Лек спад на лихвите по кредитите през май отчита БНБ

В същото време средната лихва по депозитите за домакинствата в левове се повишава слабо

Икономика / Финанси
3E news
991
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БНБ

Лек спад на лихвите по кредитите и слабо повишаване на депозитите за домакинствата в левове през май отчита Българската народна банка (БНБ).

Лихвите за Домакинствата

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през май намалява с 0.03 пр. п. до 7.81 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези заеми пада с 0.01 пр. п. до 8.28 на сто. Това показват обявените от БНБ данни за миналия месец.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.03 пр. п. до 2.54 на сто, а ГПР – с 0.04 пр. п. до 2.78 на сто. През май средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.08 пр. п. до 14.77 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.02 пр. п. до 20.43 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове нараства с 2.8% (18.9 млн. лв.) до 704.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 4.8% (4.8 млн. лв.) до 105.5 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес намалява с 2.8% (14.7 млн. лв.) до 512.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 10.6% (16.5 млн. лв.) до 139.7 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове е 13.1 млн. лв. и се понижава с 35.9% (7.4 млн. лв.), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране спада с 25.1% (1.1 млн. лв.) до 3.3 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 28.7% (5 млн. лв.) до 12.5 млн. лв.

В същото време средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.02 пр. п. до 0.12%, а по тези в евро – с 0.03 пр. п. до 0.11%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива от 0.13% и 0.18%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 12% (11.5 млн. лв.) до 107.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро спада с 10.6% (8.6 млн. лв.) до 73.2 млн. лв.

Лихвите по кредитиране за нефинансови предприятия

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се запазва на ниво от 2.87%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.21 пр. п. до 1.96% през май 2022 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.02 пр. п. до 2.58%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.28 пр. п. до 2.19%. През май 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.02 пр. п. до 2.34%, а по овърдрафта в евро – с 0.01 пр. п. до 1.77%.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 1.1% (3.7 млн. лв.) до 352.4 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 9.2% (55.7 млн. лв.) до 663.6 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение със 7.1% (29 млн. лв.) до 437.9 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 29.1% (17.9 млн. лв.) до 79.6 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 10.3% (59.3 млн. лв.) до 638.3 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава нарастване с 82.5% (227.2 млн. лв.) до 502.7 млн. лв.

Лихвите по депозити на Нефинансови предприятия

През май 2022 г. в сравнение с април 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се понижава с 0.05 пр. п. до -0.54%, а по тези в евро – с 0.11 пр. п. до -0.17%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро спадат с 0.01 пр. п. до -0.01%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 26.5% (33.7 млн. лв.) до 161.1 млн. лв., а по тези в евро намалява с 44.5% (70.5 млн. лв.) до 87.8 млн. лв.

Основни лихвени проценти и ДЛП

През май 2022 г. основният лихвен процент (ОЛП)3 е 0.00%, като в сравнение с април 2022 г. запазва нивото си.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през май 2022 г. е -0.64%, като спрямо април 2022 г. се понижава с 0.01 процентни пункта (пр. п.).

Лихвеният процент по свръхрезервите остава непроменен на ниво от -0.70%.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през май 2022 г. е 1.62%, като спрямо април 2022 г. остава без промяна.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща