Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 13 ноември расте с 26.10 %, а в разпределителната – с 15.74 на сто

Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната запазва висок положителен дял от 11.87 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1069
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да държи положителен дял, но потреблението се свива. Салдото (внос-износ) на електроенергия остава на плюс. Добро ниво на участие запазват, както базовите централи, така и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Водноелектрическите централи остават на минус. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 13 ноември (01.01.2022 г. – 13.11.2022 г.) спрямо аналогичното време на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от началото на януари до тринадесетия ден на месец ноември тази година се увеличава с (плюс) 8.28 % и достига до обем от 43 443 211 MWh (плюс 8.57 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 6 ноември). За сравнение, през същото време на миналата година производството на електроенергия производството на електроенергия е било от порядъка на 40 121 992 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период намалява (минус) с 1.61 % до обем от 32 547 923 MWh (минус 1.57 % преди седмица). Година по-рано за същото време от началото на годината до тринадесетия ден на единадесетия месец на годината е възлизало на 33 080 330 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия все още държи доста добър положителен дял – плюс 54.73 % (плюс 56.99 % отчетени за сравнявания период седмица по-рано) като достига до обем от порядъка на 10 895 288 MWh. Година по-рано за същия отчитан период салдото (износ-внос) е достигало до 7 041 662 MWh. За отбелязване е, че и тук, както и при другите показатели движението в посока надолу продължава, но има и признаци за забавяне на темпа на свиване.

Базовите централи запазват положителното си участие и от първи януари до тринадесети ноември тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. то нараства (плюс) с 11.87 % и достига до 36 693 188 MWh (седмица по-рано – плюс 12.27 %). За сравнение, година по-рано делът на базовите централи, според данните на системния оператор е достигал до обем от 32 798 948 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват висок положителен дял, както в преносната, така и в разпределителните мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчитан период се повишава с 26.10 % или до обем от порядъка на 1 386 645 MWh (плюс 26.21 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния период от началото на годината до тринадесети ноември на предходната 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е възлизало на 1 099 616 MWh. По-добрите данни за сравнявания период от настоящата година в частност се дължат на увеличението на дела на вятърните (плюс 8.70 %) и фотоволтаични (плюс 59.91 %) централи, а също така и на биомасата (плюс 5.46 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посоченото време от първи януари до тринадесети ноември тази година, според оперативната справка на системния оператор нараства с 15.74 % и достига до обем от 1 977 932 MWh (плюс 16.17 % отчетени преди седмица за сравнявания период до 6 ноември). За сравнение през същото време на 2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа със обем от 1 708 966 MWh. В частност, положителният дял за сравнявания период от настоящата 2022 г. се в резултат на по-добрия дял на вятърните (плюс 12.30 %) и фотоволтаични (плюс 22.41 %) и въпреки спада при биомасата (минус 18.32 %).

Делът на водноелектрическите централи продължава да остава на минус. Така за посочения сравняван период участието им спада (минус) с 25.01 % до обем от 3 385 446 MWh (минус 25.00 седмица по-рано). Година по-рано за времето от първия ден на януари до тринадесети ноември участието на ВЕЦ е достигало до обем от 4 514 462 MWh.

Както става ясно от бързия прочит на данните, продължава да се наблюдава промяна на всички показатели, което от една страна се дължи на смяната на сезона, задържането на по-топлото време, но и на липсата на достатъчно валежи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща