигне до агресията на Русия срещу Украйна, ЕС не се отклони от поетия път и дори удвои ангажимента си към екологичния преход, както отново го прави с REPowerEU. Съчетан с ускоряване на екологичния преход чрез NextGenerationEU, REPowerEU е планът на ЕС за постепенно премахване на зависимостта му от руските изкопаеми горива чрез ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници, икономии на енергия и диверсификация на енергийните доставки.  Това е нашата пътна карта за постигане на енергия на достъпни цени за хората, живеещи в ЕС, енергийна сигурност за Европа и устойчивост за планетата.

Стратегията Global Gateway (Глобален портал) подкрепя екологичната трансформация и инвестициите както в смекчаване на изменението на климата, така и в устойчивост спрямо изменението на климата. Тя също така подкрепя чистата енергия като начин за постигане на целите за устойчиво развитие и ангажиментите по линия на Парижкото споразумение. В рамките на подход „Екип Европа“ стратегията насърчава обмена на зелени технологии и укрепва енергийната сигурност, като предлага устойчиви и надеждни връзки и решения по света. 

Приоритети на ЕС за COP27

По време на преговорите по въпросите на климата на COP27 ЕС ще работи за по-нататъшни амбициозни действия през това критично важно десетилетие, включително чрез

  • приемане на работна програма за смекчаване на изменението на климата и работа по прекратяване на неефективните субсидии за изкопаеми горива
  • постепенно намаляване на използването на въглища
  • намаляване на емисиите на метан
  • привеждане на целите в съответствие с целта за глобално ограничаване на затоплянето до 1,5°C
  • ЕС вече изпълнява ангажиментите си чрез вътрешната си законодателна дейност и е готов да увеличи допълнително своя национално определен принос (НОП), ако е целесъобразно, в съответствие с резултатите от текущите преговори „Подготвени за цел 55“.

Що се отнася до адаптирането към изменението на климата, ЕС е готов да ускори действията както на вътрешно, така и на световно равнище. По важния въпрос за загубите и щетите ЕС ще се опита да намери ефективни решения за посрещане на нуждите, пред които са изправени уязвимите държави по света при справянето с последиците от изменението на климата.


В качеството си на най-големия донор на финансиране на борбата с изменението на климата в света ЕС и неговите държави членки вече отговарят за значителен дял от глобалните усилия за справяне с кризата в областта на климата. На COP27 ще водим диалог с други донори, за да ги насърчим да увеличат приноса си и да постигнем общата цел от 100 милиарда щатски долара до 2023 г., както и удвояване на финансирането за адаптиране до 2025 г. в сравнение с равнищата през 2019 г., съобщиха от Комисията. Ще продължим и работата по нова колективна количествена цел за финансиране на борбата с изменението на климата и за привеждане на всички финансови потоци в съответствие с Парижкото споразумение, допълниха оттам.


Приносът на „Екип Европа“ за глобалното финансиране във връзка с климата

За да се справим с кризата в областта на климата, емисиите трябва да намалеят навсякъде по света. Много държави вече са изправени пред последиците от тази криза. В периода 2013—2020 г. ЕС набра средства, с които се подпомагат развиващите се страни при смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях чрез финансиране на мерки за действия в областта на климата в световен мащаб, с акцент върху най-бедните и най-уязвимите държави и общности
използване на безвъзмездни средства за привличане на частни инвестиции и финансиране от международни банки за развитие

  • 27 млрд. щатски долара,мобилизирани от Европа
  • 56,3 млрд. щатски долара, мобилизирани от други донори
  • 16,7 млрд. щатски долара, които все още не достигат за постигане на целта от 100 млрд. щатски долара

Заедно ЕС и неговите държави членки имат най-голям принос за публичното финансиране във връзка с климата за развиващите се икономики, като през 2020 г. заделят 23,4 млрд. евро — почти половината от тях са под формата на безвъзмездни средства. Това е значителен дял от глобалната цел за 100 милиарда щатски долара, обещани от развитите страни на срещата на върха по въпросите на климата в Копенхаген през 2009 година.

Председателят на делегацията Бас Ейкхаут и изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс ще проведат пресконференция в четвъртък, 14:00 ч. българско време.

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming/joint-press-conference-at-cop27-with-vp-timmermans-and-ep-delegation-chair-mr-eickhout-in-sharm-el-s_20221117-1300-SPECIAL-PRESSER

Каква още е програмата в участието на ЕС на Световната среща за климата и инициативите на павилиона на ЕС може да научите ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща