Производството на електроенергия от началото на годината към 22 май расте с 16.43 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 1.52 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1047
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да държи висок положителен дял. Потреблението на електроенергия също остава на плюс към двадесет и втори май  в сравнение с аналогичния период на предходната година. Салдото (износ-внос) в процентно отношение остава високо. Значително по-голямо е и участието на базовите централи. Ръст се отчита и при дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителните мрежи. Точно в обратна посока се движи участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), което продължава да намалява с уверени темпове. Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето 1 януари – 22 май (01.01. 2022 г. – 22.05.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец май тази година нараства с 16.43 % и достига до обем от 21 444 353 MWh (плюс 16.60 % отчетени за отчетния период до 15 май ). За сравнение, през сравнявания период на предходната 2021 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 18 417 995 MWh.

Потреблението на електроенергия остава положително и за посоченото време от началото на годината до двадесет и втори май тази година се увеличава с 1.52 % и съставлява 16 334 100 MWh (плюс 1.68 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано за същия период потреблението на електроенергия е достигало до 16 088 890 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да държи достатъчно висок дял и достига до обем от 5 110 253 MWh, което представлява ръст от 119.41 % за сравнявания период на настоящата 2022 г. (плюс 119.42 % седмица по-рано) Салдото (износ-внос) за времето от първи януари до двадесет и втори май, но през 2021 г. е било в обем от 2 329 105 MWh.

Високо остава участието на базовите централи като от началото на годината към посочената дата от двадесет и втория ден на месец май то расте до обем от порядъка на 18 148 561 MWh. Това представлява ръст от 25.92 % (плюс 25.91 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на 2021 г. делът на базовите централи в енергийния баланс е бил от порядъка на 14 412 606 MWh.

Достатъчно висок е и делът на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец май тази година с аналогичния от предходната 2021 г. се увеличава с 22.82 % и достига до 643 119 MWh (плюс 23.47 % седмица по-рано). Според данните на системния оператор, делът на ВЕИ в преносната мрежа през отчетния период на миналата година е достигал до 523 635 MWh. По-добрите данни за настоящия период се дължат в частност на положителното участие на вятърните (плюс 19.94 %) , фотоволтаичните (плюс 37.89 %) централи и биомасата (плюс 0.45 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа расте с 18.01 % или до обем от 917 636 MWh за времето от 1.01 до 22.05. 2022 г. в сравнение със същите дни на миналата година (плюс 18.39 % отчетени седмица по-рано). Тогава ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 777 581 MWh. В частност ръстът през тази година се дължи основно на по-добрия дял на вятърните (плюс 25.73 % ) и фотоволтаични централи (плюс 18.84 %), въпреки минусовите данни за биомасата (минус 21.75 %).

За пореден отчетен период не така радостни са данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Така за посочения сравняван период от началото на годината към двадесет и втория ден на месец май делът на ВЕЦ остава до обем от 1 735 037 MWh, което представлява спад (минус) от 35.84 % спрямо аналогичния период на 2021 г. (минус 35.67 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, тогава участието на ВЕЦ е достигало до обем от 2 704 173 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща