BNEF: Системите за съхранение на енергия в света ще надхвърлят 1 ТВтч през 2030 г.

Енергетика / Зелен преход
Маринела Арабаджиева
228
article picture alt description

Капацитетът на системите за съхранение на енергия в света, без хидроенергийните мощности в света ще нараснат до 358 ГВт / 1028 ГВтч към края на 2030 г. Това е с над 20 пъти повече от края на 20209те години (17 ГВт / 34 ГВтч). Това посочват в новата си прогноза експертите от BloombergNEF (BNEF).

В докладът си 2021 Global Energy Storage Outlook се посочва, че бумът по отношение на съхранението на енергия ще изисква инвестиции от над 262 млрд. долара.

Според прогнозата на BNEF, в периода от 2021 г. до 2030 г. в света ще бъдат добавени 345 ГВТ / 999 ГВтч нови системи за съхранение на енергия. По капацитет те са сравними с настоящата енергийна система на Япония.

Двата най-големи пазара, на които към 2030 г. ще работят над половината от глобалните системи за съхранение на енергия ще са САЩ и Китай. Обявените цели на отделните щати и на енергийните компании за развитието на честа енергетика ще са в подкрепа на развитието на системите за съхранение на енергия в САЩ. Колкото до Китай, в прогнозата си експертите от BNEF посочват, че страната има намерение да построи системи за съхранение на енергия с мощност от 30 ГВТ през 2030 г. По-строгите правила за интегриране на възобновяемите енергийни източници на енергия стимулират ускореното внедряване и на системи за съхранение на енергия.

Другите пазари, на които този сегмент ще се развива са Индия, Австралия, Германия, Великобритания и Япония. Политическата подкрепа, амбициозните ангажименти по отношение на климата и растящите нужди от гъвкави ресурси са движещите сили за развитие, посочват анализаторите.

Yiyi Zhou, експерт по чиста енергия от BNEF и водещ автор на доклада, отчита напредъка по въвеждането на тази технология, заради гъвкавостта, която предлага на пазара. „Световният пазар на системите за съхранение на енергия расте с безпрецедентни темпове. Спадът на стойността на батериите и ръстът на възобновяемите източници на енергия прави енергията чрез нейното съхранение гъвкав ресурс за много енергийни системи. Проектите за съхранение растат по мащаб, увеличават се сроковете за съхранение и те все по-често се съчетават с възобновяеми енергийни източници“.

Според прогнозата на BNEF, голяма част или 55 % от съоръженията за съхранение, построени към 2030 г. ще осигуряват промяната при потреблението (например пренасочване на потреблението на слънчева и вятърна енергия към време, когато търсенето е по-голямо). Комбинирането на обекти, при които ВЕИ (особено слънчевите мощности) се съчетават с батерии за съхранение стават все по-обичайни в целия свят. Тази тенденция вече се отчита неведнъж.

Очаква се бърз ръст на обемите на батериите за съхранение, както при битовите потребители и търговските такива, така и в индустрията. Водещи пазари в този сегмент, според проучването към настоящия момент са Германия, Япония, Австралия и регионът на Калифорния в САЩ. От BNEF очакват, че през 2030 г. батериите за съхранение, разположени в домовете и предприятията да е около една четвърт от общите световни инсталации на системите за съхранение на енергия. Желанието на потребителите на електроенергия да използват все повече енергия от слънцето, а и да имат резервен източник е основна движеща сила.

Ръстът на пазара се стимулира и от бързото развитие на акумулаторните технологии. Според доклада, в сектора се използват литиево-йонни батерии с различен химически състав. През 2021 г. дела на литиево-желязо-фосфатните (LFP) акумулатори в стационарните системи за съхранение за пръв път надхвърлят дела на никел-манган-кобалтовите (NMC). LFP ще се превърнат в основен избор в сектора за съхранение на енергия поне до 2030 г., което се дължи на доминиращата роля на Китай при тази технология и бързото и навлизане в целия свят.

BNEF включва в доклада си и прогноза за натриево-йонните батерии, които може да се превърнат в реален конкурент на литиево-йонните батерии и да постигнат значителен дял на пазара през 2030 година.

Освен батериите, в етап на разработка са и много други технологии, например пневматичните акумулатори и устройства за съхранение на топлинна енергия. Много от тях могат да осигурят, за разлика от батериите, по-дълго време излъчване. Въпреки това BNEF очаква батериите за съхранение на енергия да доминират на пазара поне до 2030-те години, което в частност ще е и в резултат на ценовата им конкурентоспособност, силната верига на доставки и значителния опит. В случай, че новите технологии превъзхождат литиево-йонните технологии, то тогава може пък да се очаква размерът на пазара за съхранение на енергия да бъде още по-голям.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща