Производството на електроенергия от началото на годината към 26 юни расте със 17.77 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 1.31 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1480
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. В процентно отношение салдото (износ-внос) заема достатъчно висок дял в енергийния баланс на страната. Базовите централи демонстрират добри положителни резултати. Расте  участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Делът на водноелектрическите централи все остават на минус.  Това става ясно от данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето  1 януари – 26 юни (01.01.2022 г. – 26.06.2022 г.) тази година в сравнение с аналогичния период на миналата 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до двадесет и шестия ден на месец юни достига до обем от 26 057 054 MWh, което спрямо същото време на предходната 2021 г. представлява ръст от 17.77 % (плюс 17.81 % отчетени за сравнявания период до 19 юни). За сравнение, тогава производството на електроенергия е било в обем от 22 125 923 MWh.

Потреблението на електроенергия също остава по-високо за сравнявания отчетен период и е от порядъка на 19 502 117 MWh. Това е ръст от 1.31 % (плюс 1.46 % две поредни седмици по-рано). Година по-рано през посочения аналогичен период потреблението на електроенергия е достигало до 19 249 206 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок положителен дял и за времето от първия ден на годината до двадесет и шестия ден от шестия месец нараства до обем от 6 554 937 MWh или със 127.86 % (плюс 128.10 % седмица по-рано, плюс 124.83 % преди две седмици). Според данните на системния оператор, за същото време на миналата година салдото (износ-внос) е възлизало на 2 876 717 MWh.

Участието на базовите централи за сравнявания период от първи януари до двадесет и шести юни тази година расте до обем от порядъка на 21 905 321 MWh. Това е увеличение с 27.13 % спрямо аналогичния период на миналата година (плюс 27.11 % отчетени седмица по-рано). Тогава делът на базовите централи е бил в обем от 17 230 012 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи запазват положителната тенденция.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа към средата на настоящата година (01.01 – 26.06) нараства до обем от 782 386 MWh или с 21.55 % (плюс 20.72 % отчетени за по-ранния период до 19 юни). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕИ са участвали с обем от 643 664 MWh. В частност по-добрите данни през настоящия сравняван период се дължат на по-високото участие на вятърните (плюс14.80 %) и фотоволтаични (плюс 42.96 %) централи и въпреки спада при биомасата (минус 0.72 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа в енергийния баланс на страната за сравнявания период от настоящата година се повишава до обем от 1 128 532 MWh. Това е ръст с 16.83 % (плюс 16.58 % отчетени преди седмица). Година по-рано през времето от първи януари до двадесет и шести юни делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 965 994 MWh. По-добрия резултат през посоченото време от тази година в частност се дължат на увеличението на вятърните (плюс 19.36 %) и фотоволтаични (плюс 21.12 %) централи и въпреки спада в участието на биомасата (минус 21.29 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да е на минус като за времето от първия ден на януари до двадесет и шестия ден на месец юни е в обем от 2 240 815 MWh. Това спад (минус) с 31.81 % (минус 31.84 % преди седмица). За сравнение през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 3 286 253 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща