Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 16 октомври намалява с 24.86 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 25.99 на сто, а в разпределителната – с 15.33 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
889
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава положително. Потреблението на електроенергия намалява. Добър положителен дял все още държи салдото (износ-внос). На плюс са и базовите централи. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) също расте. Все още остава на минус делът на водноелектрическите централи. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 16 октомври тази година (01.01.2022 г. – 16.10.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от първи януари до шестнадесети октомври тази година нараства с 10.74 % в сравнение с аналогичния период на миналата година и достига до обем от 40 225 602 MWh (плюс 11.50 % отчетени седмица по-рано за сравняван период до 9 октомври т.г.). Година по-рано производството на електроенергия е възлизало на 36 325 548 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период се свива (минус) с 0.99 % до обем от 29 862 905 MWh (минус 0.62 % преди седмица). Според данните на системния оператор през посочения период от началото на годината  до шестнадесетия ден на предходната 2021 г. потреблението на електроенергия е било в обем от порядъка на 30 160 447 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да държи добър положителен дял, но свиването, ако се погледнат по-ранни периоди на отчитане, продължава. Така за посоченото време от първи януари до шестнадесети октомври тази година салдото (износ-внос) расте с 68.09 % в сравнение с аналогичния период на миналата година, или до обем от 10 362 697 MWh (плюс 70.63% преди седмица, плюс 74.46 % преди две седмици) . Година по-рано салдото (износ-внос) е било от порядъка на 6 165 101 MWh.

Положително остава и участието на базовите централи като за периода от началото на настоящата година до шестнадесетия ден от десетия месец то се повишава с 15.14 % и достига до обем от 33 878 769 MWh (плюс 16.13 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. базовите централи са участвали с обем от 29 424 165 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи държат също висок положителен дял.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период от началото на годината до средата на октомври нараства с 25.99 % до обем от 1 285 982 MWh (плюс 26.01 % преди седмица). Година по-рано за същото време участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 1 020 732 MWh. В частност този положителен резултат се дължи на по-добрите данни за дела на вятърните (плюс 11.24 %) и фотоволтаични (плюс 57.02 %) централи, както и на биомасата.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от началото на настоящата  година до шестнадесети октомври се увеличава с 15.53 %, достигайки до обем от порядъка на 1 836 717 MWh (плюс 15.01 % преди седмица). За сравнение, през миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа е било от порядъка на 1 589 759 MWh. По-добрите резултати за настоящия период в частност се дължат на по-високия дал на вятърните (плюс 13.80 %) и фотоволтаични (плюс 21.28 %) централи и въпреки спадът на биомасата (минус 19.30 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус. Така, според данните на системния оператор, за сравнявания период от началото на настоящата година до шестнадесетия ден на месец октомври участието на ВЕЦ намалява (минус) с 24.86 % до обем от 3 224 134 MWh (минус 24.76 % преди седмица, минус 25.42 % преди две седмици). Година по-рано участието на ВЕЦ е достигало до обем от порядъка на 4 290 892 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща