Производството на електроенергия от началото на годината към 17 юли расте с 16.58 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 0.79 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1544
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава положително. Все още е на плюс и потреблението на електроенергия. Салдото (износ-внос) остава високо в процентно отношение. Запазва се висок и делът на базовите централи. По-добри са и данните от участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Не такива са данните за дела на водноелектрическите централи. Промяната в показателите към второто десетдневие на юли вече е по-забележима. Това става ясно от оперативната справка на електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 17 юли тази година (01.01.2022 г. – 17.07.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 година.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до седемнадесетия ден на месец юли се повишава с 16.58 % и достига до обем от 28 842 986 MWh (плюс 16.69 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 10 юли). За сравнение, през същия период на миналата година производството на електроенергия е възлизало на 24 740 727 MWh.

Потреблението на електроенергия все още остава положително. Така за посоченото време потреблението на електроенергия расте (плюс) с 0.79 % до обем от 21 483 718 MWh (плюс 1.04 % преди седмица). Година по-рано, за сравнявания период от началото на годината до седемнадесетия ден на седмия месец потреблението на електроенергия е било от порядъка на 21 316 229 MWh.

Салдото (износ-внос) все още държи достатъчно висок дял в процентно отношение като за отчетеното време от началото на настоящата година до седемнадесети юли расте (плюс) със 114.90 % или до обем от порядъка на 7 359 268 MWh (плюс 115.65 % отчетени за предходния период до 10 юли). През аналогичния период на миналата година, салдото (износ-внос) е било в доста по-нисък обем от 3 424 498 MWh.

Базовите централи запазват все още висок положителен дял като за сравнявания период от първия ден на януари до седемнадесетия  ден на месец юли той нараства до 25.22 % , което е увеличение до обем от 24 233 434 MWh (плюс 25.67 %  седмица по-рано) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. Според данните на системния оператор, година по-рано за същите дни участието на базовите централи е било от порядъка на 19 352 195 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава висок и дори се наблюдава слабо подобрение на данните.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период на настоящата година спрямо миналата расте с 21.86 % или до обем от 877 940 MWh (плюс 21.05 % преди седмица). Година по-рано за времето от началото на годината до седемнадесетия ден на месец юли ВЕИ са участвали с обем от 720 470 MWh. По-добрите данни за настоящите дни на 2022 г. в частност се дължат, както на увеличението в участието на вятърните (плюс 13.95 %) и фотоволтаични (плюс 43.50 %) централи, така и на биомасата (плюс 0.12 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа, според данните на системния оператор за сравнявания отчетен период от първия ден на януари до седемнадесетия ден на месец юли тази година расте с 16.10 % или до обем от 1 269 619 MWh (плюс 16 % преди седмица). През аналогичните дни, но година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 1 093 528  MWh. В частност по-добрите резултати през настоящия сравняван период се дължат на увеличения дял на вятърните (плюс 17.97 %) и фотоволтаични (плюс 20.36 %) централи и въпреки биомасата (минус 20.49 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още не могат да преодолеят изоставането и остават на минус. Така за времето от първи януари до седемнадесети юли тази година участието на ВЕЦ се свива до обем от 2 461 993 MWh, което представлява спад (минус) от 31.12 % (минус 31.72 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ, според данните на системния оператор е било в обем от порядъка на 3 574 534 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща