Със загуби и за четирите индекса на БФБ завърши последната седмица на февруари

Най-голямо понижение регистрира измерителят на българките „сини чипове“ SOFIX (-2.70%), следван от широкия BGBX 40 (-2.30%), равно претегления BGTR 30 (-1.27%) и имотния BG REIT (-0.04%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
371
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Булфото

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през последната седмица на февруари (21-25) 2022 година завърши с понижение и за четирите индекса. С най-голям седмичен спад беше измерителят на българките „сини чипове“ SOFIX (-2.70%), следван от широкия BGBX 40 (-2.30%), равно претегления BGTR 30 (-1.27%) и имотния BG REIT (-0.04%).

В предишната седмица (7-11 февруари) имаше паритет – два от измерителите бяха в зелената зона и два – в червената. През втората седмица на февруари три от измерителите бяха на загуба и само един с ръст, а от началото на месеца всички измерители са на загуба: SOFIX (-1.83%), BGBX 40 (-1.64%), BG REIT (-0.40%) и BGTR 30 (-0.29%).

Още по темата

От началото на годината равносметката показва също паритет: два индекса са с понижение: SOFIX (-4.47%) и BGBX 40 (-3.33%) и два с ръст: RGTR 30 (+1.73%) и BG REIT (+1.24%).

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 25 февруари 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 32.70% и оборот от 321 914 253 лева.

Отминалите пет работни дни, през които пазарите бяха притиснати от военната инвазия на Русия в Украйна, може да се запомни и с повишената търговия на БФБ с акциите на някои от 190-те чуждестранни компании на пазара MTF BSE International, при това за втора предна седмица. За отбелязване е, че общ оборот от 1 099 761 лева за седмицата са реализирали акциите на 37 чуждестранните компании, които се търгуват на БФБ, или 8.07% от седмичния оборот на борсата. За сравнение, през миналата седмица (14-18 февруари) общият оборот на MTF BSE International беше почти на половина – 679 022 лева или 9.72% от оборота на борсата в София за седмицата.

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (21-25 февруари) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е отчетено най-голямо понижение от четирите индикатора, с 2.70%, след като в предходната седмица се повишение с 0.25%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 065 424 акции за 3 411 378 лева, спрямо 929 017 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 2.30%, след като в предходната седмица също беше регистриран спад с 0.09%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 905 882 акции за 6 895 018 лева, спрямо 3 107 313 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистриран спад с 1.27%, след като и в предходната седмица беше отчетено понижение, макар и малко, с 0.03%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 535 650 акции за 4 902 106 лева, спрямо 2 927 987 лева седмица по рано;

- имотният BG REIT регистрира най-слабо понижение с 0.04%, след като в предходната седмица отмете повишение от 0.97%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 176 832 акции за 551 537 лева, спрямо 603 298 лева седмица по-рано.

След като и четирите индекса са на загуба,

печелившите акции са по-малко от губещите

при съотношение 26% за печелившите към 63% за губещите и 11 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (55% за губещите към 28% за печелившите и 17 на сто без промяна), при обемите обороти (45% за губещите към 44% за печелившите и 11 на сто без промяна) и при сделките (69% за губещите към 26% за печелившите и 5 на сто без промяна).

И въпреки регистрираните загуби и на четирите индекса, през отминалата работна седмица,

БФБ отчете значително по-висок оборот

при реализирани 3 080 сделки с 4 032 090 лота за 13 627 897 лева, спрямо 1 556 сделки с 6 353 123 лота за 6 983 074 лева в предходната седмица (14-18 февруари) или повече с 1 524 сделки и с 6 644 824 лева, но с 2 321 033 лота по-малко.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 13 дружества, вкл. и на една чуждестранна компания (германската Volkswagen), спрямо 7 дружества преди седмица. Най-голям седмичен оборот регистрира Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 234 сделки за 2 089 771 лева; НДФ Динамик (DYN) с 34 сделки за 1 853 182 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 301 сделки за 1 160 127 лева; Тексим Банк АД (TXIM) с 8 сделки за 527 000 лева; Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ (PLG) с 1 сделка за 478 060 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 32 сделки за 399 810 лева; Volkswagen AG (VOW3) с 48 сделки за 388 292 лева; Алтерко АД (A4L) с 160 сделки за 382 130 лева; Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH) със 7 сделки за 307 500 лева; Софарма АД (SFA) със 141 сделки за 304 046 лева; Асенова крепост АД (ASKR) с 8 сделки за 260 337 лева; Химимпорт АД (CHIM) със 168 сделки за 231 924 лева; Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 21 сделки за 208 818 лева.

На посочените 13 най-търгувани емисии с общ оборот от 8 590 997 лева се пада дял от 63.04% от общия седмичен оборот на БФБ.

Най-печелившите акции

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 20.44% и седмичен оборот от 33 000 лева, при последна цена от 33 000.000 лв./акция и пазарна капитализация от 165 000 000 лева;

- Север Холдинг АД (SEVH) е с нарастване от 16.67% и седмичен оборот от 141 720 лева, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 2 732 310 лева;

- Биодит АД (BDT) е с повишение от 10.53% и седмичен оборот от 45 399 лева, при последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 29 023 224 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с печалба от 9.93% и седмичен оборот от 2 089 771 лева, при последна цена от 15.500 лв./акция и пазарна капитализация от 105 400 000 лева;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) след като беше в групата на най-губещите емисии в предходната седмица със спад от 3.83% през отминалите пет работни дни попадна сред най-печелившите, с ръст от 7.96% и седмичен оборот от 31 511 лева, при последна цена от 1.085 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 22 289 881 лева от 20 646 387 лева седмица по-рано.

- Алтерко АД (A4L) е с печалба от 3.03% и седмичен оборот от 192 468 лева, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 367 199 980 лева.

Най-губещите акции

- Руската Public JSC Gazprom (GAZ) е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 30.03% и седмичен оборот от 12 636 евро, при последна цена от 4.814 евро/акция;

- Китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е с понижение от 12.27% и седмичен оборот от 51 797 евро, при последна цена от 96.500 евро/акция;

- Български фонд за дялово инвестиране АД (BPEF) е на загуба с 10.71% и седмичен оборот от 10 000 лева, при последна цена от 1.250 лв./акция и пазарна капитализация от 24 668 454 лева;

- Германската Deutsche Post AG (DPW) е със спад от 10.24% и седмичен оборот от 19 089 евро, при последна цена от 44.560 евро/акция;

- Алтерко АД (A4L) е с понижение от 8.82% и седмичен оборот от 382 130 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите емисии с ръст от 3.03%, при последна цена от 18.600 лв./акция през отминалата работна седмица и по-ниска пазарна капитализация до 334 799 981 лева от 367 199 980 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (21-25 февруари) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 31 акции за 8 808, след което цената им се е понижила с 2.10%, при последна цена от 280.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 539 840 000 лева от 551 408 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) e реализирана една сделка на 23 февруари за една акция, след което цената на книжата са поскъпнали с 20.44%, при последна цена от 33 000.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 165 000 000 лева от 149 000 000 лева седмица по-рано;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 8 997 акции за 5 979 лева, след което цената им се е повишила с 12.03%, при последна цена от 0.745 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 13 677 343 лева от 12 208 635 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени сделки, като последната е била на 17 февруари с 399 акции за 537 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 5 131 акции за 3 825 лева, след което цената им се е понижила с 10.26%, при последна цена от 0.700 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 17 575 887 лева от 19 584 560 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 13 830 акции за 45 620 лева, след което цената им се е понижила с 8.57%, при последна цена от 3.200 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 90 717 286  лева от 99 222 032 лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април 2021 година с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 30 акции на дружеството за 53 лева, след което цената им се е повишила с 12.18%, при последна цена от 1.750 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 50 606 479 лева от 45 112 061 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) е реализирана една сделка с един лот дългови книжа на дружеството за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена за една облигация от 1000.000 лева/брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато да продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1000.000 лева/брой;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) е реализирана една сделка на 24 февруари с един лот за 1 000 лева на номинална стойност, след което цената на облигациите не се е променила, при последна цена за една облигация от 1000.000 лева/брой.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща