Застрахователите са продали полици за над 2.93 млрд. лева до края на ноември

Компаниите от Общото застраховане отчита 237.652 млн. лева печалба, а от Животозастраховането – 54.207 млн. лв., сочат данните на КФН

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
522
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

Ръст на печалбата, на приходите от продадени застрахователни полици и на изплатени обезщетения отчитат застрахователните компании на българския пазар (23 в общото застраховане и 10 в животозастраховането) към 30 ноември 2021 г. Това показват обобщени данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените междинни финансови отчети за ноември на настоящата година от 33-те застрахователни компании, които работят на българския пазар.

И в двата сектора застрахователите са продали полици общо за 2 932 711 603 лева, спрямо 2 674 592 973 лева за предходния месец октомври, което представлява ръст от 8.80%. В същото време изплатените обезщетения са за общо 1 175 685 173 лева, в сравнение с 1 062 567 666 лева през октомври, което е нарастване с 9.62%.

Още по темата

Най-слаб ръст от 7.44% отчитат застрахователите на общата си печалба – до 291.859 млн. лева през ноември от 270.145 млн. лв. през октомври или повишение в номинално изражение с 21.714 млн. лева.

Общо застраховане

Двадесет и трите компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 2 396 501 521 лева, спрямо 2 191 636 436 лв. към 31 октомври, което представлява нарастване с 8.80%. Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (71.8% или 1 069 216 059 лева по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ и 650 922 903 лева по доброволната застраховка „Автокаско“ за сухопътни МПС без релсовите), следвани от застраховка „Пожар и природни бедствия“ (12.2% или 272 470 968 лева), „Злополука и заболяване“ (4.9% или 117 830 953 лева), „Кредити, гаранции и други видове разноски“ (4.0% или 94 807 735 лева), „Помощ при пътуване“ (2.9% или 69 809 127 лева) „Обща Гражданска отговорност“ (2.2% или 53 063 972 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки е 2.1 на сто или 40 561 829 лева.

Печалбата на 23-те компании от Общото застраховане е 237.652 млн. лева, като нараства с 20.019 млн. лева спрямо октомври, когато КФН отечете печалба в размер на 217.633 млн. лева.

Топ 10 на дружествата в общото застраховане по премиен приход:

1. ЗД Евроинс – 12.9% и 309 400 381 лева премиен приход;

2. ЗК Лев Инс – 12.8% пазарен дял и 306 471 327 лева;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 11.8% и 282 311 033 лева;

4. ДЗИ - Общо застраховане – 10.6% и 254 912 765 лева;

5. ЗАД Армеец – 8.3% и 199 013 580 лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 7.5% и 180 895 897 лева;

7. ЗД Бул Инс – 6.8% и 163 343 111 лева;

8. Дженерали застраховане – 6.7% и 161 631 908 лева;

9. ЗАД ОЗК - Застраховане – 6.7% и 161 543 628 лева;

10. ЗАД Алианц България – 6.3% и 151 504 990 лева;

Останалите 13 компании имат общо 9.3% пазарен дял по премиен приход.

Към края на ноември 2021 г. изплатените обезщетения от дружествата по Общо застраховане достигат 972 984 260 лв., спрямо 881 081 624 лв. през октомври или с 91 902 636 лева повече, което представлява ръст с 9.45%. Най-голям дял от 85.1% от тях са по застраховки на МПС или общо 828 388 077 лева, от които „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (557 456 696 лева) и по доброволната застраховка „Автокаско“, свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (270 931 381 лева), следвани от застраховка „Пожар и природни бедствия“ (6.5% и 59 931 518 лева), „Злополука и заболяване“ (5.3% и 51 179 073 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (1.1% и 10 401 001 лева), „Помощ при пътуване“ (0.9% и 8 978 620 лева), „Товари по време на превоз“ (0.5% и 4 862 364 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски“ (0.4% и 3 448 204 лева). На останалите 3 вида застраховки се падат само 0.2% пазарен дял или 2 361 817 лева.

Топ 10 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

1. ЗК Лев Инс – 15.0% пазарен дял и 145 542 739 лева изплатени обезщетения;

2. ЗД Евроинс – 12.8% и 124 316 844 лева;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 10.8% и 105 091 356 лева;

4. ЗД Бул Инс – 9.5% и 92 699 142 лева;

5. ДЗИ - Общо застраховане – 9.1% и 88 299 555 лева;

6. ЗАД Армеец – 8.0% и 77 372 112 лева;

7. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 7.3% и 71 406 820 лева;

8. ЗАД ОЗК - Застраховане – 7.0% и 68 130 183 лева;

9. ЗАД Алианц България – 6.8% и 66 514 547 лева;

10. Дженерали застраховане – 6.6% и 63 914 лева.

На останалите 13 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 9.3% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

Десетте компании по Животозастраховането са продали полици за 536 210 082 лева до края на ноември, в сравнение с 482 956 537 лева до 31 октомври или с 9.93% повече, сочат обобщените данни на КФН. От тях 40.5% и 217 163 681 лева формират застраховките "Живот", свързана с инвестиционен фонд; следва застраховката „Живот и рента“ (37.0% и 198 346 861 лева), „Заболяване“ (13.3% и 71 512 936 лева), Допълнителна застраховка (5.3% и 28 291 360 лева), „Злополука“ (2.8% и 14 762 704 лева) и „Женитба и детска застраховка“ (1.1% и 6 132 540 лева).

Към края на август животозастрахователите отчитат обща печалба от 54.207 млн. лева, която е с 3.13% ръст или с 1.695 млн. лева повече спрямо 31 октомври.

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

1. ЗАД Алианц България живот – 31.0% пазарен дял и привлечен премиен приход за 165 991 217 лева;

2. ДЗИ-Животозастраховане – 25.0% и 134 162 658 лева;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 19.8% и 106 205 880 лева;

4. ЗК УНИКА Живот – 11.1% и 59 257 864 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 5.7% и 30 769 216 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 7.5% общ пазарен дял по премиен приход или с 39 823 248 лева повече привлечен премиен приход.

Към края на юли изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 202 700 913 лева, като нарастват с 21 214 871 лева, спрямо 31 октомври. Най-голям дял от 61.2% и 123 990 525 лева заемат застраховката „Живот и рента“, следвана от „Живот, свързан с инвестиционен фонд“ (16.2% и 32 875 752 лева), „Заболяване“ (15.9% и 32 194 068 лева), Допълнителна застраховка (3.1% и 6 247 842 лева), „Женитба и детска застраховка“ (3.1% и 5 752 022 лева) и „Злополука“ (0.8% и 1 640 704 лева).

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

1. ЗАД Алианц България живот – 34.7% пазарен дял и 70 339 099 лева изплатени обезщетения;

2. ДЗИ-Животозастраховане – 20.7% и 41 869 822 лева;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 18.5% и 37 526 186 лева;

4. ЗК УНИКА Живот – 9.9% и 20 154 495 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 7.0% и 14 267 572 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 9.5% общ пазарен дял и 18 543 740 лева повече изплатени обезщетения.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща