Кредитите на домакинствата два пътни по-малко като обем от депозитите през юни

Заемите са достигнали 31.111 млр. лв. и тяхното повишение се ускорява с 14.7% спрямо май, а спестяванията възлизат на 67.640 млрд. лв. и техният ръст се забавя от 6.2% годишно през май 2022 година до 6% през юни

Икономика / Финанси
3E news
3163
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Булфото

Изтеглените кредити от българските банки от домакинствата през юни са 31.111 млрд. лева (20.1% от БВП) и нарастват спрямо същия месец на 2021 г. с 14.7% (при 14.5% годишно повишение през май 2022 година). На годишна база, спрямо същия месец на миналата 2021 година те се увеличават с 14,7 на сто. Това показват обявените днес данни от БНБ.

Повече от половината от кредитите на домакинствата са жилищни - сегментът с най-сериозен годишен ръст. Според данните на БНБ жилищните кредити са нараснали с 18.2% до 15.150 млрд. лева (при 18.3% годишно увеличение през май 2022 година).

Още по темата

Останалата част са потребителски, където също се запазва тенденцията на покачване – те възлизат на 14.388 млрд. лв. и се увеличават с 13% спрямо юни 2021 г. (при 12.3% годишно повишение през май 2022 година). На годишна база другите кредити, обаче, намаляват с 2.4% (при 3.9% годишен спад през май 2022 г.), като достигат 376.5 млн. лева.

В същото време спестените пари на домакинствата в банките са 67.640 млрд. лв. (43.8% от БВП) в края на юни 2022 година. Те се увеличават с 6% спрямо същия месец на 2021 г. (при 6.2% годишен ръст през май 2022 година).

Депозити на неправителствения сектор

В края на юни 2022 г. депозитите на неправителствения сектор са 106.056 млрд. лв. (68.6% от БВП), като годишното им увеличение е 9.6% (9.7% годишно повишение през май 2022 година). От тях депозитите на Нефинансови предприятия са 34.809 млрд. лв. (22.5% от БВП) в края на юни 2022 година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 18.6% (16% годишно повишение през май 2022 година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 0.6% на годишна база през юни 2022 година (19.2% годишно повишение през май 2022 г.) и в края на месеца достигат 3.606 млрд. лв. (2.3% от БВП).

Нетните вътрешни активи са 82.642 млрд. лв. в края на юни 2022 година. Те се увеличават с 15.9% спрямо същия месец на 2021 г. (15.3% годишно повишение през май 2022 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 82.540 млрд. лв. и нараства спрямо юни 2021 г. с 14.6% (13.8% годишно увеличение през май 2022 година). През юни 2022 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 12.5%, като достигат 78.137 млрд. лв. (11.2% годишно увеличение през май 2022 година).

Кредитите на неправителствения сектор

В края на юни 2022 г. кредитите за неправителствения сектор са 75.856 млрд. лв. (49.1% от БВП) при 74.590 млрд. лв. към май 2022 г. (48.3% от БВП). През юни 2022 г. те се увеличават на годишна база с 12.6% (11.2% годишно повишение през май 2022 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 244.7 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 244.8 млн. лв. (в т. ч. 11.1 млн. лв. през юни 2022 г.), а обратно изкупените кредити – 0.1 млн. лв. (през юни 2022 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 10.6% на годишна база през юни 2022 г. (8.5% годишно повишение през май 2022 г.) и в края на месеца достигат 39.312 млрд. лв. (25.4% от БВП).

Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 3.8% на годишна база през юни 2022 г. (4.1% годишно повишение през май 2022 г.) и в края на месеца са 400.7 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5.434 млрд. лв. (3.5% от БВП) в края на юни 2022 година. В сравнение с юни 2021 г. те се увеличават с 15.3% (13.3% годишно повишение през май 2022 година).

Нетните чуждестранни активи

са 71.968 млрд. лв. в края на отчетния месец при 71.959 млрд. лв. в края на май 2022 година. Те нарастват с 2.3% в сравнение с юни 2021 г. (2.8% годишно повишение през май 2022 година). През юни 2022 г. чуждестранните активи се увеличават с 9.7% (9.3% годишен ръст през май 2022 г.), като достигат 87.153 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 15.185 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 67.7% (60% годишно повишение през май 2022 година).

Парите в обращение

През юни 2022 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 10.3% (10.3% годишно нарастване през май 2022 година). В края на юни 2022 г. широките пари са 130.802 млрд. лв. (84.6% от БВП3) при 130.391 млрд. лв. към май 2022 г. (84.4% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1 се увеличава през юни 2022 г. със 17.4% на годишна база (17.8% годишен ръст през май 2022 година).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща