Сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили с 36 % през март

Спрямо същия месец на миналата година сметките за газ са нараснали със зашеметяващите 75%.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1233
article picture alt description

източник: EVN

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец март 2022 г. представят в поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).

Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 33 европейски държави.

В проучването, публикувано всеки месец от организацията се проследява развитието на цените на електроенергията за бита в разпределението без данъци в европейските столици. Новото изследване показва развитието цените на енергията за домакинствата за периода без данъци за периода януари 2009 г. и март 2022 г.

Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всяка една от столиците в съответствие с електроенергията и газа на национално ниво и потреблението им от домакинствата.  Индексът на цените (HEPI) се проследява от 2009 г. Както се посочва цените на електричеството за домакинствата постоянно намаляват през първата половина на 2009 г. и достигат най-ниското ниво от 96 индексни пункта именно през юни 2009 г. в резултат на отражението на икономическата криза. Възстановяването започва през втората половина на 2009 г. и оттогава е във възходяща тенденция.

Индексът за електроенергия достигна до 116 индексни пункта през октомври 2014 г. Оттогава той се понижи и остана около 108 индексни пункта през 2016 и 2017 г. През 2019 г. индексът се колебаеше около 115 и 119 пункта. Въпреки това, последното развитие на пазарите на едро поради ограниченията на COVID-19 свалиха индекса до 112 пункта през 2020 г. През 2021 г. индексът следваше нарастваща тенденция, в резултат на възстановяването - имаше по-голямо търсене и постепенно се развиваше енергийната криза, посочват авторите.

При екстремни метеорологични условия, рекордно високите цени на природния газ на едро и липсата на достатъчни количества в подземните газохранилища за покриване на търсенето доведоха до повтарящи се рекордно високи цени в по-голямата част от Европа столици до края на 2021 г. Тенденцията на нарастване стана още по-видима през втората половина на годината, достигайки 170 пункта през декември 2021 г. След резкия скок, надхвърляйки историческите данни, през януари 2022 г. индексът на електроенергия HEPI в момента възлиза на 222 пункта, отчитат експертите.

Що се отнася до индекса на цените на газа и при нето се отчита непрекъснато нарастване, надхвърляне на нивата от ноември 2018 г. Продължаващата енергийна криза засегна силно индекса на цените на газа, който през 2021 г. е почти удвоен - преминавайки от 87 индексни пункта през януари 2021 г. до 163  през декември 2021 г. След рязко увеличение през януари 2022 г. до най-високо ниво за цялото време на наблюдение, в момента възлиза на 272 индексни пункта, се посочва в изследвdнето.

При разглеждане на средните стойности на цените на крайния потребител,  както на електроенергията, така и на газа,  се наблюдават следните промени: в сравнение с месец март 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличи с 36 %, а сметките за газ са нараснали със зашеметяващите 75%.

В зависимост от това къде живее в Европа даден потребител, цената, която плаща, може да варира в съотношение от почти 7. Ако се включи Киев, цената варира в съотношение 10. Лондон и Амстердам са най-скъпите градове за домакинствата в Европа, следвани от Копенхаген, Берлин и Мадрид.

За пореден път се установява, че най-евтина цена на електроенергията плащат жителите на Киев, следвани от жителите на Белград, Будапеща и Подгорица. (стойността в Киев се разглежда като стабилна предвид украинската криза като е отделено съответното внимание) В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средната. Прага е  единствената столица сред страните от ЦИЕ, където цената на тока е над средната за Европа.

Електроенергия     

Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през месец март са следните:

• 130% увеличение на цената в Амстердам, поради ръст на енергийния компонент;

• 41% повишение на цените в Рига, поради поскъпване на енергийния компонент;

• Нарастване на цените с 23% в Мадрид, поради по-високи енергийни данъци и компонента;

• 22% поскъпване на цените в Лондон;

• Увеличение на цените с 10% в Загреб, поради нарастване на компонентите за енергия и разпределение;

• Повишение на цените с 8% в Никозия, поради увеличения на компонентите за енергията и разпределението;

• 4% нарастване на цените в Берлин, поради поскъпване на енергийната компонента;

• Увеличение на цената с 1% в Париж, поради повишение на енергийния компонент;

• Поскъпване на цената с 1% в Талин, поради нарастване на компонентата за дистрибуция;

• Повишени на цените с 1% във Виена и Осло, поради по-високи енергийни компоненти;

• 17% намаление на цените в Брюксел, поради понижение на енергията, енергийните данъци, разпределението и компонентите на данъците върху разпространението;

• 10% спад на цените в Атина, поради понижение на  данъците върху енергията и енергийните компоненти;

• 4% понижение на цената в Хелзинки, поради намаляване на енергийната компонента;

• Намаление на цените с 2% в Стокхолм, поради спад на енергийната компонента;

• Спад на цените с 1% в Копенхаген и Рим, поради намаление на енергийната компонента.

След слабата тенденция на спад, наблюдавана през февруари, цените на електроенергията за битови нужди продължиха възходяща тенденция през месец март в Амстердам, Дъблин, Лондон, Мадрид, Никозия, Париж, Прага, Талин и Загреб  и достигат рекордни стойности. През последните няколко месеца националните правителства приложиха обширни мерки за смекчаване на въздействието на енергийната криза върху сметките на домакинствата, в резултат на което се наблюдават намаления на цените на електроенергията за някои градове. Въпреки това, в повечето от изследваните градове, интервенцията на правителствата успяха само да ограничат повишенията на цените, пишат авторите на изследването.

Непрекъсната възходяща тенденция се дължи на комбинация от фактори, като повишеното търсене, свързано с икономическо възстановяване след пандемията, извънредни метеорологични условия, рекордно високите цени на природния газ съчетани с газови хранилища с ниско ниво и високи квоти за емисии на CO2. Високите цени на енергията бяха засегнати допълнително и от руската инвазия в Украйна от края на февруари 2022 г. и последвалата несигурност.

Най-засегнатите пазари, които преживяха високи ценови скокове през месец март, са Нидерландия и Латвия, и двете силно зависими от природния газ. В Нидерландия, където се използва повече газ за производство на електричество, високите цени на газа на пазара на едро доведоха до високи стойности, както на електроенергията, така и на пазара на газ на дребно. Клиентите с договори с променливи такси са тези, които са изправени пред най-високите цени. В Нидерландия правителството намали енергийния данък в сметките, но мярката само ограничи нивото на увеличение на цените. Цените на енергията на дребно в Латвия, които силно зависят от руския газ, също бяха засегнати от високите цени на синьото гориво на едро, както и от ниските възможности за хеджиране в региона. Най-засегнати са клиентите с договорите с динамично ценообразуване.

Цените на електроенергията в Обединеното кралство, също са силно зависими от природния газ и показаха значително увеличение през март 2022 г., поради несигурността относно бъдещите доставки. Освен напускане на доставчици доведе до допълнително повишаване на цените.

Покачващите се цени на електроенергията на едро оказаха значително влияние върху сметките на домакинствата в Испания. Особено засегнати са клиентите на регулирания пазар, се посочва още в изследването като се обясняват и причините за това.

И накрая, в допълнение към мерките за правителствена подкрепа, които вече са в сила, вече има обявени и нови мерки (например временно намаляване на ДДС от 21% на 6% в Белгия12), включително такива, които или се прилагат ретроспективно (например допълнителни компенсации от януари 2022 г. в Гърция) или са фокусирани само върху специфични категории потребители (например домакинства с ниски доходи и малки и средни предприятия в Австрия).

При коригиране към стандартите на покупателната способност (PPS) във всяка страна, картината се променя коренно. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира различията в общото ценово ниво между страните. Когато са изразени в PPS, става видима връзката на цените на енергията с тази на други стоки и услуги. Най-ниските коригирани цени на електроенергията за домакинствата са в Осло, Берн, Валета и Белград, докато най-високите в момента са в Амстердам, Прага, Лондон и Мадрид. Повечето от страните от ЦИЕ имат относително ниски цени на електроенергията в сравнение с общото ниво на цените в страните и под средното за Европа. 

Букурещ, Прага и Варшава са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е по-висока средната за Европа, става ясно още от проучването.

То показва също така, че цената на енергията (оспорваната компонента на цената) в анализираните столици представлява 59% от цената за краен  потребител в сметката за електроенергия, разпределението - 20%, енергийните данъци - 5%, а  ДДС - 15% за европейските столици.

Копенхаген е много необичаен случай - цената на енергията като стока представлява само 37 % от цената на електроенергията за крайния потребител и е четвъртата най-ниска от всички изследвани градове, докато енергийните данъци представляват удивителните 28% (над четири пъти средното за Европа) и 48%, ако се включи ДДС.

Ако се съсредоточим върху цената на енергията като стока, в Белград тя в момента представлява само 26% от цена на електроенергията за крайния потребител, която е най-ниската сред всички изследвани градове.

Точно обратно е в Рига – там е най-големият процент - достига 83% от цената на крайния потребител през март 2022 г.

За пореден път в изследването се посочва Амстердам, където типичен потребител плаща нулев енергиен данък до увеличения размер на данъчен кредит, като се припомня насърчаването за отказ на клиентите от газ и преминаване към електрификация.

Природен газ

По отношение на природния газ, според изследването, най-високата цена плащат жителите на Амстердам. Тя е три  пъти по-висока от средната европейска цена за крайните потребители и около 1,5 пъти повече от жителите на втория най-скъп град Берлин.

В момента Стокхолм е третата най-скъпа столица. Както и преди, авторите на проучването посочват, че това се обяснява с естеството на шведския газов пазар, който е малък по размер - само 95 000 са битови клиенти на газ в цяла Швеция, от които 61 000 в изолирана газова мрежа в Стокхолм.

Авторите на проучването отново посочват, че това се обяснява с естеството на шведския газов пазар, който е малък по размер - само 95 000 са битови клиенти на газ в цяла Швеция, от които 61 000 в изолирана газова мрежа в Стокхолм.

Цените в Амстердам са над 12 пъти по-високи от тези в Будапеща, който е най-евтиният град с газ в ЕС и почти 14 пъти по-високи, ако се включи Киев.

Природният газ за бита е най-евтиният в страните от ЦИЕ.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през месец март 2022 г., са следните:

Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ този месец, са следните:

• 62% увеличение на цените в Амстердам, поради нарастване на енергийната компонента;

• 30% скок на цената в Берлин, поради повишение на енергийната компонента;

• 26% нарастване на цените в Лондон;

• 20% увеличение на цените в Рига, поради поскъпване на енергийната компонента;

• 6% повишение на цените в Рим, поради увеличение на енергийната компонента;

• Нарастване на цената с 2% в София, поради увеличения на енергийната и разпределителната компоненти;

• Увеличение на цената с 1% в Любляна, поради повишение на енергийния компонент;

• Спад на цените във Виена с 13% поради намаления на енергийния компонент и данъците за енергия;

• 4% намаление на цената в Берн, поради понижение на енергийния компонент;

• 3% понижение на цената в Прага, поради спад на енергийния компонент;

• 2% спад на цените в Брюксел, поради намаляване на енергийния компонент;

• Намаление на цените с 1% в Атина и Копенхаген, поради по-ниска енергийна компонента.

На пазара на дребно на газ се наблюдава покачване на цените за повечето от изследваните градове, като Амстердам, Берлин, Лондон, Рига и Рим достигат рекордни стойности. Няколко мерки, предприети от европейските правителствата доведоха до ограничаване на нивото на увеличение, а в някои случаи има леки намаления. Въпреки това, настоящите цени остават невероятно високи в сравнение с тези преди година, което отразява изключително високите цени на едро, дължащи се на повишеното търсене на природен газ и ниските нива на съхранение. Руската инвазия в Украйна повлия допълнително върху пазарите, се посочва в изследването.

През месец март най-значителни увеличения на цените на газа на дребно са в Берлин, Лондон и Амстердам където е и висока зависимостта от газа за производство на електроенергия, а е и като основен източник за отопление. В проучването се отбелязва появилата се несигурност в Германия в резултат на войната в Украйна, както по отношение на договорите за газа, така и за електроенергия, което се отразява на енергийната сигурност на страната. Несигурност се отчита и за Великобритания.

По същия начин, както при електроенергията, цените на газа по отношение на покупателната способност ( PPS) предлагат много по-различна картина. През месец март 2022 г. Будапеща, Белград и Дъблин са най-евтините градове, коригирани към PPS.

Проучване показва, че средно енергията (оспорваната компонента на цената) по отношение на европейските столици представлява 60% от крайната потребителска цена на природния газ, разпределението - 17%, енергийните данъци - 7% и ДДС - 16%.

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват само около половината от цената на крайния потребител и за електроенергията, и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за другата половина чрез тарифите за разпределение, енергийните данъци и ДДС. На местата, където енергийната компонента е по-ниска се  стимулира  клиентите да търсят по-конкурентни оферти.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща