Без единна посока завърши седмичната търговия на БФБ в началото на декември

С най-голям ръст през отминалите пет работни дни приключи SOFIX (+0.98%), следван от широкия BGBX 40 (+0.37%), докато на загуба са имотният BG REIT (-0.53%) и равно претегленият BGTR 30 (-0.40%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
265
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Булфото

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през отминалите пет работни дни (29 ноември-3 декември) завърши с паритет за четирите индекса – два на печалба и два на загуба, но с оборот доближаващ се до 100 милиона лева, след като в предходната седмица и четирите борсови измерителя бяха в зелената зона.

С най-голям седмичен ръст завърши индексът на българските „сини чипове“ SOFIX (+0.98%), следван от широкия BGBX 40 (+0.37%), а на загуба приключиха имотният BG REIT (-0.53%) и равно претегленият BGTR 30 (-0.40%). Седмица по-рано (22-26 ноември) най-голям ръст отчете SOFIX (+1.04%), следван от BGTR 30 (+0.77%), BG REIT (+0.68%) и BGBX 40 (+0.59%).

Месечни равносметки

Преди това (15-19 ноември) с повишение е само SOFIX (+0.58%), докато другите три индикатора бяха на загуба: с най-голям седмичен спад завърши BGREIT(-0.47%), следван от BGTR 30 (-0.24%) и с най-слабо понижение е BGBX 40 (-0.03%). През втората седмица на миналия месец (8-12 ноември) с най-висок ръст е SOFIX (+0.78%), следван от BGRX 40 (+0.66%), BG REIT (+0.46%) и с най-малко повишение BGTR 30 (+0.34%), докато през първата (1-5 ноември) повишението беше по-висок и за четирите индекса: SOFIX (+3.41%), BGBX 40 (+2.25%), BGTR 30 (+1.30%) и BG REIT (+0.98%).

В крайна сметка за целия отминал ноември и четирите индекса са на печалба: SOFIX (+5.91%), BGBX 40 (+3.50%), BGTR 30 (+2.18%) и BG REIT (+1.66%). През октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г.), заради коронавирусната пандемия, до 26 ноември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 35.15%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 38.20% и общ оборот от 123 658 754 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

И въпреки че два от индексите бяха на печалба и два на загуба, през отминалата работна седмица (29 ноември-3 декември)

БФБ отчете значително по-висок оборот

при реализирани 3 990 сделки с 22 359 517 лота за общо 98 141 169 лева, докато в предходната седмица (22-26 ноември) при 2 594 сделки с 8 346 370 лота оборотът е 28 192 171 лева, което е с 1 396 сделки, 14 013 147 лота и 69 948 998 лева повече.

Главен принос седмичният оборот да доближи 100 млн. лева имат 3-те публични дружества на Софарма, които общо са реализирали сделки за над 65 млн. лева или 67.23% от общия оборот. Това най-вероятно е свързано с решението да бъдат изкупени обратно от трите дружества на  собствени акции. Процедурата ще продължи и следващата седмица с аукцион на 6 декември, понеделник, продажбата на права от публичното предлагане на емисия варанти на "Софарма" АД – София за увеличение на капитала. Ще бъдат предложени 24 752 766 броя права, срещу които не са записани варанти.

Освен това, още 8 дружества отчитат седмичен оборот над 1 млн. лева. Много отдавна не се е случвало на БФБ общо 11 дружества да реализират сделки за повече от 1 млн. лева всяко. И още нещо, което също не се среща често на БФБ – с облигации на 5 дружества са реализирани сделки за общо 14 408 574 лева, което представлява 14.68% от общия седмичен оборот на БФБ.

Лидер през отминалата работна седмица е Софарма АД (SFA) с 377 сделки за 39 178 901 лева (само на 1 декември са изтъргувани 8 722 903 лота за 37 162 206 лева); следван от Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 49 сделки за 21 170 027 лева (също само на 1 декември са изтъргувани общо 3 193 403 акции за 19 159 961 лева); Дронамикс Кепитъл ЕАД (DRO1) с 1 129 сделки за 5 867 489 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) със 185 сделки за 5 628 619 лева; Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (6SBA) с 2 сделки с облигации за 4 693 920 лева; Холдинг Варна АД (5V2C) с 2 сделки с облигации за 4 182 830 лева; Недвижими имоти София АДСИЦ (RSSA) с 2 сделки с облигации за 2 845 689 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 404 сделки с акции за 2 235 436 лева; Холдинг Център АД (6C8A) с 2 сделки с акции за 1 977 314 лева; Азалия I ЕАД-Варна (1AZA) с 1 сделка с облигации за 1 564 640 лева; Астера I ЕАД (7A3S) с 1 сделка с облигации за 1 121 495 лева; Алтерко АД (A4L) със 199 сделки с акции за 982 198 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 224 сделки с акции за 961 269 лева; Българска фондова борса АД (BSE) със 113 сделки с акции за 754 615 лева; Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка с акции за 748 205 лева.

И отново в групата на най-оборотните емисии попадат за трета поредна седмица Софарма АД (SFA), Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) и Алтерко АД (A4L).

След като беше регистриран паритет между четирите индекса,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 59% за печелившите към 14% за губещите и 27 на сто без промяна. При другите показатели съотношението не е еднакво: при емисиите (53% за губещите към 27% за печелившите и 20 на сто без промяна), при обемите обороти (66% за печелившите към 22% за губещите и 12 на сто без промяна), при сделките (36% за печелившите към 33% за губещите  и 31 на сто без промяна) и при търгуваните акции (59% за печелившите към 14% за губещите и 27 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (29 ноември-3 декември) показва, както вече посочихме, че два от индексите да на печалба и два на загуа:

- при SOFIX е отчетен отново ръст, но по-слаб, от 0.98%, докато в предходната повишението е с 1.04%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 11 289 227 лота за 49 804 018 лева, спрямо 4 823 552 лева седмица по-рано. Най-голям дял имат Софарма (SFA) и Софарма трейдинг (SFT), с акциите на които са реализирани сделки за над 39 млн. лева или 79.13% от общия оборот на SOFIX;

- при BGBX 40 повишението е по-слабо, с 0.37%, след като в предходната седмица отчете по-висок ръст от 0.59%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 14 936 295 лота за 73 797 971 лева, спрямо 7 271 982 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 понижението е с 0.40%, след като в предходната седмица отчете ръст с 0.77%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 14 966 154 лота за 72 197 559 лева, спрямо 7 275 037 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голям спад от 0.53%, след като в предходната седмица отчете нарастване с 0.68%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 135 207 лота за 330 545 лева, спрямо 782 467 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Илевън Кепитъл АД (11C) отново е в групата на най-печелившите акции, при това за трета поредна седмица с ръст от 21.79% и седмичен оборот от 170 094 лева, след като в предходните две седмици отчете нарастване на цената на акциите съответно с 12.58% и с 7.43%, при последна цена от 21.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 50 173 310 лева от 41 197 351 лева седмица по-рано;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) отново е в групата на най-печелившите емисии за втора поредна седмица с ръст от 9.08% и седмичен оборот от 2 235 436 лева, след като в предходната седмица отчете нарастване с 7.64%, при последна цена от 10.450 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 224 673 485 лева от 205 968 611 лева седмица по-рано;

- Еврохолд България АД (EUBG) е с ръст от 6.80% и седмичен оборот от 38 175 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии с понижение от 4.63%, при последна цена от 2.200 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 573 100 000 лева от 536 630 000 лева седмица по-рано;

- Биодит АД (BDT) е повишение от 6.29% и седмичен оборот от 25 987 лева, при последна цена от 1.690 лв./акция и пазарна капитализация от 23 356 785 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) е с нарастване от 6.00% и седмичен оборот от 6 507 лева, при последна цена от 0.795 лв./акция и пазарна капитализация от 19 961 186 лева.

Най-губещите акции

- емисията на Софарма АД (SFA1) за увеличение на капитала е начело в групата на най-губещите с понижение от 21.74% и седмичен оборот от 15 358 лева, след като в предходната седмица беше на върха на групата на най-печелившите емисии с повишение от 76.92%, при последна цена от 0.018 лв. за ценна книга и по-ниска пазарна стойност на емисията 2 426 362 лева от 3 100 352 лева седмица по-рано;

- Българска фондова борса АД (BSE) със спад от 5.08% и седмичен оборот от 754 615 лева, при последна цена от 8.400 лв./акция и пазарна капитализация от 55 296 024 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с понижение от 4.69% и седмичен оборот от 982 198 лева, при последна цена от 24.400 лв./акция и пазарна капитализация от 439 199 976 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е със загуба от 4.02% и седмичен оборот от 12 907 лева, при последна цена от 9.550 лв./акция и пазарна капитализация от 200 550 000 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е със спад от 3.74% и седмичен оборот от 192 357 лева, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 87 120 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (29 ноември-3 декември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 ноември с 10 акции за          2 800 лв./акция, след което цената им е спаднала с 0.71%, при последна цена от 280.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 539 840 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е реализирана само една сделка на 29 ноември с една акция за 27 000 лева, след което цената им не се е променила и пазарна капитализация до 135 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 26 538 акции за 17 515 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.660 лв./акция и пазарна капитализация от 12 116 840 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени сделки, като последната е била на 8 ноември с 200 акции за 292 лева, след което цената им се е повишила с 2.82%, при последна цена от 1.460 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 19 470 370 лева от 18 936 935 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 8 280 акции за 6 507 лева, след което цената им се е повишила с 6.00%, при последна цена от 0.795 лв./акция и пазарна капитализация от 19 961 186 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени сделки, като последната е била на 18 ноември с 101 800 акции за 317 616 лева, след което цената им се е понижила с 2.50%, при последна цена от 3.120 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 88 449 354 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки само на 29 ноември с 495 500 акции за 748 205 лева, при последна цена от 1.510 лв./акция, след което цената им не се е променила и непроменена пазарна капитализация от 43 666 162 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 21 октомври с 90 дългови лота за 90 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 лота за 150 000 лева, след което цената на облигациите се е понижила с 1.31%;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с дългови книжа на дружеството, като последната е била на 28 септември с 35 дългови лота за 35 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща