„Топлофикация Враца“ инвестира в стратегически проекти за изпълнение на европейските цели за намаляване на въглеродните емисии

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
666
article picture alt description

Кадър: ТВ Враца.

Разговаряме с инж. Радослав Михайлов. Той е изпълнителен директор на "Топлофикация - Враца", роден е през 1971 г. Завършил е Технически университет във Варна - специалност "Топло и масообменна техника". Работил е в "Химко" - Враца като механик на Котелен цех, технолог  , по-късно и началник отдел "ПТО" в Отоплителна централа „Младост“. От 2008 г. е главен инженер в "Топлофикация - Враца", а от края на ноември 2013 г. става и изпълнителен директор на дружеството.

Инж. Михайлов, каква е екологичната политика на "Топлофикация Враца"?

В екологичната политика на "Топлофикация Враца" основният акцент, който е залегнал, е увеличаване на положителните въздействия върху околната среда от цялостната дейност на дружеството. Тя е изцяло в съответствие с националните и европейските приоритети и законови изисквания в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие.

В последните години наблюдаваме, че една от важните тенденции на пазара за производство на енергия е свързана до голяма степен именно с опазване на природата, подобряване на качеството на въздуха и целесъобразното потребление на земните природни ресурси. Производството на електроенергия от възобновяеми източници все повече се превръща в подходяща алтернатива на вече съществуващите способи и практики в индустрията, както по света, така и в България.

Поради тази причина, през последните 10 години ние добавихме биогорива в енергийния микс. Биомасата се образува от остатъци от растителни култури. Тя е подходящ природен ресурс за получаване на енергия. Също така се причислява към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт непрекъснато се възстановява.  Биомасата е използвана суровина в европейските топлофикационни предприятия, защото не замърсява околната среда и за това се счита за източник на зелена енергия. С този проект ние подобряваме качеството на въздуха в града и успяваме да задържим цената на топлинната енергия на фона на драстичното увеличение на въглеродните емисии и природния газ. За нас като дружество биогоривата ще помогнат занапред да бъдем по-енергийно независими от покачването на цените на „синьото гориво“.

Какви инвестиции според Вас са необходими, за да се подобри енергийната ефективност във сектора?

В енергийния сектор се правят големи инвестиции за устойчиво развитие, включително за повишаване на енергийната ефективност. Предвид високите европейски изисквания с цел намаляване на въглеродните емисии, всички въглищни топлофикации, било то държавни или частни, влагат огромен финансов ресурс в нови технологии и очистващи инсталации, за да се намали въглеродният отпечатък върху природата и чистия въздух. За нашите технологични процеси значима редукция е постижима само при замяна на твърдите изкопаеми горива с природен газ. По този начин ще успеем да реализираме плавен и справедлив енергиен преход в България. Нееднократно съм заявявал, че трансформацията трябва да се осъществи без да има негативно икономическо и социално отражение за страната ни. Необходими са сигурни доставки на чиста енергия, без въглероден отпечатък и на достъпни конкурентни цени.

Каква е ролята на „Зелената сделка“ в икономическото възстановяване на ЕС и в частност на България?

Нека започна оттам, че Европейската Зелена сделка е политически приоритет за всички страни членки на Европейския съюз (ЕС). Нейната цел е постигане на устойчива нисковъглеродна икономика. Енергийният преход е сред най-важните инструменти за постигането на тази задача. Зеленият пакт предоставя стратегически поглед и за излизане от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Конкретно България може да се възползва от голяма безвъзмездна помощ чрез Фонда за възстановяване. За да имаме достъп до този ресурс, страната ни изготви план за устойчиво възстановяване, който трябва да отговаря на определени критерии. Този европейски инструмент е шанс България да направи някои промени по отношение на политиката и икономиката.

Ако ми позволите да се върна на зелената трансформация, за нея е необходимо да бъдат внедрени възобновяемите енергийни източници, подобряване на енергийната ефективност и постигане на устойчив растеж. Трябва да инвестираме в проекти, с които да постигнем най-ефективното и зелено производство. За осъществяване на тази цел е необходима ясна и европейска и държавна подкрепа.  Особено частните предприятия, които работят все още с въглища, много трудно ще се справят само със собствен ресурс. Преструктурирането на цялата икономика минава през трансформацията на индустрията, която произвежда електричество. Ние сме зависими от въглищната енергия, за това преходът към зелено производство трябва да бъде плавен за регионите, централите в тях и за населението.

На какви принципи залагате в отношенията Ви с клиентите?

За нас водещ принцип е лоялното отношение с нашите клиенти. Стремим се да подобряваме непрекъснато клиентската си политика с цел подобряване на комуникацията и обслужването. За постигане на тази задача, въведохме и много нови онлайн услуги, които позволяват по-лесното визуализиране на информацията, свързана с дейността ни.

На нашия сайт клиентите могат да се възползват от редица онлайн услуги, които вече предлагаме. Влизайки в него, те получават  достъп до повече информация за „Топлофикация Враца“ и могат да се запознаят с всички нови промоции, проекти и инвестиции. Друга полезна информация потребителите могат да намерят в секциите "Самоотчет" и "Клиенти". В раздел "Самоотчет", клиенти могат да ни изпращат данни от топломери и водомери, след предварително направена регистрация. Разработили сме и модул, чрез който те следят общото си задължение към текущия месец. В раздела "Клиенти" сме публикували практични съвети за потребителите на отоплението и битово-горещото водоснабдяване.

Дейността ни изисква висок професионализъм, но най-вече екипност за постигане на добро обслужването на клиентите. Смятам, че не само факторът „достъпна цена“ продава услугите. Личното отношение, което имаме към клиентите, е най-важният аспект. Ключът към успехът е комплексен, защото днес, крайният потребител има все по-високи изисквания и ние се стараем да ги удовлетворим. Стараем се да предоставяме на потребителите най-добрите услуги и решения за качествено отопление. При нас работят изключителни професионалисти, които са на разположение да отговорят на всички въпроси на клиентите ни. Използваме модерен и надежден софтуер за обслужване.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща