Застрахователите в България отчитат много успешна 2021 година

Компаниите от Общото застраховане регистрират 180.124 млн. лева печалба, а от Животозастраховането – 54.207 млн. лв., сочат данните на КФН

Икономика / Финанси
Георги Вулов
560
article picture alt description

Снимка: iStock by Getty Images/Dir.bg

Застрахователите в България отчитат много успешна 2021 година. Ускоряване на приходите от продадени застрахователни полици и по-слабо нарастване на размера на изплатени обезщетения, но забавяне на ръста на печалбата отчитат застрахователните компании на българския пазар (23 в общото застраховане и 10 в животозастраховането) към 31 декември 2021 г. Това показват обобщените окончателни данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените финансови отчети за 2021 година от 33-те застрахователни компании, които работят на българския пазар, публикувани на сайта на финансовия небанков регулатор.

Още по темата

Продадени полици и изплатени обезщетения

В двата сектора застрахователите са продали полици общо за 3 358 751 282 лева през миналата година, спрямо 2 932 711 603 лева до 30 ноември, което представлява ръст от 11.11% на месечна база. В същото време изплатените обезщетения са за общо 1 296 915 240, в сравнение с 1 175 685 173 лева в предходния месец, което е нарастване с 10.31%.

На годишна база e отчетен ръст на продадените полици с 13.14% от 2 880 253 614 лева в края на 2020 година, докато при изплатените обезщетения нарастването се забавя до 7.31% от 1 208 537 882 лева.

Печалбата

През декември 2021 година печалбата е намаляла до 234.979 млн. лева от 291.859 млн. лева през ноември 2021 година или понижение с 19.29 на сто на месечна база, което се дължи на спадналата печалба при компаниите от общото застраховане (до 180.124 млн. лева от 237.652 млн. лева през ноември), докато от животозастраховането отчитат ръст (до 54.855 млн. лв. от 54.207 млн. лв. през ноември.

На годишна база общата печалбата, обаче, се е ускорила до 36.60% от 172.030 млн. лева в края на 2020 година до 234.979 млн. лева към 31.12.2021 година, което се дължи на увеличената печалба и при двата вида застраховане през 2021 година: при компаниите от общото застраховане (+29.701 млн. лева - до 180.124 млн. лева в края на 2021 година от 150.423 млн. към 31.12.2020 година), при компаниите от животозастраховането (+33.248 млн. лева до 54.855 млн. лв. в края на 2021 година от 21.607 млн. лв. към 31.12.2020 година).

Според Българската асоциация по застраховане (БАЗ), доброто пазарно представяне през отминалата година се вижда и при сравняване на резултатите с предпандемичната 2019 година - премийният приход към декември 2021 г. бележи ръст от 11.5% ръст спрямо този от същия период през 2019 г. Особено интензивно е развитието на животозастраховането, което не само се възстановява от спада на 2020 г., но и отбелязва 22% повишение в премийния приход спрямо предпандемичната 2019 г. През 2021 г. делът на животозастраховането в премийния приход общо за пазара достига 19%, като за сравнение през 2019 г. е бил 17%, а през 2020 г. – 15%.

Общо застраховане

През 2021 година 23-те компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 2 651 282 123 лева, спрямо 2 438 730 350 лева към 31 декември 2020 година, което представлява нарастване с 8.81%. Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (71.0% или 1 882 122 713 лева, от които по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (1 169 780 584 лева) и по доброволната застраховка „Автокаско“ за сухопътни МПС без релсовите (712 342 129 лева), следвани от застраховка „Пожар и природни бедствия“ (12.8% или 316 097 330 лева), „Злополука и заболяване“ (5.1% или 135 339 978 лева), „Кредити, гаранции и други видове разноски“ (4.2% или 108 372 101 лева), „Помощ при пътуване“ (2.8% или 74 557 214 лева) „Обща Гражданска отговорност“ (2.2% или 57 437 542 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки е 1.9 на сто или 44 699 638 лева.

Печалбата на годишна база на 23-те компании от Общото застраховане е нараснала до 180.124 млн. лева от 150.423 млн. лева в края на 2020 година, като се повишава с 29.701 лева.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по премиен приход:

1. ЗД Евроинс – 12.98% пазарен дял и 344 041 759 лева премиен приход;

2. ЗК Лев Инс – 12.94% и 343 203 512 лева;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 11.43% и 303 034 852 лева;

4. ДЗИ - Общо застраховане – 10.55% и 279 813 893 лева;

5. ЗАД Армеец – 8.19% и 217 253 678 лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 7.55% и 200 059 109 лева;

7. ЗАД ОЗК - Застраховане – 6.7% и 161 543 628 лева (изкачва се две места нагоре спрямо ноември 2021 година);

8. Дженерали застраховане – 6.90% и 182 807 046 лева (изкачва се с едно място нагоре спрямо ноември 2021 година;

9. ЗД Бул Инс – 6.72% и 178 034 374 лева (изпада два места надолу спрямо ноември 2021 година;

10. ЗАД Алианц България – 6.23% и 165 059 932 лева;

11. ЗК "УНИКА" АД – 2.58% и 68 499 666 лева;

12. "Групама застраховане" ЕАД – 1.38% и 36 472 994 лева;

13. ЗАД "Енергия" – 1.16% и 30 885 382 лева;

14. ЗАД "Асет Иншурънс" АД – 1.03% и 27 283 785 лева;

15. "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" ЕАД   - 0.88% и 23 461 902 лева.

Останалите 8 компании имат общо 2.4% пазарен дял по премиен приход.

Към края на 2021 година 23-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 1 061 071 666 лева, спрямо 1 012 065 816 лева година по-рано, което представлява нарастване с 4.81%.

Най-голям пазарен дял от 84.4% заемат застраховки на МПС или общо 895 531 357 лева, от които „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (599 358 136 лева) и по доброволната застраховка „Автокаско“, свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (296 173 221 лева), следвани от застраховка „Пожар и природни бедствия“ (6.4% и 64 642 523 лева), „Злополука и заболяване“ (5.7% и 61 007 832 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (1.1% и 11 514 174 лева), „Помощ при пътуване“ (1.0% и 11 050 456 лева), „Товари по време на превоз“ (0.5% и 5 477 130 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски“ (0.5% и 5 607 079 лева). На останалите 3 вида застраховки се падат само 0.3% пазарен дял или 2 589 757 лева.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

1. ЗД Евроинс – 13.98% пазарен дял и 148 329 037 лева изплатени обезщетения (изкачва се на върха от второто място, спрямо ноември 2021 година);

2. ЗК Лев Инс – 15.0% пазарен дял и 145 542 739 лева изплатени обезщетения (спада на втора позиция);

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 10.69% и 113 471 659 лева;

4. ЗД Бул Инс – 9.43% и 100 106 625 лева;

5. ДЗИ - Общо застраховане – 9.0% и 95 544 889 лева;

6. ЗАД Армеец – 7.91% и 83 929 041 лева;

7. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 7.62% и 80 830 003 лева;

8. ЗАД ОЗК - Застраховане – 6.98% и 74 064 596 лева;

9. ЗАД Алианц България – 6.90% и 73 229 982 лева;

10. Дженерали застраховане – 6.71% и 71 186 879 лева;

11. ЗК "УНИКА" АД – 2.00% и 21 176 291 лева;

12. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД – 1.08% и 11 490 772 лева;

13. "Групама застраховане" ЕАД – 1.03% и 10 928 426 лева;

14. ЗАД "Асет Иншурънс" АД – 0.86% и 9 090 696 лева;

15. "ЗК България Иншурънс" АД – 0.74% и 7 850 039 лева.

На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 1.7% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

През 2021 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 607 469 159 лева в сравнение с 441 523 264 лева през 2020 година или с 37.58% повече, сочат обобщените данни на КФН. От тях 40.4% пазарен дял и 245 615 034 лева са за застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд“, следвана от „Живот и рента“ (36.9% и 224 212 625 лева); „Заболяване“ (12.8% и 77 560 542 лева); Допълнителна застраховка (6.1% и 37 251 572 лева); "Злополука" (2.6% и 15 966 082 лева);  Женитба и детска застраховка (1.1% и 6 863 304 лева).  

За миналата 2021 година животозастрахователите отчитат обща печалба от 54.855 млн. лева, която е с 33.248 млн. лева повече или със 153.88% ръст спрямо 2020 година.

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

1. ЗАД Алианц България живот – 29.7% пазарен дял и привлечен премиен приход за 180 573 350 лева;

2. ДЗИ-Животозастраховане – 27.0% и 164 065 851 лева;

3. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 18.7% и 113 832 621 лева;

4. ЗК УНИКА Живот – 10.6% и 64 211 535 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 6.6% и 40 320 399 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 7.3% общ пазарен дял по премиен приход и 44 465 402 лева привлечен премиен приход.

Към края на миналата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 235 843 574 лева, като нарастват с 39 371 508 лева, спрямо декември 2020 година, когато се регистрирани изплатени обезщетения за 196 472 066 лева. Най-голям дял от 62.2% и 146 725 290 лева заемат застраховката „Живот и рента“, следвана от „Живот, свързан с инвестиционен фонд“ (16.2% и 38 094 395 лева), „Заболяване“ (15.1% и 35 697 769 лева), Допълнителна застраховка (3.0% и 6 980 352 лева), „Женитба и детска застраховка“ (2.7% и 6 266 162 лева) и „Злополука“ (0.9% и 2 079 605 лева).

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

1. ЗАД Алианц България живот – 33.9% пазарен дял и 79 904 250 лева изплатени обезщетения;

2. ДЗИ-Животозастраховане – 20.7% и 48 894 295 лева;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 19.0% и 44 695 368 лева;

4. ЗК УНИКА Живот – 9.8% и 23 096 508 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 7.3% и 17 166 230 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 9.3% общ пазарен дял и 22 086 922 лева изплатени обезщетения.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща