Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 14 август расте с 23.49 %

Участието на ВЕЦ намалява с 28.89 на сто спрямо аналогичния период на миналата година, а делът на ВЕИ в преносната мрежа се увеличава с 23.00 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1345
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия запазва висок положителен дял, а потреблението все още остава на плюс. В процентно отношение салдото (износ-внос) остава високо. Участието на базовите централи е положително, но по-очевидна става промяната на показателите в посока надолу. Затова пък са по-добри данните по отношение на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Отново се наблюдава подобрение и по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че все още остава на минус. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 14 август (01.01.2022 г. – 14.08.2022 г.) в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от началото на годината почти до средата на настоящия месец август нараства до обем от 32 632 605 MWh, или с 15.98 % спрямо аналогичния период на миналата година (ръст от плюс 16.30 % отчетен седмица по-рано за сравнявания период до 7 август т.г.). За сравнение, година по-рано през същия период производството на електроенергия е било от порядъка на 28 135 960 MWh.

Потреблението на електроенергия все още запазва положителен дял и за сравняваното време от първия ден на януари до четиринадесетия ден на месец август достига до 24 181 524 MWh. Това представлява увеличение с 0.16 % (плюс 0.36 % отчетени седмица по-рано, плюс 0.61 % две седмици преди това). Година по-рано през аналогичния период потреблението на електроенергия е възлизало на обем от 24 143 165 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение като за посочения период от началото на годината почти до средата на осмия месец достига до обем от 8 451 081 MWh, което е ръст със 111.66 % (плюс 114.07 % отчетени седмица по-рано).  През аналогичния период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е възлизало на 3 992 795 MWh.

Базовите централи все още държат добър дял като за сравнявания период от настоящата година той достига до обем от порядъка на 27 441 899 MWh, или скок с 23.49 % (плюс 24.20 % отчетени преди седмица). За сравнение, през същото време на миналата година делът на базовите централи, според данните на системния оператор е достигал до обем от 22 222 423 MWh.

По-добри са данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на януари до четиринадесетия ден на август спрямо същия период на миналата година нараства до 1 005 576 MWh, или с 23.00 % (плюс 21.32 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 7 август). Година по-рано, през посочените сравнявани дни ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от порядъка на 817 561 MWh. По-добрите данни в частност се дължат на високия дял на вятърните (плюс 14.68 %) и фотоволтаични (плюс 43.91%) централи, така и на биомасата (плюс 0.48 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от 01.01 до 14.08 от настоящата година се увеличава до обем от 1 458 313 MWh. Това е скок с 15.64 % (плюс 15.12% седмица по-рано). Година по-рано през посочените дни делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигал до обем от порядъка на 1 261 110 MWh. В частност, по-добрите данни са в резултат на по-високото участие вятърните (плюс 18.10 %) и фотоволтаични (плюс 19.15 %) централи и въпреки биомасата (минус 19.58 %).

Участието на ВЕЦ все още остава на минус, въпреки че за пореден отчетен период се наблюдава подобрение на данните. Така за времето от първия ден на януари до четиринадесетия ден на август участието на ВЕЦ достига до обем от 2 726 817 MWh, което е понижение (минус) с 28.29 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. (минус 29.29 % отчетени седмица по-рано).За сравнение, тогава ВЕЦ са участвали с обем от 3 834 866 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща