864 млн. лева повече разходи за октомври над плана за бюджета на ДОО отчита НОИ

Общият размер на отчетените приходи е 7 438,7 млн. лв., което представлява 87.4% изпълнение на плана за настоящата годината

Икономика / Финанси
3E news
415
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Повече разходи от планираните за октомври по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) отчита Националния осигурителен институт (НОИ. Техният размер е 864,0 млн. лв. (7.0%) над планираните към 31 октомври 2021 година и с 1 955,6 млн. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на 2020 г. Общо отчетените разходи по консолидирания бюджет на ДОО възлизат на 13 243,3 млн. лв. или 89.3% от заложените в плана за настоящата година.

В края на октомври общият размер на отчетените приходи е 7 438,7 млн. лв., което представлява 87,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 362,9 млн. лв. (5,1%) повече спрямо плана към октомври и с 815,6 млн. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на 2020 г.

Още по темата

Най-много са разходите за пенсии

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 10 919,2 млн. лв., 83.7% изпълнение на плана за годината и с 623,8 млн. лв. (6.1%) повече спрямо плана към 31 октомври. Разходите за пенсии за първите десет месеца на годината са с 1 818,8 млн. лв. или с 20.0% по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари-септември и 120 лв. за месец октомври, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г.

Разходите за обезщетения и помощи

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 октомври те са в размер на 1 656,6 млн. лв. или 81.3% изпълнение на плана за годината и 4,3 млн. лв. (0.3%) икономия спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи за първите десет месеца на годината са с 61,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към края на месец октомври е 5 836,3 млн. лв.

Учителският пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 октомври са в размер на 74,4 млн. лв., което представлява 85.2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3,7 млн. лв. (5.2%) повече спрямо плана към същата дата и със 7,0 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 октомври са в размер на 43,6 млн. лв., което представлява 75.2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 4,0 млн. лв. (8.3%) по-малко спрямо плана към същата дата и с 5,2 млн. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на 2020 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 октомври са в размер на 2,8 млн. лв., което представлява 92.1% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 86,1 хил. лв. (3.0%) по-малко спрямо плана към 31 октомври и с 0,9 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 3,3 млн. лв., което представлява 69.1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 671,4 хил. лв. (17,0%) по-малко спрямо плана към 31 октомври и с 2,8 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

От НОИ напомнят, че предоставят всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща