Участието на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 28 ноември нараства с 14.15 %

За аналогичния период на предходната 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 5.37 на сто, в разпределителната – с 1.74 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
382
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да се повишава. Положително остава и потреблението на електроенергия, но предвид по-ранни отчетни периоди се наблюдава слаба промяна в посока надолу. Салдото (износ-внос) продължава да се подобрява, но с по-бавни темпове. Делът на базовите централи също върви нагоре, но и тук темпът е по-забавен. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на минус. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остават с много висок дял в процентно отношение и държат лидерското място. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от първи януари до двадесет и осми ноември от настоящата 2021 г. (01.01.2021 г. – 28.11-2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и осмия ден на месец ноември тази година нараства с 15.81 % спрямо предходната - до обем от 42 368 298 MWh (плюс 15.76 % отчетени през предходния период от 1 януари до 21 ноември т.г.). За сравнение, за посочения сравняван период производството на електроенергия е било в обем от 36 584 708 MWh.

Потреблението на електроенергия остава положително и за посочения период от началото на настоящата година почти към края на предпоследния месец на годината (28.11) се повишава (плюс) с 4.39 % спрямо същото време година по-рано (плюс 4.63 % през предходния отчетен период). Така например, ако през посочения период на миналата 2020 г. потреблението на електроенергия е било в обем от 33 330 758 MWh, то през настоящата 2021 г. вече достига до 34 792 647 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и достатъчно високо в процентно отношение спрямо аналогичния период на 2020 г. Според данните на системния оператор, за периода от 1 януари до 28 ноември тази година салдото (износ-внос) се увеличава (плюс) със 132.81 % до обем от 7 575 651 MWh (плюс 129.00 % седмица по-рано). Година по-рано през същия отчетен период салдото (износ-внос) е възлизало на 3 253 950 MWh.

Участието на базовите централи продължава да расте като за времето от началото на годината почти до края на предпоследния месец от настоящата година достига до плюс 14.15 %, или до обем от 34 817 792 MWh (плюс 13.98 % седмица по-рано). През сравнявания отчетен период на предходната година базовите централи са участвали с 30 500 935 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на минус, и ако се погледнат по-ранни отчетни периоди сякаш няма съществено изменение.

Участието на ВЕИ в преносната система за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и осмия ден на месец ноември спада (минус) с 5.37 % до обем от 1 140 971 MWh (минус 5.67 % отчетени преди седмица). Според данните на системния оператор, през същия период година по-рано ВЕИ са участвали в преносната система с обем от 1 205 664 MWh. По-лошите данни  в частност се дължат на минусовия дял на вятърните (минус 7.17 %) и фотоволтаични (минус 3.98 %) мощности, а също така и на биомасата (минус 0.17 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също продължава да държи минусово ниво. Така за времето от 1.01 до 28.11 тази година  спрямо аналогичните дни на предходната 2020 г. този дял намалява (минус) с 1.74 % до обем от 1 767 106 MWh (минус 1.65 % отчетени през предходната седмица). За сравнение, през посоченото време, но година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 1 798 313 MWh. Този спад в частност се дължи на по-лошите данни за участието на вятърните мощности (минус 6.01 %) и биомасата (минус 4.40 %), въпреки положителните данни за фотоволтаичните мощности (плюс1.25 %).

Водноелектрическите централи продължават да държат лидерско място по участие. Така за времето от първия ден на януари до двадесет и осмия ден на месец ноември делът им расте до (плюс) 50.74 % или до обем от 4 642 429 MWh (плюс 51.92 % седмица по-рано). През аналогичния период на предходната 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем 3 079 796 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща