Светослав Иванов: Евентуални прекъсвания на доставките на газ могат да бъдат обезщетени частично чрез LNG доставки и от „Чирен“

Страната ни може да намали с една пета днешния си въглероден отпечатък, ако директно използва природен газ в домакинствата, а не го трансформира през газова електроцентрала

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
913
article picture alt description

Източник: Овергаз, архив.

Ще има забележителна смяна в капиталовата политика както на компаниите в газовия бранш, така и на Европейската комисия, евентуално за насърчаване на локалните запаси, след нахлуването на Русия в Украйна и провокираната неустойчивост на енергийните пазари. Това, което зависи от сектора, с цел да се подсигурява сигурността на снабдяването на България в сегашната обстановка, се прави. Така обясни сегашната ситуация Светослав Иванов, изпълнителен директор на "Овергаз " в интервю пред Bloomberg TV България.

"Със сигурност може да чакаме промени в енергийната политика в Европа най-малко в две съществени направления. Първата е допълнително вложения за алтернативи, най-много за полутечен природен газ. Втората е вложения в локални запаси - Европа има много неразработени източници на природен газ. ", изясни той.

От 2009 година има създаден проект при положение на прекъсване на енергийните доставки от страна на Русия, сподели Иванов.  "В България има настоящи нормативни актове, които регламентират доста ясно стъпките и отговорностите в един подобен сюжет. Ако нормативните документи са спазени, би следвало да имаме задоволително ресурси за покриване на търсенето, което в подобен сюжети би трябвало да бъде задоволено. Не чувствам някакви спънки, които да тормозят отговорниците по този сюжет. "

При прекъсване на доставките се подхваща поетапно ограничение на подаването на газ на разнообразни групи консуматори, описа Иванов. "Първо се изключват тези, които биха претърпели най-малки вреди и могат да заменят природния газ с течни горива. На последваща фаза се изключват и други консуматори.., до момента в който се стигне до най-уязвимата група - битовите консуматори. За тях има планувани размери газ в газохранилището в Чирен. ", обясни Иванов.

Запасите от природен газ в Чирен би трябвало да стигнат за общото ползване в България за до три-четири седмици при положение на прекъсване на доставките, сподели Иванов.  Евентуални прекъсвания могат да бъдат обезщетени частично от наличните пътища за LNG от Гърция. LNG е изцяло действителна опция на съветските доставки в дълготраен проект, а единственото изчезнало на европейската енергетика за това е неналичието на задоволително потенциал за регазификация, счита Иванов.

В България има стандартни залежи на газ, които могат да бъдат създадени в относително къс срок на време, подсети Иванов. Това може да се случи до две години при подобаващи условия и утвърждение на вложителите.
"Подходящите условия [трябва] да основават повече благоприятни условия за частни начинания в газовия бранш. Има държавно господстващо състояние, клонящо към монопол - 95% пазарно присъединяване. Очевидно ограниченията на пазара би трябвало да дават повече благоприятни условия за частни начинания. "

Европа по-бързо ще преодолее зависимостта си от руски природен газ, в сравнение с да развие алтернативи като ВЕИ и АЕЦ, счита Иванов. "Очаквам в Германия да сме очевидци на доста бързо развиване за нови терминали за регазификация (на LNG). Ние същи имаме проект за реализация на подобен план на територията на Албания, който ще бъде от национално и районно значение. "

Според Иванов пазарът на природен газ ще бъде мощно волатилен още много време, само че тази наклонност стартира много преди военните дейности в Украйна.

Според него има неверна енергийна европейска политика, изразена през плашещи послания. "Когато дълго време обяснявате на вложителите в газова инфраструктура, че не е ясно дали това ще бъде горивото на прехода, на бъдещето или на сегашното, тези послания дават отрицателен резултат. ", сподели още той.

По думите му в България се използва пет пъти повече гориво и се създава пет пъти повече въглероден диоксид, в сравнение с това, което би се произвеждало, в случай че се децентрализира производството и ролята на природния газ. "Ако сменим електрическата енергия, употребена за топла вода, готвене, с природен газ, употребен непосредствено при крайните консуматори, а не изгарян в централите, можем да понижим най-малко с една пета днешния въглероден отпечатък ", сподели Иванов, базирайки се на данни от проучванията на „Овергаз“.

Това може да стане със стандартни ограничения, евтино, без значително използване на обществен запас, в случай че се разработят българските залежи. България може да реализира 50%-60% ползване на газ, който да не идва от Русия, смята още Иванов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща