Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната за времето от началото на годината до 13 февруари намалява със значителните 32.04 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 11.23 процента, а в разпределителната – с 20 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
912
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия продължават да растат. Салдото (износ-внос) остава положително, но както и през предходни отчетни периоди, запазва тенденцията за изменение в посока спад. Затова пък делът на базовите централи отново върви в посока към повишение. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава положително, но спрямо по-ранни отчетни периоди се наблюдава понижение. Значително намалява делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 13 февруари 2022 г. (01.01.2022 г. – 13.02.2022 г.) спрямо аналогичния период на 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до тринадесетия ден на месец февруари се повишава с 24.79 % до обем от 7 293 634 MWh (плюс 24.62 % отчетени преди седмица за сравняван период до шестия ден на февруари). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. производството на електроенергия е било в обем от 5 844 913 MWh.

По-добри са и данните за потреблението на електроенергия, което за сравнявания период от началото на януари до първите тринадесет дни на февруари нараства с 5.35 % и достига до обем от порядъка на 5 697 633 MWh (плюс 5.25 % преди седмица за периода до 6 февруари). Година по-рано, за същия период потреблението на електроенергия е възлизало на 5 408 035 MWh.

Салдото (износ-внос) остава високо в процентно отношение. Все пак, спрямо предходни отчетни периоди за пореден отчетен се наблюдава процес на бързо свиване. Според данните на системния оператор, за периода от първи до тринадесети февруари салдото (износ-внос) се повишава със значителните 265.32 %,  достигайки до обем от 1 596 001 MWh (плюс 276.86 % отчетени преди седмица, плюс 313.35 % преди две седмици). За сравнявания период на 2021 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 436 878 MWh.

Делът на базовите централи не само остава висок, но и продължава да се увеличава. Така например, за времето от първия ден на месец януари до тринадесетия ден на февруари участието на базовите централи нараства с 35.41 %, или до 6 294 405 MWh (34.06 % отчетени преди седмица). През посочените  дни на предходната година делът на базовите централи е бил в обем от 4 648 576 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителното си участие, както в преносната, така и в разпределителната мрежи, въпреки наблюдаваното изменение в посока на спад.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до тринадесетия ден на февруари тази година нараства с 11.23 % до обем от порядъка от 190 751 MWh (плюс 17.85 % преди седмица, плюс 22.53 % преди две седмици). Година по-рано, през аналогичния период ВЕИ са участвали в преносната система с обем от 171 490 MWh. В частност тези положителни данни са в резултат на по-доброто участие на вятърните (плюс 5.45 %) и фотоволтаични (плюс 41.35 %) централи, а също и на биомасата (плюс 4.53 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период от 01.01 – 13.02 тази година се увеличава със съществените 20.00 % и достига до обем от 258 286 MWh (плюс 25.21 % преди седмица). За същото време през предходната 2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 215 234  MWh. В частност, тези по-добри резултати се дължат на участието вятърните (плюс 20.15 %) и фотоволтаични (плюс 30.94 %) централи, въпреки отрицателните данни по отношение на биомасата (минус 20.59 %).

Участието на ВЕЦ за времето от първия ден на месец януари до тринадесетия ден на февруари намалява значително – с цели (минус) 32.04 % до обем от 550 192 MWh (минус 29.01 % преди седмица, минус 24.71 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 809 613 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща