Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 8 май намалява с 35.26 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 23.45 процента, а в разпределителната – с 18.64 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1166
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да държи висок положителен дял. Запазват се и данните за по-силно потребление. Високо остава в процентно отношение  салдото (износ-внос), но спрямо предходни периоди се наблюдава съществен спад. Участието на базовите централи продължава да е водещо. Промяна се наблюдава по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Не са радостни данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), предвид поредното влошаване на показателите. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето  1 януари - 8 май (1.01.2022 г. – 8.05.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до осмия ден на месец май тази година достига до обем от 19 867 741 MWh. Това представлява ръст от 17.40 % спрямо същия период на предходната 2021 г.(плюс 19.02 % отчетени за сравнявания период преди две седмици до 24 април) За сравнение тогава производството на електроенергия е било в обем от 16 922 451 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от първи януари до осми май тази година запазва положителната си тенденция и достига до обем от 15 087 334 MWh, което е повишение с 1.79 % (плюс 1.72 % отчетени за сравняван период преди две седмици). Година по-рано, през посочения период потреблението на електроенергия е възлизало на 14 822 329 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и запазва висок дял в процентно отношение, но предвид по-ранни отчетни периоди се наблюдава промяна в посока към понижение. Така за времето от началото на годината към осмия ден от петия месец салдото (износ внос) е от порядъка на 4 780 407 MWh и се увеличава със 127.63 % в сравнение с аналогичния период от предходната 2021 г.(плюс 155.66 % отчетени преди две седмици) За сравнение, тогава салдото (износ-внос) е било в обем от 2 100 122 MWh.

Базовите централи продължават да държат висок положителен дял и за отчитания сравняван период той достига до обем от 16 906 551 MWh, което представлява ръст от 26.62 %(плюс 27.85 % преди две седмици). През аналогичния период от първия ден на януари до осмия ден на месец май миналата година участието на базовите централи е било в обем от порядъка на 13 351 883 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително, но предвид по-ранни отчетни периоди се наблюдава и промяна в показателите.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа остава положително и за времето от първия ден на януари до осмия ден на месец май нараства до 582 453 MWh, което е увеличение с 23.45 % спрямо същия период на предходната 2021 г.(плюс 27.02 % отчетени две седмици по-рано) Тогава ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 417 812 MWh. По-добрите данни се дължат на увеличението на вятърните (плюс 22.07 %) и фотоволтаични (плюс 36.42 %) мощности, както и на биомасата (плюс 0.40 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето на сравнение от началото на годината до осмия ден от петия месец нараства до обем от 820 175 MWh. Това е ръст от 18.64% в сравнение с аналогичните дни на миналата година (плюс 21.81 % отчетени преди две седмици), когато участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 691 317 MWh. По-добрите данни за посочения сравняван период са в резултат на ръста по отношение на участието на вятърните (плюс 27.62 %) и фотоволтаичните (плюс 18.46 %) централи, въпреки сериозния спад при биомасата (минус 22.04 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравнявания период от 1 януари до 8 май спада до 1 558 562 MWh или с 35.26 % (минус 34.48 % отчетени две седмици по-рано). През аналогичния период от предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали със значително по-висок обем от порядъка на 2 407 439 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща