Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 12 юни расте до 26.58%

Участието на ВЕЦ през аналогичния период на миналата година намалява с 32.94 %, а на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.64 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1439
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да расте. Потреблението на електроенергия остава на плюс. Отново по-добри са данните за салдото (износ-внос). Запазва се положителната тенденция и при базовите централи. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на плюс. Подобряват се резултатите от дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че остават на минус. Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето 1 януари – 12 юни (01.01.2022 г. – 12.06.2022 г.) тази година в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до дванадесетия ден на месец юни тази година расте до 24 169 715 MWh. Това представлява ръст със 17.28 % (плюс 16.75 % отчетени за сравнявания период до 5 юни, или седмица по-рано ) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. За сравнение, тогава производството на електроенергия е възлизало на 20 609 239 MWh.

Потреблението на електроенергия за отчитания посочен период от настоящата година се повишава до обем от 18 229 519 MWh или с 1.46 % (плюс 1.45 % седмица по-рано). Година по-рано, през същото време потреблението на електроенергия е било в обем от 17 967 204 MWh.

Положителна тенденция при салдото (износ-внос) продължава да е налице и за сравнявания период от първия ден на януари до дванадесетия ден на месец юни тази година се повишава до обем от 5 940 196 MWh. В процентно отношение това представлява ръст (плюс) от 124.83 % (седмица по-рано отчетения ръст е 120.72%, плюс 117.74% преди две седмици). През същото време на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 2 642 035 MWh.

Делът на базовите централи остава висок и продължава да се увеличава. Така за времето от първия ден на годината до 12 юни достига до обем от порядъка на 20 379 414 MWh, което е ръст от 26.58 % (плюс 26.09 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на миналата година делът на базовите централи, според данните на системния оператор е достигал до обем от 16 099 768 MWh.

Положителен остава и делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период от началото на годината до дванадесетия ден на месец юни е в обем от 723 964 MWh. Това представлява ръст от 21.64 % (плюс 20.57 % седмица по-рано). Година по-рано участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 595 145 MWh. В частност, това се дължи на по-високия дял на вятърните (плюс 16.73%) и фотоволтаични (плюс 39.72 %) централи и подобрението на биомасата (плюс 0.13%).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също остава на плюс и за посочения отчетен период достига до обем от порядъка на 1 039 881 MWh, което е ръст с 16.52 % (плюс 16.93% седмица по-рано). През аналогичния период на 2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 892 484 MWh. Положителният резултат за настоящата година в частност е в резултат от по-доброто участие на вятърните (плюс 20.83 %) и фотоволтаични (плюс 19.63 %) централи и въпреки сериозния спад при биомасата (минус 21.66 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да остава на минус, въпреки наблюдаваното подобрение на резултатите. Така за времето от началото на годината към дванадесетия ден на месец юни тази година участието на ВЕЦ е в обем от 2 026 456 MWh. Според данните, това представлява спад (минус) от 32.94 % спрямо същото време на миналата година (минус 33.79 % седмица по-рано). За сравнение, тогава ВЕЦ а участвали с обем от порядъка на 3 021 842 MWh, сочат данните на системния оператор.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща