Печалбите са завърнаха на БФБ в края на ноември, въпреки загубите в петък заради новия щам на COVID-19

С най-голям седмичен ръст през отминалите пет работни дни завърши SOFIX (+1.04%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.77%), имотния BG REIT (+0.68%) и широкия BGBX 40 (+0.59%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
205
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през отминалите пет работни дни (22-26 ноември) завърши с печалби и за четирите индекса, след като в предходната седмица само основният индикатор SOFIX беше с повишение, докато останалите три измерителя бяха в червената зона. Преди това също се редуваха обрати – една до две седмица индексите завършват с повишение, а на следващата - със спад.

И въпреки че търговията на БФБ в последния ден от миналата работна седмица (26 ноември) завърши със загуби и за четирите индекса – от минус 0.31% за имотния BGREIT до понижение с 1.39% за българския измерител на „сините чипове“ SOFIX, следвайки низходящия тренд на световните борси, където пазарните участници бяха силно притеснени от появилия се нов африкански щам на коронавируса, но това не повлия на седмичната равносметка.

Тя показва, че с най-голям седмичен ръст през отминалите пет работни дни завърши SOFIX (+1.04%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.77%), имотния BG REIT (+0.68%) и широкия BGBX 40 (+0.59%), за разлика от предходната седмица (15-19 ноември), когато с повишение беше само SOFIX (+0.58%), докато другите три индекса бяха на загуба: с най-голям седмичен спад завърши имотният BGREIT(-0.47%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.24%) и с най-слабо понижение е широкият BGBX 40 (-0.03%). През втората седмица настоящия месец (8-12 ноември) с най-висок ръст беше SOFIX (+0.78%), следван от BGRX 40 (+0.66%), BG REIT (+0.46%) и с най-малко повишение BGTR 30 (+0.34%).

Преди това (1-5 ноември) и (25-29 октомври) и четиритe индекса също завършваха с печалби, докато в периода (18 – 22 октомври) – три от четирите индекса бяха със загуби и един на печалба. Седмица по-рано (11 – 15 октомври) ситуацията беше противоположна – три от индексите бяха на печалба и само един на загуба.

Месечни равносметки

За четирите седмици от началото на ноември и четирите индекса са на печалба: SOFIX (+5.91%), BGBX 40 (+3.50%), BGTR 30 (+2.18%) и BG REIT (+1.66%). През отминалия месец октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г.), заради коронавирусната пандемия, до 26 ноември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 35.15%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 38.20% и общ оборот от 123 658 754 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

След като и четирите индекса са на печалба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете по-висок оборот

при изтъргувани много по-малко на брой лотове спрямо предходната (15-19 ноември), като са осъществени 2 594 сделки с 8 346 370 лота зо 28 192 171 лева, спрямо 2 065 сделки с 58 477 907 лота за 13 052 043 лева или с 529 сделки повече, но с 50 131 537 лота по-малко и с 15 140 128 лева повече.

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 15 дружества, спрямо 14 в предходната седмица, но прави впечатление, че 6 дружества са реализирали оборот над 1 млн. лева.

Лидер тази седмица е Сила Холдинг АД (6S5B) с 2 сделки с облигации на дружеството за 9 447 492 лева, следван от НДФ Динамик (DYN) с 49 сделки с акции на дружеството за 2 986 780 лева; Алтерко АД (A4L) с 322 сделки с акции за 1 944 043 лева; ХипоКредит АД (9RTE) с 1 сделка с облигации на дружеството за 1 660 787 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 341 сделки с акции за 1 233 292 лева; Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с 1 сделка с акции за 1 000 007 лева; Алтерон АДСИЦ (ALT) с 8 сделки за 939 884 лева с акции на дружеството; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 22 сделки с акции за 715 905 лева; Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 36 сделки за 710 600 лева; Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 24 сделки за 631 560 лева; Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 20 сделки за 590 180 лева; Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 20 сделки за 529 749 лева; ХипоКредит АД (9RTD) с 1 сделка с облигации на дружеството за 475 902 лева; Софарма АД (SFA) с 95 сделки с акции на дружеството за 469 521 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 79 сделки за 424 118 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат за втора поредна седмица три дружества: Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), Алтерко АД (A4L) и Софарма АД (SFA).

След като и четирите индекса завършиха с повишение,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 86% за печелившите към 9% за губещите и 5 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (41% за печелившите към 40% за губещите и 19 на сто без промяна), при обемите обороти (68% за печелившите към 9% за губещите и 5 на сто без промяна), при сделките (52% за печелившите към 29% за губещите  и 19 на сто без промяна) и при търгуваните акции (86% за печелившите към 9% за губещите и 5 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (22-26 ноември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекс са на печалба:

- при SOFIX е отчетен отново ръст от 1.04%, след като и в предходната седмица беше единствен с повишение от 0.58%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 116 985 лота за 4 823 552 лева, спрямо 4 110 429 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е най-слабо, с 0.59%, след като в предходната седмица отчете минимален спад с 0.03%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 934 304 лота за 7 271 982 лева, спрямо 4 646 826 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването е с 0.77%, след като в предходната седмица спадна с 0.24%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 780 233 лота за 7 275 037 лева, спрямо 4 751 955 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с ръст от 0.68%, след като в предходната седмица отчете най-голямо понижение от 0.47%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 126 644 лота за 782 467 лева, спрямо 735 752 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- емисията на Софарма АД (SFA1) за увеличение на капитала е начело в групата на най-печелившите акции с повишение от 76.92% и седмичен оборот от 68 865 лева, при последна цена от 0.023 лева за ценна книга и обща пазарна стойност на емисията в размер на 3 100 352 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) с ръст от 12.58% и седмичен оборот от 308 694 лева, след като и в предходната седмица беше в тази група с повишение от 7.43%, при последна цена от 17.900 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 41 197 351 лева от 36 594 295 лева седмица по-рано;

- Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с нарастване от 10.38% и седмичен оборот от 51 187 лева, при последна цена от 5.850 лв./акция и пазарна капитализация от 128 415 222 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) отново е в групата на най-печелившите емисии с ръст от 7.64%, след като в предходната седмица отчете повишение с 12.09% и излезе начело с най-висок ръст, и седмичен оборот от 1 233 292 лева, при последна цена от 9.580 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 205 968 611 лева от 191 348 710 лева седмица по-рано;

- Спиди АД (SPDY) с нарастване от 7.27% и седмичен оборот от 24 425 лева, при последна цена от 118.000 лв./акция и пазарна капитализация от 634 559 042 лева.

Най-губещите акции

- Захарни заводи АД (ZHZA) е начело в групата на най-губещите акции със спад от 21.57% и седмичен оборот от 11 166 лева, при поседна цена от 4.000 лв./акция и пазарна капитализация от 44 451 676 лева;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) e с понижение от 1.20% и седмичен оборот от 63 243 лева, при последна цена от 1.110 лв./акция и пазарна капитализация от 22 803 473 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е на загуба с 4.63% и седмичен оборот от 58 482 лева, при последна цена от 2.060 лв./акция и пазарна капитализация от 536 630 000 лева;

- Албена АД (ALB) e със спад от 4.32% и седмичен оборот от 33 486 лева, при последна цена от 31.000 лв./акция и пазарна капитализация от 132 466 906 лева;

- Смарт Органик АД (SO1) е с понижение от 4.06% и седмичен оборот от 217 037 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите емисии, при поседна цена от 18.900 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 5 859 000 лева от 6 107 000 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (22-26 ноември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 30 акции за 8 444 лева, след което цената им е спаднала с 2.78%, при последна цена от 280.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 539 840 000 лева от 555 264 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 2 ноември, когато са изтъргувани 2 акции за 54 000 лева, след което цената им се е понижила с 2.17%, при последна цена от 27 000.000 лв./акция и пазарна капитализация до 135 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била на 17 ноември с 2 акции за 1 лев, след което цената им се е понижила с 4.35%, при последна цена от 0.660 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 12 116 840 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени сделки, като последната е била на 8 ноември с 200 акции за 292 лева, след което цената им се е повишила с 2.82%, при последна цена от 1.460 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 19 470 370 лева от 18 936 935 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 18 ноември с 3 300 акции за 2 495 лева, след което цената им се е понижила с 3.23%, при последна цена от 0.750 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 18 831 308 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени сделки, като последната е била на 18 ноември с 101 800 акции за 317 616 лева, след което цената им се е понижила с 2.50%, при последна цена от 3.120 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 88 449 354 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 18 ноември с 210 300 акции за 317 553 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.510 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 43 666 162 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 21 октомври с 90 дългови лота за 90 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 лота за 150 000 лева, след което цената на облигациите се е понижила с 1.31%;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с дългови книжа на дружеството, като последната е била на 28 септември с 35 дългови лота за 35 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща