Загубите преобладаваха на БФБ през третата седмица на ноември, след три поредни на печалба

Единствен със седмичен ръст е българският индекс на „сините чипове“ SOFIX (+0.58%), докато останалите три са с понижения: имотният BG REIT (-0.47%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.24%)и широкия BGRX 40 (-0.03%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
174
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Булфото

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през отминалите пет работни дни (15-19 ноември) завърши с печалба само за основния индекс SOFIX и със загуби за останалите три измерителя. За разлика от предходната седмица (8-12 ноември), когато и четирите борсови измерители завършиха с повишения, при това за трета поредна седмица. Преди това се редуваха обрати – една седмица индексите завършват с повишение, а на следващата - със спад.

Единствен със седмичен ръст през отминалата работна седмица завърши българският индекс на „сините чипове“ SOFIX (+0.58%), докато другите три индекса приключиха в червената зона: с най-голям седмичен спад завърши имотният BGREIT(-0.47%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.24%) и с най-слабо понижение е широкият BGBX 40 (-0.03%). За разлика от предходната (8-12 ноември), когато с най-висок ръст беше SOFIX (+0.78%), следван от BGRX 40 (+0.66%), BG REIT (+0.46%) и с най-малко повишение BGTR 30 (+0.34%).

Преди това (1-5 ноември) и (25-29 октомври) и четиритe индекса също завършваха с печалби, докато в периода (18 – 22 октомври) – три от четирите индекса бяха със загуби и един на печалба. Седмица по-рано (11 – 15 октомври) ситуацията беше противоположна – три от индексите бяха на печалба и само един на загуба.

Месечни равносметки

За три седмици от началото на ноември и четирите индекса са на печалба: SOFIX (+4.82%), BGBX 40 (+2.89%), BGTR 30 (+1.40%) и BG REIT (+0.97%). През отминалия месец октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 19 ноември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 33.76%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 36.77% и общ оборот от 118 835 202 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

След като три от индексите са на загуба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете по-нисък оборот

при изтъргувани много повече лотове спрямо предходната (8-12 ноември), като са осъществени 2 065 сделки с 58 477 907 лота за 13 052 043 лева, спрямо 2 197 сделки с 2 562 786 лот за 15 686 503 лева или със 132 сделки по-малко, но с 35 915 121 лота повече и 2 634 460 лева по-малко.

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 14 дружества, спрямо 10 в предходната седмица, но прави впечатление, че 3 дружества са реализирали оборот над 1 млн. лева.

Лидер тази седмица е М САТ Кейбъл ЕАД (MCJ1) с 1 сделка с облигации на дружеството за 5 215 600 лева, следвано от Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 410 сделки за 1 393 540 лева, Алтерко АД (A4L) със 117 сделки за 1 105 933 лева, емисията права на Софарма АД (SFA1) с 274 сделки за 567 686 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 10 сделки за 408 740 лева, емисията акции на Софарма АД (SFA) със 122 сделки за 391 598 лева, Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 2 сделки за 317 664 лева, Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка за 317 553 лева, Смарт Органик АД (SO1) с 93 сделки за 300 799 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 80 сделки за 270 988 лева, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) с 96 сделки за 244 264 лева, Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) с 1 сделка с облигации на дружеството за 230 000 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 16 сделки с акции на дружеството за 229 519 лева, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (ICPD) с 1 сделка за 220 500 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат за втора поредна седмица шест дружества: Смарт Органик АД (SO1), Топлофикация-Русе АД (TPLR), Топлофикация-Бургас АД (TPLB), Алтерко АД (A4L), Софарма АД (SFA) и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH).

След като три от индексите завършиха с понижение,

губещите емисии са повече от печелившите

при съотношение 48% за губещите към 33% за печелившите и 19 на сто без промяна. При другите показатели има различни съотношения: при обемите обороти (63% за губещите към 29% за печелившите и 8 на сто без промяна), при сделките (53% за печелившите към 41% за губещите  и 6 на сто без промяна) и при търгуваните акции (97% за печелившите към 2% за губещите и 1 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (15-19 ноември) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на загуба и само един на печалба:

- при SOFIX е отчетен пореден ръст от 0.58%, след като и в предходната седмица беше с повишение от 0.78. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 963 514 лота за 4 110 429 лева, спрямо 4 745 251 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е най-слабо, с 0.03%, след като в предходната седмица отчете повишението от 0.66%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 100 513 лота за 4 646 826 лева, спрямо 5 138 319 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 спадът е с 0.24%, след като в предходната седмица беше отчетен ръст от 0.34%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 106 485 лота за 4 751 955 лева, спрямо 6 148 749 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голямо понижение от 0.47%, след като в предходната седмица беше отчетено нарастване с 0.46%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 453 385 лота за 735 752 лева, спрямо 83 582 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е начело в групата на най-печелившите емисии за втора поредна седмица с повишение от 12.09% и седмичен оборот от 1 393 540 лева, след като в предходната седмица регистрира нарастване от 2.85%, при последна цена от 8.900 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 191 348 710 лева от 170 708 849 лева седмица по-рано;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с ръст от 7.43% и седмичен оборот от 59 945 лева, при последна цена от 15.900 лв./акция и пазарна капитализация от 36 594 295 лева;

- Смарт Органик АД (SO1) е с повишение от 4.23% и седмичен оборот от 300 799 лева, при последна цена от 19.700 лв./акция и пазарна капитализация от 6 107 000 лева;

- Алтерко АД (A4L) отново е в групата на най-печелившите акции с нарастване от 3.23% и седмичен оборот от 1 105 933 лева, след като в предходната седмица регистрира ръст от 3.33%, при последна цена от 25.600 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 460 799 974 лева от 446 399 975 лева седмица по-рано;

- Хидравлични елементи и системи АД (HES) е с ръст от 2.33% и седмичен оборот от 17 648 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите акции, при последна цена от 6.600 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 120 078 763 лева от 117 349 700 лева седмица по-рано;

Най-губещите акции

- Български фонд за дялово инвестиране АД (BPEF) е начело в групата на най-губещите акции със спад от 11.20% и седмичен оборот от 22 200 лева, при последна цена от 1.110 лв./акция и пазарна капитализация от 21 905 587 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) с понижение от 5.08% и седмичен оборот от 15 886 лева, при последна цена от 0.450 лв./акция и пазарна капитализация от 26 593 512 лева;

- Корадо-България АД (KBG) със спад от 4.24% и седмичен оборот от 93 114 лева, при последна цена от 7.900 лв./акция и пазарна капитализация от 104 032 051 лева;

- Монбат АД (MONB) е на загуба с 3.45% и седмичен оборот от 35 821 лева, след като и в предходната седмица беше в групата на най-губещите акции с понижение от 3.33%, при последна цена от 5.600 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 218 400 000 лева от 226 200 000 лева седмица по-рано;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е на загуба с 3.23% и седмичен оборот от 71 360 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст от 2.48%, при последна цена от 12.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 81 600 000 лева от 84 320 000 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (15-19 ноември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки само на 15 ноември с 34 акции за 9 726 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 288.000 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 555 264 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 2 ноември, когато са изтъргувани 2 акции за 54 000 лева, след което цената им се е понижила с 2.17%, при последна цена от 27 000.000 лв./акция и пазарна капитализация до 135 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е реализирана сделка само на 17 ноември с 2 акции за 1 лев, след което цената им се е понижила с 4.35%, при последна цена от 0.660 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 12 116 840 лева от 12 667 606 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени сделки, като последната е била на 8 ноември с 200 акции за 292 лева, след което цената им се е повишила с 2.82%, при последна цена от 1.460 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 19 470 370 лева от 18 936 935 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 7 150 акции за 5 500 лева, след което цената им се е понижила с 6.25%, при последна цена от 0.750 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 18 831 308 лева от 20 086 728 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са осъществени сделки с 101 815 акции за 317 664 лева, след което цената им се е понижила с 0.64%, при последна цена от 3.120 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 88 449 354 лева от 89 016 337 лева преди седмица; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана една сделка на 18 ноември с 210 300 акции за 317 553 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.510 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 43 666 162 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 21 октомври с 90 дългови лота за 90 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 лота за 150 000 лева, след което цената на облигациите се е понижила с 1.31%;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с дългови книжа на дружеството, като последната е била на 28 септември с 35 дългови лота за 35 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща