Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 25 септември намалява с 25.65 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 25.77 на сто, а в разпределителната – с 14.93 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1297
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да държи положителен дял, а потреблението на електроенергия да се свива. Салдото (износ-внос) не спира да намалява, макар и на пръв прочит да изглежда, че държи добър дял в процентно отношение. Положително остава и участието на базовите централи, но и тук се наблюдава промяна на данните в посока към понижение. Затова пък резултатите за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и водноелектрическите централи (ВЕЦ) се подобряват. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 25 септември тази година (01.01.2022 г. – 25.09 2022 г.) спрямо аналогичния период да предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от началото на януари до двадесет и пети септември тази година се увеличава до обем от 38 054 410 MWh или с 13.05 % в сравнение с аналогичния период на миналата година (плюс 13.75 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 18 септември, плюс 14.39 % - за времето до 11 септември). За сравнение, тогава производството на електроенергия е било в обем от 33 661 825 MWh.

Потреблението на електроенергия намалява и данните за свиването стават по-отчетливи. Така за времето от първия ден на януари до двадесет и петия ден на месец септември потреблението на електроенергия възлиза на 27 989 300 MWh, което е спад (минус) с 0.24 % (минус 0.13 % преди седмица). Година по-рано за същия период потреблението на електроенергия е било от порядъка на 28 056 244 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да държи висок дял в процентно отношение, но тенденцията за свиване при проследяване на по-ранни периоди става по-отчетлива. Що се отнася до посочения сравняван период от началото на годината към 25 септември салдото (износ-внос) достига до обем от 10 065 110 MWh, което в сравнение със същия период на предходната 2021 г. е ръст от 79.56 % (плюс 85.56 % отчетен скок преди седмица, плюс 91.69 % преди две седмици). За посоченото време на миналата година салдото (износ-внос) според данните на системния оператор е било в обем от 5 605 581 MWh.

Базовите централи все още държат добър положителен дял и от началото на януари до двадесет и петия ден от деветия месец на настоящата година участието им достига до обем от 32 078 274 MWh. Това представлява увеличение (плюс) с 18.38 % (плюс 19.40 % за сравнявания период до 18.09 т.г.). За сравнение, през посочения период на миналата година участието на базовите централи е достигало до 27 096 985 MWh.

По-добри са данните за участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период се повишава да обем от порядъка на 1 195 907 MWh, което е ръст от (плюс) 25.77 % (плюс 25.56 % преди седмица) . Година по-рано за същото време от началото на годината до 25.09 участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до обем от едва 950 871 MWh. По-добрите данни в частност се дължат на увеличението на вятърните (+14.67 %) и фотоволтаични (+50.63 %) централи и в по-малка степен на биомасата (+ 0.33 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посоченото сравнявано време от настоящата 2022 г. също расте и достига до обем от 1 716 709 MWh, или до плюс 14.93 % (плюс 14.73 % седмица по-рано). Година по-рано за дните от януари до двадесет и пети септември този дял е възлизал на обем от 1 493 750 MWh. В частност, по-добрите данни са в резултат на увеличеният дял на вятърните (+17.87 %) и  фотоволтаични (+18.03 %) централи и въпреки спада ( - 19.66 %) при биомасата.

Водноелектрическите централи все още запазват минусовото си участие в енергийния баланс, но и при тях спрямо по-ранни периоди се наблюдава подобрение на данните. Така за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и петия ден на месец септември тази година участието на ВЕЦ е в обем от 3 063 520 MWh. Това представлява спад (минус) от 25.65 % (минус 25.72 % преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е достигало до обем от 4 120 219 MWh.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща