Експерт: В Териториалните планове за справедлив преход липсват анализи и технологични решения, а и не решават демографски проблеми

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1463
article picture alt description

източник: Мини Марица Изток, архив

Автор: инж. Щерьо Щерев, заместник-председател на Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия

Недопустимо е Министерството на Енергетиката да публикува за обществено обсъждане един толкова непрофесионално изготвен документ като „Териториалните планове за справедлив преход“. В него липсват технически анализи за потребностите от електрическа енергия през следващите 10 - 20 години, как те ще се задоволяват балансирано от гледна точка на електропроизводствените мощности и на електропреносната мрежа. Няма техническо решение за поддържане на технологичните параметри на тази мрежа (като напрежение, честота, сигурност на доставките до всички електропотребители) и не на последно място – прогнозна цена на ел. енергията, както за битовите, така и за индустриалните потребители.

Липсват анализи и конкретна обосновка, кои чуждестранни фирми са готови да инвестират в изграждането на средни и големи производствени предприятия в засегнатите региони от този така наречен „справедлив преход“ при условие, че цената на ел. енергия ще се изравни с европейската и заплатите на пренасочваните работещи миньори и енергетици трябва не само да се запазят, но и да се увеличат и изравнят с тези на европейските им колеги.

Тези планове за „справедлив преход“ не решават националния демографски проблем на сраната. Напротив – ускореното спиране на въгледобива и електропроизводството в минно енергийния комплекс „Марица изток“ ще доведе до рязък скок на безработицата в Старозагорска и другите й съседни области. Ще бъдат засегнати стотици, хиляди малки и средни предприятия в региона, осигуряващ понастоящем работната ръка. Безработните, лишени от сравнително доброто си заплащане понастоящем, губят покупателната си способност. Това ще се отрази негативно върху местната търговия. Хиляди малки фирми, предоставящи услуги и ежедневно употребяващи се стоки ще фалират. Младите хора от региона масово ще емигрират към Западна Европа. Регионът ще загуби перспективите си за подмладяване на населението. Цели семейства масово ще емигрират.

Небалансираното нарастване на производството на ел. енергия от ВЕИ (слънчева и ветрова) изисква компенсиращи електропроизводствени мощности, които не могат да се осигурят от скъпоструващите батерии, нито от наличните ВЕЦ, защото и те са зависими от капризите на природата. Още по-малко може да се разчита на газови ТЕЦ, като се има предвид непрекъснато растящата цена на природния газ. Потребностите от него в световен мащаб ще растат непрекъснато с растящия брой на населението на планетата (докато у нас българите ще бъдат на изчезване) и желанието всички хора да живеят по-добре.

Страните, добиващи и търгуващи с природен газ няма да допуснат цената му да падне до тази от преди 2019 година.

Изграждането на ВЕИ-паркове върху земеделски земи е престъпление спрямо българските граждани и спрямо човечеството, което изпитва и сега глад по много краища на света. Храната е стратегическа стока. България е благословена с плодородна земя, която трябва да се пази и обработва грамотно. Продукцията на нашата страна е хранила деветмилионното ѝ население в предишните десетилетия, а излишъците са изнасяни в цяла Европа. Плодовете на нашата земя са несравними по вкусовите си качества и са търсени и приемани навсякъде.

България е благословена и с лигнитното находище „Марица изток“. То е източник на местна, евтина енергийна суровина за следващите 50 години. Българските политици трябва по примера на полските и чешките си колеги да бранят това национално богатство от безумните идеи на „зелените“ политици от Брюксел и платените им подгласници у нас. Как може съседна Сърбия да има изгода да купува лигнитните ни въглища на добра за нас цена, да ги транспортира на стотици километри за своя сметка и да произвежда от тях ел. енергия на приемлива за сръбските потребители цена? Възможно е, защото те не търгуват с квоти за въглероден диоксид (CO2). Тази търговия е въведена от ЕС тенденциозно с цел да ликвидира конвенционалните ТЕЦ, изгарящи местните енергийни ресурси от лигнитни въглища и произвеждащи евтина ел. енергия. CO2 не е вреден за природата. Напротив, той е жизнено необходим за всички зелени растения, ускорява растежа и плодородието им, укрепва устойчивостта им спрямо екстремните промени на метеорологичната обстановка. Вредни са прашните улици в градовете, старите автомобили, изгарянето на всякакви боклуци за отопление през зимата.

Спирането на минно-енергийния комплекс „Марица изток“ ще увеличи употребата не само на ел. ток, но и на твърди горива за битовото отопление. Ще се увеличи неконтролираната сеч на горите – основният източник на кислород, чист въздух и вода – питейна вода, която също е стратегически продукт. Ще се увеличат пушещите комини на битови и обществени сгради, които за разлика от тези на ТЕЦ нямат електрофилтри и сяроочистни инсталации. Градовете и селата с мръсен въздух ще са повсеместни.

Това ще бъде траен резултат от така наречения „справедлив преход“. Реализацията му ще допринесе за липса на топлина и светлина за 90 % от българското население, съответно до мизерно, бедно съществуване и до обезлюдяване на България.

Професионално разработена, икономически и социално обоснована Национална енергийна стратегия за период от 30 – 50 години може да бъде база, върху която да се разработи този преход към нови по-чисти технологии за изграждането на нови, базови, електропроизводствени мощности, гарантиращи сигурността, независимостта на страната ни при задоволяване на бита и индустрията с евтина и качествена ел. енергия. Ще се запази надеждата за по-добро бъдеще на населението от региона, ще бъде съществена предпоставка за решаване на демографския проблем.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща