Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през април е спаднала до 340.36 лв. за MWh или с 30.2 % спрямо март. Търгуваният обем се свива с 9.2 на сто

В сегмента „пазар в рамките на деня“ средно претеглената цена намалява с 35.9 % до 329.16 лв. за MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1086
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ през месец април спрямо предходния март намалява, но се свиват и общо търгуваните обеми. По отношение на „пазар в рамките на деня“ също се наблюдава съществено понижение, а общо търгуваният базов обем се повишава. В сегмента „двустранни договори“ по отношение на доставените количества цената расте слабо, количествата намаляват. При изтъргуваните количества понижение е отчетено както при средно претеглената цена, така и при общо изтъргуваните количества. Това става ясно от отчета на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец април.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец април спада с 30.2% или със 147.09 лв. спрямо предходния март до 340.36 лв. за MWh. За сравнение месец по-рано средната цена базов товар е била 487.45 лв. за MWh.

Спад през април се отчита и при средната цена пиков товар  (минус 33.7%) до 334.64 лв. за MWh спрямо 504.63 лв. за MWh през предходния трети месец на годината.

Понижението при средната цена извънпиков товар е 26.4 % или със 124.13 лв. Така през месец април средната цена извънпиков товар намалява до 346.09 лв. за MWh в сравнение с 470.22 лв. за MWh месец по-рано.

Най-ниската постигната цена през април е била 0.88 лв. за MWh спрямо 2.47 лв. за MWh през март. Отчетената най-висока цена в посочения сегмент е 788.48 лв. за MWh през април, което представлява намаление с 32.8% предвид стойността отчетена за март от 1 173.64 лв. за MWh.

Освен че цените се понижават, намаляват и търгуваните обеми.

Общо търгуванията базов обем през месец април се свива с цели 9.2 % или с 244 013.2 MWh. Така, ако през месец март общо търгуваният базов обем е бил от порядъка на 2 656 219.3 MWh, то през април той спада до 2 412 206.1 MWh.

Пиковият обем също е с 10 % или със 139 876.3 MWh по-малко през април – до 1 252 668.6 MWh.  Извънпиковият търгуван обем спада до 1 159 537.5 MWh през април в сравнение с отчетеният от  1 263 674.4 MWh през предходния месец март.  

С 6.2 % до 80 406.9 MWh се свива среднодневният търгуван обем през месец април (85 684.5 MWh отчетени за март ), а средночасовият (минус) с 6.3 % до 3 350.3 MWh/h или с 224.7 MWh/h.

Регистрираните търговски участници също са с 1 по-малко – 86 в сравнени с 87 месец по-рано.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец април 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 11%, от търговците – 83 %, и от потребители – 6 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 61 % от производители, 24 % от участници с до и над 5 MWh, а 14 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

В сегмента „пазар в рамките на деня“ за разлика от „пазар ден напред“ се наблюдава увеличение на търгуваните обеми, а и по-съществено понижение на цените.

Средно претеглената цена през април намалява със значителните 35.9 % или със 184.69 лв. за MWh. Или, ако през месец март средно претеглената цена е била 513.85 лв. за MWh, то през април вече е 329.16 лв. за MWh.

Средно претеглената цена пиков товар спада още по-значително – с цели 42.1% или с 220.99 лв. за MWh и през април тя се установява до 304.43 лв. за MWh (525.42 лв. за MWh за март).

Понижението при средно претеглената цена извънпиков товар през април е до 368.21 лв. за MWh - със 127.93 лв. за MWh в сравнение с цената през предходния месец (496.13 лв. за MWh).

Общо търгуваният базов обем в сегмента „пазар в рамките на деня“ през април спрямо март нараства с 13.0 % или с 9 054.6 MWh и достига до 78 927.5 MWh.

Пиковият обем се повишава с 14.3% до 48 318.9 MWh през април в сравнение с 42 272.4 MWh месец по-рано, а извънпиковият нараства до 30 608.6 MWh – с 10.9 % (27 600.5 MWh за месец март).

Средно дневният търгуван обем расте с 16.7 % и през април достига до 2 630.9 MWh (2 254.0 MWh за март), а средно часовият – с 16.6 % до 109.6 MWh/h (94.0 MWh/h за март).

Няма промяна в този сегмент по отношение на пазарните участници и те остават 71 и през април.

Пазарен сегмент двустранни договори

По отношение на сегмента на двустранни договори в частта по отношение на доставените количества цената се повишава с 5.3 % или с 21.38 лв. за MWh през април спрямо март – до 425.73 лв. за MWh.

Що се отнася до общо доставените количества, при тях се отчита понижение с 21.8 %. Така, ако през месец март те са съставлявали 826 216.0 MWh, то през април спадат до 646 080.0 MWh.

При изтъргуваните количества спадат и цената, и количествата. Средно претеглената цена за април намалява със 7.0 % или с 32.64 лв. за MWh до 435.66 лв. за MWh (468.30 лв. за MWh за март).

Общо изтъргуваните количества спадат със значителните 51.0% или със 700 383.0 MWh и през април те са 671 687.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран  Auction е 14 (29 месец по-рано). Най-ниската постигната средно претеглена цена е 349.32 лв. за обем от 13 440 MWh, а най-високата – 468.39 лв. за обем от 110 400 MWh.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща