Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през юни спрямо месец май се повишава с 10.5 % до 435.89 лв. за MWh

В сегмента „пазар в рамките на деня“ средно претеглената цена достига 413.36 лв. за MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
717
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през юни в сравнение с месец май расте. Увеличават се и търгуваните обеми. В сегмента „пазар в рамките на деня“ се наблюдава увеличение на цените, но спад на търгувания базов обем. При  пазарен сегмент “двустранни договори“ в частта доставени количества намаляват и среднопретеглената цена и количествата, а в частта изтъргувани обеми се отчита увеличение и на стойността и на количествата. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец юни 2022 г.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец юни се повишава с 10.5 % или с 41.25 лв. и достига до 435.89 лв. за MWh. За сравнение, през предходния месец май тя е била 394.64 лв. за MWh.

Повишение с 13.9 % или с 52.66 лв. - до 431.08 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. По-слабо е увеличението при средната цена извънпиков товар – 7.3 %. Така, ако през месец май тя е била от порядъка на 410.85 лв. за MWh, през месец юни се повишава с 29.85 лв. до 440.70 лв. за MWh.

Най-ниската цена през месец юни е 39.57 лв. за MWh. За сравнение, месец по-рано тя е била 26.54 лв. за MWh. Така увеличението през е с 49.1 % или с 13.03 лв.

Най-високата цена съответно е била 936.84 лв. за MWh, което е увеличение с 12.8 % или със 106.57 лв. През предходния месец май тя е достигала до 830.27 лв. за MWh.

Прави впечатление ръстът на търгуваните обеми в посочения сегмент през юни, спрямо предходния месец май, въпреки повишението на цените.

Общо търгуваният базов обем през юни нараства до 2 475 897.8 MWh, което представлява повишение с 19.5 % или с 404 809.6 MWh спрямо предходния месец май.

Пиковият обем, според данните е повече с 20.8 % или с 221 379.4 MWh. Така, ако през май пиковият обем е достигал до 1 065 691.1 MWh, през месец юни  се увеличава до 1 287 070.5 MWh.

Съществено е и увеличението при извънпиковия обем – до 1 188 827.3 MWh или с 18.2 % през юни (за месец май - 1 005 397.1 MWh).

С 23.5 % се повишават, както среднодневният, така и средно часовият търгувани обеми. Според отчета на борсовия оператор среднодневният търгуван обем през юни е от порядъка на 82 529.9  MWh (с 15 720.6 MWh над месец май), а средночасовият – 3 438.7 MWh/h (2 783.7 MWh месец по-рано).

Пазарните участници се увеличават и от 88 през месец май  стават  89, което е ръст с 1.1%.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец юни спрямо май 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 9%, от търговците – 84 %, и от потребители – 7 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 70 % от производители, 18 % от участници с до и над 5 MWh, а 12 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

За разлика от „ден напред“, при „пазар в рамките на деня“ се отчита ръст на постигнатите цени, но спад на търгуваните количества.

Среднопретеглената цена през месец юни се повишава със 17.7 % или с 64.74 лв. за MWh и достига до 430.17 лв. за MWh. За сравнение, през предходния сравняван месец тя е съставлявала 365.43 лв. за MWh.

По-висока е и среднопретеглената цена пиков товар – 413.36 лв. за MWh – увеличение с 23.6 % или със 78.91 лв. за MWh от тази през предходния месец май.

Повишение с 11.8% до 455.47 лв. за MWh се отчита и при среднопретеглената цена извънпиков товар (407.29 лв./MWh през месец май).

На фона на този ценови ръст се наблюдава спад (минус) с 5.9 %, или с 5 125.9  на общотъргуваният базов обем в този сегмент, който възлиза на 82 025.7 MWh през юни.

Пиковият обем намалява с 1.6 % (с 805.5 MWh) и през месец юни е от порядъка на 49 276.7 MWh. Доста по-значително е понижението при извънпиковия обем (минус 11.7 %) до 32 749.0 MWh.

С 2.7% през юни в сравнение с месец май спадат съответно среднодневният и средночасовият търгувани обеми. Така среднодневният търгуван обем се свива до 2 734.2 MWh (2 811.3 MWh за месец май), а средночасовият – 113.9 MWh/h (117.1 MWh/h  месец по-рано).

Няма промяна при пазарните участници през юни и те остават 73.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

По отношение на сегмента на двустранни договори в частта по отношение на доставените количества среднопретеглената цена намалява с 1.7 % или с 6.69 лв. за MWh през юни спрямо предходния месец май – до 395.90 лв. за MWh.

Що се отнася до общо доставените количества, при тях също се отчита спад – с 5.3 %. Така, ако през месец май те са достигали до  605 016.0 MWh, през юни се свиват до 573 120.0.

При изтъргуваните количества се покачват и цената и обемите. Среднопретеглената цена за месец юни се увеличава с 4.3 % или с 18.83 лв. за MWh до 460.32 лв. за MWh (441.49 лв. за месец май).

Общо изтъргуваните количества нарастват със 72.3% или с 471 428.0 MWh и така отчетените през месец юни скачат  до 1 123 508.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран  Auction е 19. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 370.73 лв. за обем от 15 120 MWh, а най-високата – 580.05 лв. за обем от 29 760 MWh.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща