Паритет на БФБ през третата седмица на февруари

С най-голямо повишение завърши имотният индекс BG REIT (+0.97%), следван от измерителя на българките „сини чипове“ SOFIX (+0.25%), с понижение приключиха широкият BGBX 40 (-0.09%) и равно претегленият BGTR 30 (-0.03%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
378
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през третата седмица на февруари (14-18) 2022 година завърши с паритет между четирите индекса – два с повишение и два със спад, след като в предишната седмица съотношението беше по-различно – с понижение бяха 3 от измерителите и само равно претегленият бе на печалба.

Отминалите пет работни дни може да се запомнят и с повишената търговия на БФБ с акциите на някои от 190-те чуждестранни компании на пазара MTF BSE International. За отбелязване е, че с общ оборот от 679 022 лева за седмицата са реализирали акциите на чуждестранни компании, които се търгуват на БФБ, или 9.72% от седмичния оборот на БФБ. За сравнение, от началото на годината до 18 февруари с акциите на чуждестранни компании (MTF BSE International) са осъществени сделки за 5 497 842 лева, което представлява 11.12% от общия оборот на БФБ.

Още по темата

Освен това, през отминалата работна седмица пет от чуждестранните компании, които се търгуват на БФБ, попаднаха в групата на най-губещите емисии, следвайки низходящия тренд от европейските фондови борси и пазарът на акции на „Уолстрийт“ в Ню Йорк: американската Meta Platforms, Inc (известна преди като Facebook /FB2A) е със спад от 9.58% и изтъргувани 98 акции за 18 619 лева; германската Deutsche Post AG (DPW) е с понижение от 5.44% и реализирани сделки с 1 130 акции за 57 279 лева; германският производител на автомобили Volkswagen AG (VOW3) е на загуба с 4.87% и продадени 1 367 акции за 250 637 5 акции за 13 693 лева само на 18 февруари; щатският онлайн търговец Amazon.com Inc. (AMZ) изтри 4.08% от цената на акциите, след сделка с 5 акции за 13 693 лева на 18 февруари; американският фармацевтичен гигант Pfizer Inc. (PFE) също загуби 3.08% от продажбата на 1000 акции за 43 310 лева.

Равносметка за индексите на БФБ

С най-голямо повишение през отминалата трета седмица на февруари завърши имотният BG REIT (+0.97%), следван от индекса на българките „сини чипове“ SOFIX (+0.25%), а с понижение завършиха широкия BGBX 40 (-0.09%) и равно претегленият BGTR 30 (-0.03%).

Седмица по-рано (7-11 февруари) ситуацията беше различна, само BGTR 30 приключи с ръст от 0.68%, докато останалите три индикатора бяха на загуба: SOFIX (-0.64%), следван от BG REIT (-0.37%) и BGBX 40 (-0.08%).

От началото на годината равносметката показва паритет: два индекса са с понижение: SOFIX (-1.82%) и BGBX 40 (-1.05%) и два с ръст: RGTR 30 (+3.04%) и BG REIT (+1.29%).

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 18 февруари 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 36.38% и оборот от 318 502 875 лева.

При седмичен паритет между четирите индекса, както вече посочихме,

БФБ отчете значително по-висок оборот

при реализирани 1 556 сделки с 6 353 123 лота за 6 983 074 лева, спрямо 1 476 сделки с 1 533 166 лота за 5 143 734 лева в предходната седмица (7-11 февруари) или повече с 80 сделки, 4 819 957 лота и 1 839 340 лева.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 7 дружества, като най-голям седмичен оборот регистрира Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с една сделка за 1 000 008 лева на 17 февруари; Българска фондова борса АД (BSE) със 145 сделки за 693 757 лева; Адванс Екуити Холдинг АД (ADVE) с 4 сделки за 666 536 лева; Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 2 сделки за 413 100 лева; ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) с 15 сделки за 344 141 лева; Петрол АД (PET) с 49 сделки за 284 520 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 90 сделки за 243 291 лева; Неохим АД (NEOH) с 68 поръки за 208 192 лева.

На посочените 7 най-търгувани емисии се пада 55.18% от общия седмичен оборот на БФБ.

След като два от четирите индекса са със седмично повишение и два – с понижение,

печелившите акции са по-малко от губещите

при съотношение 45% за губещите към 11% за печелившите и 44 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (52% за губещите към 32% за печелившите и 16 на сто без промяна), при обемите обороти (65% за губещите към 17% за печелившите и 18 на сто без промяна) и при сделките (70% за губещите към 21% за печелившите и 9 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (14 - 18 февруари) показва, както вече посочихме, че два от четирите индекса са на печалба и два на загуба:

- при SOFIX е отчетено повишение с 0.25%, след като в предходната седмица регистрира спад с 0.64 на сто. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 300 590 акции за 929 017 лева, спрямо 1 575 392 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.09%, след като в предходната седмица беше регистриран също спад с 0.08 на сто. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 514 140 акции за 3 107 313 лева, спрямо 2 211 943 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.03%, при регистриран ръст от 0.68 на сто в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 956 037 акции за 2 927 987 лева, спрямо 1 942 390 лева седмица по рано;

- имотният BG REIT е вторият от четирите индекса с повишение от 0.97%, след като и в предходната седмица регистрира спад от 0.37 на сто. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 195 855 акции за 603 298 лева, спрямо 228 560 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Булгар Чех Инвест Холдинг АД (BCH) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 185.00% и седмичен оборот от 2 133 лева, при последна цена от 5.700 лв./акция и пазарна капитализация от 6 789 299 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с нарастване от 14.04% и седмичен оборот от 168 247 лева, при следна цена от 0.520 лв./акция и пазарна капитализация от 30 867 469 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с повишение от 4.79% и седмичен оборот от 32 818 лева, при последна цена от 6.579 лв./акция и пазарна капитализация от 26 580 164 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е с ръст от 3.36% и седмичен оборот от 28 606 лева, при последна цена от 2.460 лв./акция и пазарна капитализация от 640 830 000 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с печалба от 3.03% и седмичен оборот от 192 468 лева, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 367 199 980 лева.

Най-губещите акции

- Петрол АД (PET) е начело на групата на най-губещите акции със спад от 42.50% и седмичен оборот от 284 520 лева, при последна цена от 0.230 лв./акция и пазарна капитализация от 6 281 853 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) e с понижение от 3.89% и седмичен оборот от 693 757 лева, при последна цена от 8.650 лв./акция и пазарна капитализация от 56 941 739 лева;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е на загуба с 3.83% и седмичен оборот от 36 683 лева, при последна цена от 1.005 лв./акция и пазарна капитализация от 20 646 387 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с понижение от 3.64% и седмичен оборот от 208 192 лева, при последна цена от 42.400 лв./акция и пазарна капитализация от 112 544 779 лева;

- Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA) е със спад от 3.12% и седмичен оборот от 118 200 лева, при последна цена от 3.100 лв./акция и пазарна капитализация от 49 180 086 лева

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (14-18 февруари) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) e реализирана една сделка с 2 акции за 572 лева на 16 февруари, след което цената на акциите се е повишила с 1.42%, при последна цена от 286.000 лв./акция и пазарна капитализация от 551 408 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са осъществени сделки, като последната е била на 10 януари, когато се продадени 4 акции за 109 600 лева, след което цената им се е повишила с 0.74%,  при последна цена от 27 400.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 149 000 000 лева от 137 000 000 лева през последната кратка седмица на 2021 година;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) e реализирана една сделка с 25 акции за 17 лева на 17 февруари, след което цената им се е понижила с 6.34%, при последна цена от 0.665 лв./акция и пазарна капитализация от 12 208 635 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са осъществени сделки само на 17 февруари с 399 акции за 537 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 3 600 акции за 2 788 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.780 лв./акция и пазарна капитализация от 19 584 560 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана  една сделка с 10 акции за 35 лева на 17 февруари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки с акции на дружеството, като последната е била на 28 януари с 340 000 акции за 530 400 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.560 лв./акция пазарна капитализация от 45 112 061 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 481 дългови книжа за 481 000 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е бира на 10 декември 2021г., когато да продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 декември 2021 г. с 200 дългови книжа за 200 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща