Japan Tobacco с план за намаляване на вредните емисии до нула по цялата верига на бизнеса си

Компанията си е заложила и междинни цели, които да достигне в края на настоящото десетилетие

Индустрия
3E news
716
article picture alt description

Източник: Japan Tobacco

Japan Tobacco Inc. (JT) обяви, че се ангажира да засили усилията си в посока намаляване на емисиите на парниковите газове (GHG) в цялата верига на дейности и да постигне нетни вредни нулеви емисии до 2050 г.

The JT Group разпознава своята отговорност да допринесе за прехода към декарбонизирано общество, предвид непрекъснато нарастващите глобални страхове, свързани с околната среда. За да стимулира развитието, групата от компании актуализира своите цели, свързани с „Енергия и емисии“, които са заложени в „План за околната среда на JT Group 2030” и се стреми да достигне въглеродна неутралност в собствените си операции до 2030 г. Наред с други инициативи, JT Group планира да постигне това чрез увеличаване на дела на електроенергията от възобновяеми източници.

Актуализираните цели за намаляване на емисиите на парниковите газове до 2030 г. са в съответствие с научно обосновани аргументи и групата от компании JT очаква да получи валидирането им от инициативата „Научно базирани цели“.

Масамичи Терабатаке, президент и главен изпълнителен директор на групата от компании JT сподели: „Инициативите за устойчивост полагат основите на дългосрочния бизнес растеж. Тези инициативи резонират изцяло с нашия принцип на управление „да следваме нашия 4S модел, който се грижи за всички страни, участващи в правенето на бизнес“ и са незаменими. Като водеща глобална компания, ние вярваме, че справянето с глобалните екологични проблеми, особено тези, свързани с промяната в климата, формират основата на нашето бизнес управление. Днес ние актуализирахме целите си за постигане на нетни нулеви емисии на парниковите газове в цялата ни верига от дейности до 2050 г. Като междинен етап, ще се стремим да станем въглеродно неутрални в собствените си операции до 2030 г. Ще продължим да се доверяваме на заинтересованите от бизнеса ни страни и ще полагаме усилия за намаляване на въздействието върху околната среда, грижейки се за нея в дългосрочен план.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща