Производството на електроенергия за първите девет месеца на годината нараства с 12.25 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток намалява с 0.39 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
742
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да държи добро положително ниво. Потреблението на електроенергия е на минус. Положителен е делът на базовите централи. Висок остава и делът на салдото (износ-внос). В същото време няма как да остане невидимо изменението при тях в посока към понижение спрямо по-ранни  отчетни периоди. Затова пък делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи продължава да се подобрява. Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 2 октомври тази година (01.01.2022 г. – 02.10.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година до първите два дни на октомври се увеличава с 12.25 % спрямо същото време на миналата година и достига до обем от 38 788 661 MWh (плюс 13.05 % регистрирани седмица по-рано за сравнявания период до 25 септември, плюс 13.75 на сто за времето до 18 септември).  Година по-рано през посочения период производството на електроенергия е било в обем от 34 554 535 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения отчетен период от девет месеца и един ден намалява (минус) с 0.39 % до обем от 28 602 527 MWh (минус 0.24 % преди седмица). За сравнение, през същото време на миналата година производството на електроенергия е било от порядъка на 28 715 712 MWh.

Салдото (износ-внос) все ще държи висок положителен дял в процентно отношение и за сравнявания период от първия ден на месец януари до втория ден на октомври възлиза на 10 186 134 MWh, което представлява ръст от 74.46 % (плюс 79.56 % отчетени за периода преди седмица). През същото време от девет месеца на миналата година (+ 1 ден) салдото (износ-внос) е достигало до доста по-ниския обем от 5 838 823 MWh.

Базовите централи остават на плюс, но както при производството, потреблението и салдото и тук се наблюдава промяна на резултатите в посока към спад при проследяване на по-ранни отчетни периоди. Според данните на системния оператор, за времето от началото на годината до първите два дни на октомври участието на базовите централи се повишава (плюс) със 17.23 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. до обем от порядъка на 32 699 373 MWh (плюс 18.38 % седмица по-рано). За сравнение, година по-рано участието на базовите централи е възлизало на 27 893 221 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа продължават да демонстрират покачване на делът си.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период  от настоящата година се увеличава (плюс) с 26.29 % или до обем от 1 225 853 MWh (плюс 25.77 % отчетени преди седмица за отчетния период до 25.09). Година по-рано участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до 970 648 MWh. По-добрите данни за деветте месеца на настоящата година в частност се дължат на положителните данни за участието на вятърните (плюс 14.56 %) и фотоволтаични (плюс 52.36 %) централи, а също и на биомасата (плюс 0.14 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от първи януари до втори октомври се увеличава спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.  с 15.13 % и достига до 1 758 373 MWh (плюс 14.93 % за сравнявания период преди седмица). През посоченото време, но година по-рано делът на ВЕИ е достигал до обем от 1 527 233 MWh. По-добрите данни в частност се дължат на по-добрия дял на вятърните (плюс 17.54 %) и фотоволтаични (плюс 18.56 %) централи и въпреки спада при биомасата (минус 19.61 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс остава на минус, макар че отново се наблюдава слабо подобрение. Според данните на системния оператор за първите девет месеца на настоящата година делът на ВЕЦ намалява (минус) с 25.42 % спрямо аналогичния период на миналата година и е в обем от 3 105 062 MWh (минус 25.65 % седмица по-рано). За сравнение, тогава участието на ВЕЦ възлизало на обем от порядъка на 4 163 433 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща