Три от индексите на БФБ с печалби за трета поредна седмица

С най-голям седмичен ръст завърши имотният индекс BG REIT (+3.93%), следван от равно претегления BGTR 30 (+1.51%), широкия BGBX 40 (+0.14%), единствен на загуба е индикаторът на българките „сини чипове“ SOFIX (-0.54%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
241
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Булфото

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през втората пълна работна седмица (10-14 януари) за 2022 година завърши както и предходните две по-кратки, заради Коледните и Новогодишните празници, с повишение за три от четирите индекса и един на загуба, като при два от случаите със седмичен спад е един и същ индекс. С най-голям седмичен ръст завърши имотният индекс BG REIT (+3.93%), следван от равно претегления BGTR 30 (+1.51%), широкия BGBX 40 (+0.14%), единствен на загуба е индикаторът на българките „сини чипове“ SOFIX (-0.54%).

Миналата по-кратка седмица (4-7 януари) на загуба беше BG REIT (-1.81%), а с най-голям ръст приключи SOFIX (+1.81%), следван от BGBX 40 (+0.90%) и равно претегления BGTR 30 (+0.87%). През последните два работни дни (29-30 декември) на 2021 г. съотношението при индексите беше същото – три с повишение и един със спад, като най-висок ръст отчете BGBX 40 (+0.76%), следван от BGTR 30 (+0.40%), SOFIX (+0.37%) и единствен в червената зона се озова имотният BG REIT (-0.32%).

Още по темата

Двуседмичната равносметка, от началото на новата година до 14 януари, показва, че и четирите индекса на с печалби. Най-висок ръст отчита BG TR 30 (+2.40%), следван от BG REIT (+2.04%), SOFIX (+1.26%) и BGBX 40 (+1.04%).

През цялата отминала 2021 година най-висок ръст отчита българският бенчмарк SOFIX (+42.04%), следван от BGBX 40 (+41.72%), BGTR 30 (+36.82%) и имотния BF REIT (+19.09%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 14 януари 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 40.66% и оборот от 308 017 466 лева.

И тъй като три от четирите индекса завършиха с повишение, както вече посочихме,

БФБ отчете по-висок оборот

при реализирани 2 210 сделки с 1 765 638 лота за общо 7 063 400 лева, спрямо 1 324 сделки с 1 291 894 лота и общо 4 620 240 лева в предходната четиридневна работна седмица (4-7 януари) или с 886 сделки, 473 741 лота и 2 443 160 лева повече.

Най-голяма заслуга за този оборот имат 9 дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева: НДФ Динамик (DYN) с 27 сделки с акции на дружеството за 1 305 201 лева; Премиер Фонд АДСИЦ (PREM) с 32 сделки с акции за 808 810 лева; Българска фондова борса АД (BSE) със 129 сделки за 426 758 лева; Химимпорт АД (CHIM) с 275 сделки за 381 596 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 120 сделки за 325 383 лева; ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) със 157 сделки за 266 550 лева; Смарт Органик АД (SO) с 57 сделки за 246 526 лева; Софарма АД (SFA) с 80 сделки за 220 844 лева; Алтерко АД (A4L) с 91 сделки за 211 886 лева. Сред най-оборотните е една от чуждестранните компании: Volkswagen AG (VOW3) с 30 сделки за 254 253 лева.

На 9-те български най-оборотни компании се пада 62% от общия седмичен оборот на БФБ.

След като три от четирите индекса са със седмично повишения,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 76% за печелившите към 19% за губещите и 5 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (54% за печелившите към 30% за губещите и 16 на сто без промяна), при обемите обороти (66% за печелившите към 29% за губещите и 5 без промяна) и при сделките (54% за печелившите към 41% за губещите  и 5 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (10-14 януари) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на печалба и един на загуба:

- при SOFIX е отчетен спад с 0.54%, след като в предходната по-кратка работна седмица беше регистриран ръст от 1.81%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 862 571 акции за 1 978 807 лева, спрямо 821 374 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е с 0.14%, спрямо нарастване с 0.90% в предходната по-кратка работна седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 006 241 акции за 2 704 787 лева, спрямо 3 034 991 лева в първата по-кратка работна седмица на 2022 година;

- при BGTR 30 нарастването е с 1.51%, което е почти два пъти по-високо от предходната седмица, когато беше отчетен ръст от 0.87%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 006 241 акции за 2 704 787 лева, спрямо 1 729 624 лева в първата по-кратка работна седмица на настоящата година;

- имотният BG REIT е с най-високо повишение от 3.93%, след като в предходната седмица единствен отчете спад от 1.81%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 104 648 акции за 209 882 лева, спрямо 240 596 лева през първата по-кратка работна седмица на 2022 г.

Най-печелившите акции

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 13.93% и седмичен оборот от 266 550 лева, при последна цена от 1.840 лв./акция и пазарна капитализация от 274 316 032 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с повишение от 9.35% и оборот от 52 185 лева, след като в предходната седмица бе сред най-губещите емисии със спад от 5.31%, при последна цена от 23.400 лв./акция и по-висока пазарна до 62 111 977 лева от 56 803 261 лева седмица по-рано;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с нарастване от 7.89% и оборот от 78 229 лева, след като в предходната седмица също беше в тази група и отчетен ръст от 8.57%, при последна цена от 1.230 лв./акция през отминалата седмица и по-висока пазарна капитализация до 156 369 863 от 144 928 166 лева седмица по-рано;

- Сила Холдинг АД (HSI) с повишение от 7.58% и седмичен оборот от 118 871 лева, при последна цена от 2.840 лв./акция и пазарна капитализация от 104 662 511 лева;

- Зърнени Храни България АД (ZHBG) е с нарастване от 6.88% и оборот от 17 550 лева, след като и в предходната седмица беше в тази група с отчетено по-високо повишение от 14.29%, при последна цена през отминалата седмица от 0.171 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 33 457 909 от 31 305 646 лева седмица по-рано.

Най-губещите акции

- Монбат АД (MONB) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 7.87% и седмичен оборот от 88 132 лева, при последна цена от 5.850 лв./акция и пазарна капитализация от 228 150 000 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е с понижение от 5.91% и оборот от 79 762 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст от 15.79%, при последна цена от 4.140 лв./акция за отминалата работна седмица и по-ниска пазарна капитализация до 100 188 000 лева от 106 480 000 лева седмица по-рано;

- Алтерко АД (A4L) е със загуба от 4.88% и седмичен оборот от 211 886 лева, при последна цена от 23.400 лв./акция и пазарна капитализация от 421 199 977 лева;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е със спад от 3.42% и седмичен оборот от 160 899 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите емисии с ръст от ръст от 9.35%, при последна цена от 2.260 лв./акция през отминалата седмица и по-ниска пазарна капитализация до 12 055 023 лева от 12 481 750 лева седмица по-рано;

- Еврохолд България АД (EUBG) е с понижение от 3.23% и оборот от 30 260 лева, при последна цена от 2.400 лв./акция и пазарна капитализация от 625 200 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (10-14 януари) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) не са реализирани сделки, като последната е била на 7 януари с 2 акции да 568 лева, след което цената им е спаднала с 2.74%, при последна цена от 284.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 547 552 000 лева от 562 976 000 лева през последния работен ден на 2021 година;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е осъществена една сделка с 4 акции за 109 600 лева на 10 януари, след което цената им се е повишила с 0.74%,  при последна цена от 27 400.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 149 000 000 лева от 137 000 000 лева преди седмица;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 2 900 акции за 1 951 лева, след което цената им е спаднала с 11.33%, при поседна цена от 0.665 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 12 208 635 лева от 13 769 137 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени сделки, като последната е била на 30 декември 2021 г. с 21 173 акции за 30 913 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1 085 акции за 871 650 лева на 14 януари, след което цената им се е повишила с 2.44%, при последна цена от 0.840 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 21 091 064 лева от 20 588 896 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 10 акции за 35 лева на 10 януари, след което цената им се е повишила с 9.38%, при последна цена от 3.500 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 99 222 032 лева от 90 717 286 лева от последната сделка за 2021 г.; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана една сделка с 10 акции за 17 лева на 12 януари, след което цената им се е повишила с 6.25%, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) е реализирана една сделка за 481 дългови книжа за 481 000 лева на 10 януари, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) е реализирана една сделка с 334 облигации за 334 000 лева на 10 януари, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 декември 2021 г. с дългови книжа за 200 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща