С печалби за три от индексите започна новата 2022 година на БФБ

С най-голям седмичен ръст завърши индексът на българките „сини чипове“ SOFIX (+1.81%), следван от широкия BGBX 40 (+0.90%), равно претегления BGTR 30 (+0.87%), единствен на загуба е имотният BG REIT (-1.81%)

Икономика / Финанси
3E news
668
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през първата по-кратка работна седмица (4-7 януари), заради Новогодишните празници, завърши с повишение за три от четирите индекса. С най-голям седмичен ръст приключи измерителят на българките „сини чипове“ SOFIX (+1.81%), следван от широкия BGBX 40 (+0.90%), равно претегления BGTR 30 (+0.87%), имотният BG REIT единствен е на загуба (-1.81%).

През последните два работни дни (29-30 декември) на 2021 г. съотношението при индексите беше същото – три с повишение и един със спад, като най-висок ръст отчете BGBX 40 (+0.76%), следван от BGTR 30 (+0.40%), SOFIX (+0.37%) и единствен в червената зона се озова имотният BG REIT (-0.32%).

Още по темата

През цялата отминала 2021 година най-висок ръст отчита българският бенчмарк SOFIX (+42.04%), следван от BGBX 40 (+41.72%), BGTR 30 (+36.82%) и имотния BF REIT (+19.09%).

Вижте още: БФБ изпраща 2021 година с оборот над 845 млн. лева и стабилен ръст на четирите индекса

Месечните равносметки

показват, че през последния месец на миналата година с най-висок ръст приключва BGTR 40 (+2.79%), следван от SOFIX (+2.08%), BGTR 30 (+2.05%) и единствен в червената зона завърши BGREIT(-1.10%).

Преди това през ноември всички измерители бяха с повишение, като най-висок бе ръстът на SOFIX (+6.64%), следван от BGBX 40 (+3.66%), BGTR 30 (+2.13%) и BGREIT(+1.66%). Затова пък през октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.52%), BGTR 30 (-0.42%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.56%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключи деветия месец на миналата година BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст беше SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 7 януари 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 41.43% и оборот от 306 038 659 лева, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 44.61% и общ оборот от 226 643 289 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

И въпреки че три от четирите индекса завършиха с повишение в по-кратката работна седмица (4-7 януари),

БФБ отчете отново по-нисък оборот

при реализирани 1 324 сделки с 1 291 894 лота и общо 4 620 240 лева, докато в предходната двудневна работна седмица (29 и 30 декември 2021 г.) бяха реализирани 971 сделки с 1 016 739 лота за 6 525 821 лева или с 353 сделки с 275 155 лота повече, но с 1 905 581 лева по-малко.

Само пет дружества са реализирали оборот над 200 000 лева: Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) с 2 сделки с акции на дружеството за 593 850 лева, следвани от Българска фондова борса АД (BSE) със 75 сделки с акции за 483 971 лева, Дронамикс Кепитъл АД (DRON) със 187 акции за 365 956 лева, Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с една сделка с акции за 292 531 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 83 сделки с акции за 244 438 лева. Сред най-оборотните са и две емисии на чуждестранни компании: Volkswagen AG (VOW3) с 32 сделки за 224 461 лева и Amazon.com Inc. (AMZ) с 14 сделки за 205 878 лева.

След като три от четирите индекса са със седмично повишение,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 81% за печелившите към 5% за губещите и 10 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (54% за печелившите към 30% за губещите и 16 на сто без промяна), при обемите обороти (54% за печелившите към 18% за губещите и 28 без промяна) и при сделките (73% за печелившите към 17% за губещите  и 10 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (4-7 януари) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на печалба и един на загуба:

- при SOFIX е отчетен ръст от 1.81%, докато в последната кратка работна седмица на 2021 година беше регистрирано също нарастване, но много по-слабо, с 0.37 на сто. През отминалите четири работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 573 925 акции за 821 374 лева, спрямо 1 631 759 лева преди новогодишните празници;

- при BGBX 40 повишението е с 0.90%, след като в предходната работна седмица също беше отчетен ръст, но по-малък, с 0.76 на сто. През отминалите четири работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 626 834 акции за 1 999 203 лева, спрямо 2 105 282 в последната много кратка работна седмица на 2021 година;

- при BGTR 30 нарастването е с 0.87%, което е по-малко от предходната работна седмица, когато беше отчетен ръст от 1.42 на сто. През отминалите четири работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 480 646 акции за 1 729 624 лева, спрямо 2 034 690 лева преди новогодишните празници;

- имотният BG REIT е единствен със спад от 1.81%, след като и в предходната работна седмица бе отчетено понижение, но по-малко, с 0.23 на сто. През отминалите четири работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 39 717 лота за 240 596 лева, спрямо 138 6677 лева през последната много кратка работна седмица на 2021 г.

Най-печелившите акции

- Адванс Екуити Холдинг АД (ADVE) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 19.05% и оборот от 78 438 лева, реализиран само на 5 януари, при последна цена от 0.250 лв./акция и пазарна капитализация от 8 986 398 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е с повишение от 15.79% и седмичен оборот от 40 090 лева, при последна цена от 4.400 лв./акция и пазарна капитализация от 106 480 000 лева;

- Зърнени Храни България АД (ZHBG) е с нарастване от 14.29% и седмичен оборот от 19 518 лева, при последна цена от 0.160 лв./акция и пазарна капитализация от 31 305 646 лева;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е с ръст от 9.35% и седмичен оборот от 365 956 лева, при последна цена от 2.340 лв./акция и пазарна капитализация от 12 481 750 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с повишение от 8.57% и седмичен оборот от 139 963 лева, при последна цена от 1.140 лв./акция и пазарна капитализация от 144 928 166 лева.

Най-губещите акции

- ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 23.44% и  седмичен оборот от 159 536 лева, при последна цена от 32.000 лв./брой и пазарна капитализация от 34 470 176 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с понижение от 5.31% и седмичен оборот от 14 081 лева, при последна цена от 21.400 лв./брой и пазарна капитализация от 56 803 261 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е със загуба от 3.23% и седмичен оборот от 70 321 лева, при последна цена от 24.000 лв./брой и пазарна капитализация от 55 236 672 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е със спад от 2.48% и седмичен оборот от 10 594 лева, при последна цена от 9.850 лв./брой и пазарна капитализация от 206 850 000 лева;

- Смарт Органик АД (SO) е с понижение от 2.15% и седмичен оборот от 57 688 лева, при последна цена от 18.200 лв./брой и пазарна капитализация от 187 642 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите четири работни дни (4-7 януари) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки само на 7 януари с 2 акции да 568 лева, след което цената им е спаднала с 2.74%, при последна цена от 284.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 547 552 000 лева от 562 976 000 лева през последния работен ден на 2021 година;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 декември 2021 г. с 4 акции за 108 800 лева, след което цената им е спаднала с 8.72%, при последна цена от 27 200.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 149 000 000 лева от 136 000 000 лева при последната сделка;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 98 акции за 74 лева на 4 януари, след което цената им не се е променила, при поседна цена от 0.750 лв./брой и непроменена пазарна капитализация от 13 769 137 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени сделки, като последната е била на 8 ноември 2021 г. с 200 акции за 292 лева, след което цената им се е повишила с 2.82%, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 650 акции за 533 лева на 6 януари, след което цената им се е повишила с 2.50%, при последна цена от 0.820 лв./брой и пазарна капитализация от 20 588 896 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 декември 2021 г. с 10 акции за 32 лева, след което цената им се е повишила с 2.56%, при последна цена от 3.200 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 90 717 286 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 декември 2021 г., когато са прехвърлени 10 акции за 16 лева, след което цената им се е повишила с 5.96%, при поседна цена от 1.600 лв./брой и пазарна капитализация до 46 268 781 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември, когато са изтъргувани 481 облигации за 48 100 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г. с 334 облигации за 33 400 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) е реализирана една сделка на 21 декември 2021 г. с дългови книжа за 200 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща