Голяма IT компания разкрива 300 нови работни места, държавата поема осигуровките за тях за година

1.77 млн. лв. ще струва това на бюджета, условието е те да бъдат запазени в рамките на следващите 5 години

Индустрия
3E news
861
article picture alt description

Източник: pixabay

Правителството одобри проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора „Скейл Фокус“ АД задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите.

С приемането на решението се осигурява прилагането на мярката по чл. 22д от ЗНИ в периода 2021 - 2023 г., която мярка е заявена при сертифицирането и е за насърчаване на инвестиционния проект „Растеж на ФОКУС“, който има и издаден сертификат за инвестиция клас „А“ през 2020 г.

Компанията предоставя високотехнологични услуги и решения в сферата на електронната търговия, електронното здравеопазване, застраховане, енергетика, телекомуникации, логистика и др. на клиенти в Европа, Северна Америка и Близкия Изток, като има офиси и представителства в София, Пловдив, Бургас и Варна, както и в Лондон, Мюнхен, Цюрих, Вашингтон и Скопие.

Предвижда се в тригодишния период на изпълнение на проекта придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в размер на 2,77 млн. лв. и разкриване на 300 нови работни места. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер до 1,77 млн. лв. за частично възстановяване, за период до 12 месеца от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на проекта. С договора инвеститорът поема ангажимент да поддържа инвестицията и заетостта за срок от най-малко пет години от изпълнението на проекта.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща