Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 27 март намалява с 33.50 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г., делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.57 процента, а в разпределителната – с 20.17 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
845
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни, но предвид преминаването към по-топъл сезон вече се наблюдават изменения в посока към понижение. Салдото (износ-внос) продължава да държи висок дял в процентно отношение. Делът на базовите централи също остава висок, но и тук се наблюдават изменения в посока към спад. Затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа расте. Изключение се наблюдава при биомасата. Продължава да се влошава делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода 1 януари – 27 март (01.01.2022 г. – 27.03.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до двадесет и седмия ден на месец март тази година в сравнение със същите дни на предходната 2021 г. се увеличава с 21.62 % (плюс 22.61% отчетени преди седмица за сравняван период до 20 март)  и достига до обем от 14 174 156 MWh. Година по-рано, през посочените дни производството на електроенергия е възлизало на 11 654 058 MWh.

Потреблението на електроенергия остава положително. Така за отчетния сравняван период от началото на годината до двадесет и седмо число от настоящия месец март  достига до обем от 10 929 303 MWh, което е ръст с 3.64 % (плюс 4.65 % отчетени преди седмица). За сравнение, през същото време на миналата година потреблението на електроенергия е било от порядъка на 10 545 789 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и все още държи висок дял в процентно отношение, но както и по-рано това е показателят, при който се наблюдават най-съществени изменения. Така за времето от първия ден на януари до двадесет и седми март тази година салдото (износ-внос) расте до 3 244 853 MWh, или със 192.79 % (ръст от 199.60 % отчетен преди седмица, плюс 214.95 % преди две седмици). През аналогичния период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 1 108 269 MWh.

Делът на базовите централи продължава да остава висок. Така за посочения сравняван период от първи януари до двадесет и седми март тази година този дял нараства до обем от 12 198 287 MWh, което представлява увеличение с (плюс) 30.99 %  (плюс 32.34 % отчетени преди седмица). Година по-рано, делът на базовите централи е бил в обем от 9 312 067 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи подобряват участието си спрямо посочения аналогичен период на миналата година.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до двадесет и седмия ден на март тази година е в обем от 397 019 MWh, което е повишение (плюс) с  21.57 % (плюс 17.73 % отчетени преди седмица). За сравнение, през същия период на предходната 2021 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от порядъка на 326 564 MWh. По-добрите резултати за сравнявания отчетен период на настоящата година се дължат в частност на вятърните (плюс 19.53 %) и фотоволтаични (плюс 39.99 %) централи и въпреки биомасата (минус 1.70 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа да сравняваното време от началото на януари до двадесет и седмия ден от третия месец на годината расте до обем от 534 258 MWh, или с 20.17 % (плюс 18.70 % отчетени седмица по-рано). През предходната 2021 г. за сравняваното време ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 444 598 MWh. По-добрите отчетени данни в частност се дължат, както на вятърните (плюс 26.55 %), така и на фотоволтаичните централи (плюс 22.10 %). Не такива са данните за дела на биомасата, при които има понижение (минус 22.26 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да влошават участието си. Така за сравнявания период от първи януари до двадесет и седми март тази година делът на ВЕЦ се свива до обем от 1 044 592 MWh, което е спад (минус) 33.50 % (минус 32.31 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предишната 2021 г. участието на ВЕЦ е достигало до обем от порядъка на 1 570 829 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща