Европейските електроенергийни борси в капана на максимата: първата жертва, на каквато и да е война е истината

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1604
article picture alt description

източник: Energylive

Санкциите на Европа срещу Русия остават водещата тема в европейския политически дневен ред. За политиците бизнесът остава встрани. Нещо като допитване, което не е така важно и с оправданието - компенсации. Тази ситуация ще продължи. До известно време, но изходът е известен и написан от историята, тъй като истината има винаги само едно лице.

На този фон европейските електроенергийни борси през миналата седмица продължиха своя прочит, както на цените на петрола и газа, така и на СО2. Засега реакцията е за сдържаност. От лоялност. Зависи как ще се развие ситуацията през следващите седем дни, а и след това. Защото първата седмица на месец май донесе притесняващи изненади и за цените на петрола, и за цената на синьото гориво, а като капак и за цената на въглеродните емисии. 

Производство на електроенергия

Производството на електроенергия през 18-та седмица във всички страни от Европа спада до 42 315,2 (45 072.4 GWh седмица по-рано).

Към вечерните часове на 1 май тази година производството на електроенергия в страните от ЕС за 18-та седмица достига до обем от 38 257,6 GWh (40 703.8 GWh седмица по-рано), според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E.

От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 38,1 % или 14 594,8  GWh (41,0 % или 16 679,9 GWh седмица по-рано). От тях - на кафявите въглища – 10.4 %, както и на каменните – 8.2 %). Газът държи дял от  16,6 % или 6338,8 GWh (18.6 % или 7560.7 GWh  преди седмица).

Участието на ядрената енергия е изчислено на 24,4% или 9341,0 GWh (9396.6 GWh седмица по-рано) – вкл. поради планирани ремонти, между които на един от блоковете в АЕЦ „Козлодуй“.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 14 321,8 GWh или 37,4 %  (14 627.3 GWh или 35.9 % пред седмица, 17 099.0 GWh или 42.0 % две седмици по-рано).

Вятърните централи на сушата са произвели обем от 3827,2 GWh или 10,0 %, а офшорните – 258,9 GWh или 0.7 %. Делът на слънцето достига до 3831,6 GWh – 10,0 %.

Цените

Ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартираха първия ден от миналата седмица, 2 май с повишени. Скокът варираше от 7.3 % (до 191.81 евро за MWh) за борсите в Испания и Португалия и 9.34% (228.24 евро за MWh) за Италия до 10.76 % (219.02 евро за MWh) в Унгария и 11.03 % (206.74 евро за MWh) за България и Румъния. Както и 12.43 % (218.95 евро за MWh) във Франция и 12.47 % (219.02 евро за MWh) в Германия.

Понижение в сегмента „ден напред“ бе отчетено само на електроенергийната  борси в Полша – с 5.3 % (115.27 евро за MWh), според статистиката на energylive.cloud.

Силна разнопосочност. Така може да се определи търговията с ден за доставка 3 май. Спадът, регистриран в посочения сегмент на 12 от европейските електроенергийни борси все пак беше общо-взето символичен – от порядъка на 0.4 % до 218.25 евро за MWh в Австрия и 0.3% 218.16 евро за MWh в Германия и 3.3% до 111.47 евро за MWh в Полша.

На останалите бе наблюдавано повишение до 218.37 евро за MWh (плюс 5.63 %) за България и Румъния, както и 9.45 % до 245.94 евро за MWh в Гърция и 12.8 % или 255.80 евро за MWh в Италия.

Промяна в посока към спад беше регистрирана с ден за доставка 4 май, но само на три от европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“. Между другото става въпрос за част от обединението, но и за малко по-страничните от българския електроенергиен пазар борси в Ирландия и Северна Ирландия – с 10.2 % до 193.52 евро за MWh. Както и изненадващия спад с 2.8 %, но до 248.66 евро за MWh в сегмента „ден напред“ в Италия.

На останалите европейски електроенергийни борси движението в посока нагоре продължи като стойността в посочения сегмент за България, Румъния и Унгария се установи на ниво от 233.20 евро за MWh. Малко по-висока бе постигнатото ниво във Франция – 234.59 евро за MWh и несъществено по-ниското в Германия – 231.29 евро за MWh.

По-високи цени бяха отчетени и на електроенергийните борси в Испания и Португалия  (202.15 евро за MWh), както и в Полша (140.08 евро за MWh).

Само на пет от европейските електроенергийни борси се наблюдаваше понижение с ден за доставка 5 май и то символично – между 0.1 % или 234.28 евро за MWh във Франция и също 0.1 % до 245.69 евро за MWh в Гърция и 5.6 % до 190.77 евро за MWh в Португалия и Испания.

На останалите европейски електроенергийни борси повишението продължи с пълна сила - в България и Румъния стойността достигна до 234.25 евро за MWh. Почти същата беше отчетена и в Германия – 234.49 евро за MWh. Стойността на електроенергийната борса в Италия, която държи първенство по най-високо ниво достигна до 262.33 евро за MWh, а в Полша – до 168.56 евро за MWh. Разликата от 90 до 100 евро между двете твърде различни европейски електроенергийни борси сама по себе си говори достатъчно.

С ден за доставка 6 май повишение беше отчетено единствено на електроенергийните борси в Италия – до 271.17 евро за MWh, както и в Испания и Португалия – 197.63 евро за MWh.

На останалите енергийни борси в сегмента „ден напред“ беше регистриран спад, който варираше в диапазона от 3.8 % (225.36 евро за MWh) във Франция и 3.9 % (225.36 евро за MWh) в Германия. Между другото тази стойност, но с различно ниво на понижение бе отчетена на девет от европейските електроенергийни борси. Обединението около това ниво в един от най-важните дни за обсъждане на шестия пакет от санкции говори достатъчно като реакция.  Присъединяване към подобна реакция, но с понижение с 4.8 % бе отразено и от електроенергийните борси в България и Румъния – до 223.19 евро за MWh.

Почивните дни донесоха за пореден път облекчение и отърсване от напрежението. С ден за доставка 7 май покачване в сегмента „ден напред“ се наблюдаваше на електроенергийните борси в Ирландия и Северна Ирландия. Точно противоположно, на останалите бе наблюдаван спад между  10.6 % (201.43 евро за MWh) в Германия, Франция и Унгария, Австрия, Словакия, Чехия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, както и 6.5% (184.86 евро за MWh) в Португалия и Испания. Доста по-силен бе спадът на борсите в Румъния и България – с 12.6 % (до 195.12 евро за MWh) и 15.8 % (до 196.94 евро за MWh) в Гърция.
В Италия, въпреки спадът с 19.7 % на електроенергийната борса стойността остана на ниво от 217.80 евро за MWh, а в Полша (минус 8.5 %) стойността спадна до нивото от 152.66 евро за MWh.

С ден за доставка 8 май понижението достигна между 10.8 % или 173.95 евро за MWh на електроенергийните борси в България и Румъния, както и 13.6 % в Унгария (173.95 евро за MWh). С 13.1 % бе по-ниска постигнатата цена във Франция (175.00 евро за MWh). В Германия движението в посока надолу бе малко по-съществено – 14.1 % до 171.82 евро за MWh.  И за сравнение, при спад с 4.1 % цената в сегмента „ден напред“  в Италия остана на ниво от 208.85 евро за MWh, а в Полша – ( минус 17.9 %) - до 125. 31 евро за MWh.

Новата седмица с ден за доставка 9 май стартира с ръст за всички европейски електроенергийни борси. Ценовите нива варират от 255.52 евро за MWh в Италия и 240.16 евро за MWh в България и Румъния до 216.81 евро за MWh в Германия и 219.25 евро за MWh във Франция. На Иберийския пазар нивото е по-ниско – 208.74 евро за MWh, а на другия полюс остава Полша със постигната цена от 135.75 евро за MWh. Така разединението на цените демонстрира и очакването за националните реакции на инфлационния подтик.

Средна месечна и средна годишна цена към  9 май

Средната месечна цена за БНЕБ към 1 май  е 212.31 евро за за MWh. Като цяло за европейските електроенергийни борси тя варира от  225.83 евро за MWh в Гърция, 239.68 евро за MWh в Италия и 213.53 евро за MWh във Франция до 190.85 евро за MWh за Испания до 212.57 евро за MWh в Германия, 212.98 евро за MWh в Австрия и 137.51 евро за MWh в Полша.

На годишна база към 9 май средната месечна цена на БНЕБ остава висока – 201.86 евро за MWh и е по-ниска, както от тази в Румъния (208.32 евро за MWh), Унгария (219.02 евро за MWh) и Гърция (239.2 евро за MWh).

На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени варират от 247.84 евро за MWh в Италия и 217.87 евро за MWh в Испания и Португалия (218.12 евро за MWh) до 204.88 евро за MWh в Нидерландия и 182.17 евро за MWh в Германия, както и 231.11 евро за MWh във Франция и 132.39 евро за MWh в Полша.

Петрол, газ, СО2

Войната в Украйна  вече окончателно се пренесе на световните петролни и газови пазари. Включително и на пазара за търговия  емисии, който през миналата седмица отново демонстрира колко кратко време е необходимо за един бърз скок до над 90 евро за тон, а защо не и над 100.

Фючърсите на петрола Brent за първия месец на пазара на ICE регистрираха средна цена от 99.81 долара за барел през първия период от четири месеца на 2022 г. Тази стойност е с 60% по-висока от отчетената за първите четири месеца период от 2021 г. – 62.32 долара за барел.

Развитието на конфликта между Русия и Украйна през първите четири месеца на 2022 г. оказа влияние върху цените на фючърсите на петрола сорт Brent. Наложените санкции на Русия и страхът от прекъсване на доставките са в основата на повишаването на цените. В резултат на това на 8 март беше достигната исторически максимална цена за сетълмент от 127,98 долара за барел и е най-високата от юли 2008 г.

Като през април цените на сетълмента останаха под 115 долара за барел. Ролята на задържащ фактор изиграха въведените от Китай ограничение във връзка с нарастването на заразените с коронавирус. Ефектите от войната върху икономиката предизвикват все по-големи опасения по отношение на търсенето.

Що се отнася до фючърсите за газ на TTF на пазара на ICE средната стойност, регистрирана през първия период от четирите месеца на 2022 г. е 100,91 евро за MWh. За  сравнение, фючърсите през първия период от четири месеца на на 2021 г. бяха 18,87 евро за MWh. Казано иначе -  средната стойност нараства с 435%.

Цената на фючърсите на газа на TTF също се оказаха под силното влияние на конфликта между Русия и Украйна. Страхът от прекъсване на доставките на газ от Русия е в основата на покачването. В резултат на това в понеделник, 7 март, беше достигнат исторически максимум от 227,20 евро за MWh. Впоследствие цените паднаха и в последната сесия от четиримесечния период цената на сетълмента остана малко под 100 евро за MWh.

Заради отказа от плащането на газа в рубли, Русия прекъсна доставките на газ за Полша и България. Междувременно другите европейски държави търсят начини да отговорят на руските искания, без да нарушават санкциите на Европейския съюз. В тази връзка руската страна пусна на 4 май ново писмо до купувачите си, в което дава поредни разяснения по отношение на гаранциите. Междувременно Русия увеличи доставките на газ за Китай през първите четири месеца на 2022 г.

По отношение на фючърсите за права на емисии на CO2 по  референтния договор от декември 2022 г.,  през първия период от четири месеца те достигнаха средна цена от  82,77 евро за тон. За сравнение средната стойност за първия четиримесечен период на 2021 г. за договора от декември същата година бе  39,81 евро за тон. Казано иначе – за периода на 2022 г. цената на СО2 е със 108% по-висока.

Тенденции

 Ако някой иска да прочете политиката на санкциите може спокойно да го направи през ценовите нива на европейските електроенергийни борси. Паралелно с нивото на инфлацията, както в САЩ, така и в Европа. Всекидневното отражение неволно, или не отразява  амплитудите на политическото говорене и отражението им  в реалното състояние на икономиката. Регулациите на отделните държави са без значение, остават обезсмислени в този общ ход. Включително и Правилата за търговия.  Защото попадат в инфлационната спирала. Накратко казано - влизат в цената на държавната задлъжнялост, разколебавайки опитите на опонентите за власт. Разбира се, за кратко.

Оптимизмът на големите играчи, разпростиращ се и върху държавните политики на пръв поглед се базира на постигането на декарбонизация и навлизане на все повече ВЕИ в съчетание със съхранението на енергия. Друг е въпросът за прехвърлянето от една зависимост върху друга що се касае до редкоземните метали. Така в дългосрочен план се очертава възможността цените на електроенергията да не спаднат. Ако заради кризата с COVID прогнозата бе за запазване на високите нива поне до 2025 г., то сега, заради войната периодът на високите цени се удължава до неизвестна дата в бъдещето. На този фон предстои българските държавни институции да започнат подготовката за поредния етап на либерализация на пазара на електроенергия в България. В частност това означава разширената пазарна структура да поеме своя дял от инфлационната тежест.

Периодът с високите цени се оказва твърде дълъг. Очакването за успокоение става все по утопично. Нещо повече проследяването на цялостната картина сочи, че това е само началото. Играта на санкции ще продължи, ценовите нива ще растат.

Измерението на случващото се може да се потърси и в една стара максима: първата жертва, на каквато и да е война е истината.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща