Производството на електроенергия за първите седем месеца на годината нараства с 16.45 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 0.61 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1702
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да държи достатъчно добро ниво. Потреблението на електроенергия остава на плюс. Все още се отчита доста добър дял в процентно отношение при салдото (износ-внос) на електроенергия. Що се отнася до участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), в преносната мрежа се отчита леко увеличение, докато в разпределителната - несъществен спад.  Затова пък делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се подобрява, въпреки че все още остава на минус. В същото време, ако се проследят данните от по-ранните отчетни периоди се наблюдават разлики, които дават достатъчно добра информация. Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 31 юли (01.01.2022 г. – 31.07.2022 г.) в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за първите седем месеца на годината, или от началото на месец януари до тридесет и първия ден на юли се повишава. Ако през посоченото време на миналата година то е било в обем от 26 425 414 MWh, то през същите дни на настоящата 2022 г. нараства до 30 772 009 MWh. Това представлява ръст с 16.45 % (плюс 16.66 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 24 юли).

Потреблението на електроенергия остава положително и за сравняваните седем месеца от настоящата 2022 г. нараства до обем от 22 866 194 MWh. Това представлява увеличение с 0.61 % (плюс 0.71 на сто отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на 2021 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 22 726 541 MWh.

Салдото (износ-внос) отново запазва висок положителен дял в процентно отношение и за времето от първия ден на януари до последния ден на месец юли (01.01 – 31.07) тази година е в обем от 7 905 815 MWh, което е скок със 113.74 % (плюс 115.15 % отчетени за сравнявания период до 24 юли). Година по-рано за посочените седем месеца салдото (износ-внос) и било от порядъка на 3 698 873 MWh.

Високо остава и участието на базовите централи. Така за първите седем месеца то нараства до обем от 25 871 838 MWh – ръст с 24.45 % спрямо аналогичното време на предходната 2021 г. (плюс 25.10 % отчетени седмица по-рано). Според данните на системния оператор, през сравнявания период на предходната 2021 г. делът на базовите централи е достигал до 20 774 395 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа расте, а в разпределителната изменението не е съществено и положителното ниво се запазва.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до тридесет и първия ден на месец юли се повишава и достига до обем от 936 203 MWh. Това представлява скок с 21.85 % спрямо аналогичните дни на миналата година (плюс 21.29 % седмица по-рано). Тогава ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 768 323 MWh. В частност по-добрите данни са в резултат на добрия дял на вятърните (плюс 12.39 %) и фотоволтаични централи (плюс 44.77 %), както и на биомасата (плюс 1.16 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства и за първите седем месеца на тази година се покачва до обем от 1 361 809 MWh, или с 15.76 % (плюс 15.83 % отчетени преди седмица за предходния отчетен период). За сравнение, през аналогичните седем месеца на 2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа  с 1 176 380 MWh. По-добрите показатели, според данните на ЕСО са в резултат на по-доброто участие на вятърните (плюс 16.80 %) и фотоволтаични (плюс 20.27 %) и въпреки спада при биомасата (минус 20.02 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават на минус. Въпреки че този дял все още доста висок, ако се погледнат показателите от по-ранни сравнявани периоди няма как да не се отчете подобрение. Така за първите седем месеца на настоящата година или от първия ден на януари до края на месец юли участието на ВЕЦ е в обем от 2 602 159 MWh. Това представлява спад (минус) с 29.79 % (минус 30.54 % отчетени седмица по-рано) спрямо същите дни на миналата година, когато ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 3 706 316 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща