Недостигът на дървесина затруднява производството на мебели и дървообработването в България

От Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост  алармират за близо 20% съкращаване на персонала във фирмите  

Икономика / Индустрия
3E news
195
article picture alt description

Заради недостига на дървесина голяма част от фирмите в сектор производство на мебели и дървообработване изпитват сериозни проблеми и отчитат сериозни загуби. За трудностите и предизвикателствата в двата отрасъла информираха от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ по време на научно-практическата конференция “Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България”, която се проведе в с.Чифлик, община Троян. Събитието бе организирано от Община Троян, Лесотехническия университет - София, Сдружение „Троян – мебел“ и БКДМП.

От камарата настояват да отпаднат всички ограничения за добив на дървесина, наложени извън нормативната уредба, включително и ограниченията възникващи от заповед №РД 49-196/21.05.2021 г. на министъра на земеделието, с която се намалява с 30% обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове (ГСП) на ДГС/ДЛС от високостъблени гори с възраст над 100 г.

Те настояват да се изпълняват годишните планове за ползване на дървесина (ГППД)  и планираните по ГСП сечи от страна на ДГП/ДЛС. Бизнесът иска се обсъдят възможностите за увеличаване на годишните планове за ползване на дървесина (ГППД) и достигане до европейските практики – съотношение ползване/прираст – средно за Европа 75 %.

Настояват да отпадне преференцията за местни фирми, които могат да добиват до 30% от дървесината в съответната територия. Организацията предлага дървесината да се използва каскадно, временно да се ограничи износа на необработен дървен материал (митнически тарифен код 4403) за трети страни, да се промени нормативната нормативна уредба, касаеща добива и ползването на дървесина.

„Искрено се надявам, че нашето мнение ще бъде взето предвид, тъй като двата бранша, които ние представляваме, формират близо 4% от БВП на страната и осигуряват работа за почти 55 000 души. Призоваваме институциите да поемат отговорност и предприемат мерки, за да може дървесината да се преработва в България, като по този начин се създават хиляди работни места в потенциално застрашените от обезлюдяване планински и полупланински региони. Ако държавата определи ясни правила и регламентира потреблението на дървесина, като насърчи каскадната употреба и създаването на продукти с висока добавена стойност и дълъг жизнен цикъл, секторът би носил и добавена икономическа стойност“, заяви проф. др-р Васил Живков, председател на БКДМП.

Според него заради недостига на дървесина по-голяма част от компаниите, свързани с браншовете дърводобив и дървообработване, са застрашени от неизпълнение на договори със свои партньори, а при останалите съществува риск от спиране на работа. Основната причина е ограниченият добив на дървесина в страната (включително от държавните горски територии), дължащ се и на неизпълнение на горските планове за добиване на дървесина.  

„За голяма част от фирмите липсва сигурност за развитие на бизнеса им, прогнозируемост и перспектива. По неофициална статистика на БКДМП се наблюдава с около 20% съкращаване на персонала в дървообработващите фирми и този процент може да се увеличи с нарастването на дефицита на дървесина“, коментира още проф. др-р Васил Живков.

БКДМП първи поставиха проблема за недостига на дървесина на вниманието на обществото и призоваха да бъде отменена заповедта, издадена от министъра на земеделието от служебния кабинет на Стефан Янев – проф. Бозуков през 2021 г. за ограничаване на дърводобива с 30% на обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове от високостеблени гори с възраст над 100 години. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща