Производството на електроенергия от началото на годината към 5 юни расте с 16.75 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 1.45 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
768
article picture alt description

Производството на електроенергия остава положително, а се наблюдава и подобрение на резултатите.  На плюс остава и потреблението на електроенергия. Положителна е и промяната по отношение на салдото (износ-внос). Дела на базовите централи расте. На плюс остава участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи, макар че ако се погледне към данните от по-ранни периоди може да се открие разлика в посока на слабо влошаване. Що се отнася до водноелектрическите централи (ВЕЦ), делът има остава на минус, но със сигнали в положителна посока.  Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето  1 януари  - 5 юни (01.01.2022 г. – 05.06.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

 

Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до петия ден на месец юни тази година се повишава  с 16.75 % до обем от 23 233 438 MWh (плюс 16.28 % отчетени за сравнявания период до 29 май, или седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 година производството на електроенергия и достигало до обем от порядъка на 19 899 927 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от настоящата година с този от предходната се увеличава с 1.45 % и достига до обем от 17 598 429 MWh (плюс 1.47 % отчетени за предходната сравнявана седмица). Година по-рано за посочения период от началото на годината до първите пет дни на месец юни потреблението на електроенергия е възлизало на 17 346 908 MWh.

Салдото (износ-внос) остава с висок дял в процентно отношение и ако се погледнат по-ранни периоди за пръв път може да се види прекъсване на процеса на спад. Така за времето от първия ден на януари до петия ден на месец юни тази година салдото (износ-внос) расте до обем от 5 635 009 MWh или със 120.72 % (плюс 117.74 % седмица по-рано, плюс 119.41% две седмици по-рано). През отчитаното сравнявано време на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 2 553 019 MWh.

Участието на базовите централи остава положително и от началото на настоящата 2022 г. към пети юни достига до обем от 19 599 669 MWh, което е увеличение (плюс) с 26.09 % (плюс 25.64 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на миналата година базовите централи са участвали с количество от порядъка на 15 543 863 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на плюс.

Участието на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа за периода 1 януари – 5 юни тази година расте с 20.57 % или до обем от 696 596 MWh (плюс 21.84 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано през посочения сравняван период ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 577 770 MWh, сочат данните на системния оператор. В частност положителният резултат се дължи на по-доброто участие на вятърните (плюс 14.28 %) и фотоволтаични (плюс 41.48 %) централи и биомасата (плюс 0.20 %).

Положителен е и делът на ВЕИ в разпределителната мрежа, като за посочения период от началото на 2022 година към петия ден на месец юни той се увеличава (плюс) с 16.93 % или до обем от 1 004 323 MWh  (плюс 18.09 % седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 858 924 MWh. По-добрите резултати за настоящия сравняван период се дължат в частност на положителния дял на вятърните (плюс 19.33 %) и фотоволтаични (плюс 21.43 %) централи и въпреки силния спад на биомасата (минус 21.45 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус. Така за времето от първия ден на януари до петия ден на месец юни тази година делът на ВЕЦ е в обем от 1 932 850 MWh, което представлява спад (минус) с 33.79 % (минус 35.08 % отчетени преди седмица). През аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 2 919 370 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща