Работната група в МОСВ още обсъжда специфичните цели за защитените зони в Кресненското дефиле

Екоминистерството призна, че оценка на алтернативите на проекта не може да бъде направена преди да е постигнато съгласие и да бъдат одобрени специфичните и подробни цели за двете защитени зони.

Икономика / България , Екология
Рая Лечева
317
article picture alt description

Работната група в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) още обсъжда специфичните цели за защитените зони в Кресненското дефиле, стана ясно от отговори на екоминистерството по повод прехвърлянето на отговорността между двете министерства. Потвърждаваме, че оценка на алтернативите на проекта не може да бъде направена преди да е постигнато съгласие и да бъдат одобрени специфичните и подробни цели за двете защитени зони в района на Кресненското дефиле – защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, коментираха от МОСВ.

В Министерството на околната среда и водите е сформирана работна група за консенсусно приемане от всички заинтересовани страни на разработените специфични и подробни природозащитни цели на двете защитени зони в района на Креснеското дефиле, в изпълнение на Препоръка 212 (2021) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.

Към настоящия момент работата на работната група все още не е приключила, като към момента не можем да се ангажираме с конкретен срок, предвид постъпили бележки от членовете на работната група по изготвените документи, обясниха от екоминистерството.

Работата на втората работна група „Екологични аспекти на проекта АМ Струма Лот 3.2“ (ревизия на ОВОС/ЕО) и третата работна група „Социално-икономически и свързани с пътната безопасност аспекти на проект АМ Струма Лот 3.2“ за изпълнение на предвиденото в Препоръка 212 (2021) на Постоянния комитет на Бернската конвенция, се ръководи от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С писмо от 10 март 2022 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ информира МОСВ за издадени заповеди от министъра на регионалното развитие и благоустройството за създаване на двете работни групи. Срещи на тези групи все още не са провеждани или планирани. Считаме, че има въпроси, които двете работни групи биха могли да започнат да разглеждат и преди приключването на работата на първата работна група, смятат обаче от МОСВ. Само преди няколко дни от регионалното ведомство обясниха, че няма как тези групи да започнат работа преди първата работна група за специфичните цели на зоните да приключи работа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща