Преобладаващо на загуба завърши търговията на БФБ през втората седмица на декември

С най-голям спад приключи основният индекс SOFIX (-1.79%), следван от широкия BGBX 40 (-0.47%) и имотния BG REIT (-0.38%), единствен равно претегленият BGTR 30 е с ръст (+0.64%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
386
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Булфото

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през отминалите пет работни дни (6-10 декември) завърши с преобладаващи загуби – три от измерителите приключиха с понижения и само един – с ръст, но с необичайно висок седмичен оборот от над 130 млн. лева.

С най-голям седмичен спад завърши индексът на българките „сини чипове“ SOFIX (-1.79%), следван от широкия BGBX 40 (-0.47%) и имотния BG REIT (-0.38%), единствен равно претегленият BGTR 30 е с повишение (+0.64%). Седмица по-рано (29 ноември-3 декември) индексите бяха в паритет – два с ръст: SOFIX (+0.98%) и BGBX 40 (+0.37%), а на загуба: BG REIT (-0.53%) и BGTR 30 (-0.40%).

Още по темата

Месечни равносметки

Преди това за ноември всички измерители бяха с повишение, като най-висок бе ръстът на SOFIX (+6.64%), следван от BGBX 40 (+3.66%), BGTR 30 (+2.13%) и BGREIT(+1.66%). Затова пък през октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г.), заради коронавирусната пандемия, до 10 декември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 34.03%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 37.05% и общ оборот от 181 761 709 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

Акценти от седмицата на БФБ

След старта на 8 декември на търговията с общо 5 334 081 бр. акции на Дронамикс Капитал ЕАД (DRO1) на beam пазара за развитие на малки и средни фирми на БФБ, за три дни бяха реализирани сделки с 1 144 725 акции за 1 686 645 лева, след което книжата излязоха начело на най-печелившите емисии за седмицата с ръст от 43.64%.

Вижте още: Българската компания Dronamics представи първия си сериен безпилотен карго самолет

На 9 декември стартира търговията с акции на нови 100 големи световни компании на БФБ, така техният брой достигна близо 200. Сред новите попълнения личат имената на най-големите фармацевтични компании, които произвеждат ваксини срещу COVID-19: BioNTech SE, Moderna Inc, Novavax Inc. и CureVac N.V.

Вижте още: Акциите на световните производители на ваксини вече се търгуват на БФБ

Попадането на Топливо АД (TOPL) сред най-печелившите акции, с ръст от 40.35% и седмичен оборот от 720 492 лева, се дължи на придобитите 285 хил. акции от „Синергон холдинг“. След сделката холдингът вече притежава 4 842 597 акции, представляващи 89.4% от капитала на дружеството, което търгува с материали за строителството и горива, съобщиха от Топливо на сайта на БФБ.

И въпреки че три от индексите бяха на загуба, през отминалата работна седмица (6-10 декември)

БФБ отчете значително по-висок оборот

при реализирани 4 427 сделки с 31 197 423 лота за общо 130 551 402 лева, докато в предходната седмица (29 ноември-3 декември) при 3 990 сделки с 22 359 517 лота и общо 98 141 169 лева или с 437 сделки, 8 837 506 лота и 32 410 233 лева повече.

Главен принос седмичният оборот да превиши 130 млн. лева имат 15 публични дружества, които отчетоха седмичен оборот над 1 млн. лева. Лидер през отминалата работна седмица е Премиер Фонд АДСИЦ (4PRA) с 3 сделки с облигации на дружеството за 15 710 825 лева; следван от Софарма имоти АДСИЦ (SFI) със 142 сделки с акции на дружеството за 13 926 045 лева; Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД (6R1A) с 3 сделки с облигации на дружеството за 13 603 787 лева; Северкооп Гъмза Холдинг АД (6S4N) с 3 сделки с облигации за 12 221 258 лева; Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQB) с 3 сделки с облигации за 11 986 306 лева; Адара АД (16TA) с 4 сделки с облигации за 8 373 500 лева; Екип-98 Холдинг АД (5EKA) с 3 сделки с облигации за 7 994 658 лева; Холдинг Център АД (6C8A) с 3 сделки с облигации за 7 606 532 лева; Недвижими имоти София АДСИЦ (RSSA) с 3 сделки с облигации за 6 478 749 лева; ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) с 18 сделки с акции на дружеството за 6 311 406 лева; Алтерон АДСИЦ (2AL2) с 3 сделки с облигации за 5 912 858 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 650 сделки с акции на дружеството за 3 738 531 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 511 сделки с акции за 2 444 147 лева; Софарма АД (SFA) с 222 сделки с акции за 2 183 740 лева; Дронамикс Кепитъл ЕАД (DRO1) с 889 сделки с акции за 1 686 645 лева; Алтерко АД (A4L) – със 180 сделки с акции за 974 362.40 лева; Скуеър Кюб Пропъртис АД (SQC) – с 12 сделки с акции за 894 200 лева; Индустриален холдинг България (IHB) – с 33 сделки с акции за 246 676.40 лева; Софарма АД (SFA1) – записани 24 752 766 варанти за 247 528 лева; Индустриален Холдинг България АД (IHB) – с 132 сделки с акции за 246 676 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) – с 98 сделки с акции за 209 304 лева; Еврохолд България АД (EUBG) – с 46 сделки с акции за 110 025 лева; Монбат АД (MONB) – с 65 сделки за 104 716 лева; Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) – 38 сделки за 103 182 лева.

Прави впечатление, че са реализирани сделки с облигации на 9 дружества за общо 79 088 473 лева, което представлява 60.58% от общия седмичен оборот на БФБ.

След като бяха регистрирани загуби за три от четирите индекса,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 84% за губещите към 15% за печелившите и 1 на сто без промяна. При другите показатели съотношението не е еднопосочно: при емисиите (47% за печелившите към 37% за губещите и 16 на сто без промяна), при обемите обороти (57% за печелившите към 36% за губещите и 1 без промяна), при сделките (54% за печелившите към 43% за губещите  и 3 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (6-10 декември) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на загуби и един на печалба:

- при SOFIX е отчетен спад от 1.79%, докато в предходната седмица е регистриран ръст от 0.98%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 414 683 лота за 8 298 938 лева, спрямо 49 804 018 лева седмица по-рано. Най-голям дял имат Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), Софарма АД (SFA) и Алтерко АД (A4L), които са регистрирали общо седмичен оборот от 6 896 633 лева или 83.10% от оборота на SOFIX;

- при BGBX 40 понижението е по-слабо, с 0.47%, след като в предходната седмица отчете ръст от 0.37%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 4 245 342 лота за 32 903 233 лева, спрямо 73 797 971 лева седмица по-рано;

- единствен BGTR 30 е с повишение от 0.64%, след като в предходната седмица отчете понижение с 0.40%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 3 976 546 лота за 29 961 026 лева, спрямо 72 197 559 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-малък спад от 0.38%, след като и в предходната седмица беше с понижение от 0.53%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 97 231 лева, спрямо 782 467 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Дронамикс Кепитъл ЕАД (DRO1) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 43.64% и седмичен оборот от 1 686 645 лева, при последна цена от 1.580 лв./акция и пазарна капитализация от 8 427 848 лева;

- Топливо АД (TOPL) е повишение от 40.35% и седмичен оборот от 720 492 лева, при поседна цена от 2.400 лв./акция и пазарна капитализация от 13 000 390 лева;

- Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с нарастване от 31.93% и седмичен оборот от 13 926 045 лева, при последна цена от 7.850 лв./акция и пазарна капитализация от 172 317 862 лева;

- 235 Холдингс АД (235H) с ръст 17.78% и седмичен оборот от 155 430 лева, при последна цена от 42.400 лв./акция и пазарна капитализация от 216 621 600 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с повишение от 14.06% и седмичен оборот от 2 444 147 лева, при поседна цена от 14.600 лв./брой и пазарна капитализация от 99 280 000 лева.

Най-губещите акции

- емисията на Софарма АД (SFA1) за увеличение на капитала отново, за втора поредна седмица, е начело в групата на най-губещите с понижение от 44.44% при записани на 6 декември 24 752 766 варанти за 247 528 лева на аукциона за незаписани варанти, след като в предходната седмица цената им се понижи с 21.74%. През отминалата седмица последната цена със сделка за варанти е била 0.010 лв./ценна книга и по ниска пазарна стойност на емисията до 1 347 979 лева от 2 426 362 лева седмица по-рано;

- Алкомет АД (ALCM) е със спад от 15.08% и седмичен оборот от 129 287 лева при последна цена от 7.600 лв./акция и пазарна капитализация от 136 442 488 лева;

- Актив Пропъртис АДСИЦ (AKTV) с понижение от 8.67% и седмичен оборот от 98 365 лева, при последна цена от 6.850 лв./акция и пазарна капитализация от 15 015 275 лева;

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) е със загуба от 8.22% и седмичен оборот от 16 550 лева, при последна цена от 0.670 лв./акция и пазарна капитализация от 30 582 418 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с понижение от 6.56% и седмичен оборот от 974 362 лева, след като и в предходната седмица емисията беше в групата на най-губещите, при последна цена за отминалите пет работни дни от 22.800 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 410 399 977 лева от 439 199 976 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (6-10 декември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 21 617 акции за 6 311 406 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 280.000 лв./акция и непроменена пазарна капитализация до 539 840 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 ноември с една акция за 27 000 лева, след което цената им не се е променила и пазарна капитализация е останала 135 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е реализирана една сделка на 9 декември с 1 000 акции за 660 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.660 лв./акция и пазарна капитализация от 12 116 840 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени сделки, като последната е била на 8 ноември с 200 акции за 292 лева, след което цената им се е повишила с 2.82%, при последна цена от 1.460 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 19 470 370 лева от 18 936 935 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 13 895 акции за 10 974 лева, след което цената им се е повишила с 3.90%, при последна цена от 0.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 20 086 728 лева от 9 961 186 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени сделки, като последната е била на 18 ноември с 101 800 акции за 317 616 лева, след което цената им се е понижила с 2.50%, при последна цена от 3.120 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 88 449 354 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 ноември с 495 500 акции за 748 205 лева, при последна цена от 1.510 лв./акция, след което цената им не се е променила и непроменена е останала и пазарна капитализация от 43 666 162 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) е реализирана една сделка на 10 декември с 481 облигации за 48 100 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) е реализирана една сделка на 10 декември с 334 облигации за 33 400 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с дългови книжа на дружеството, като последната е била на 28 септември с 35 облигации за 3 500 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има информационен и аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща