Повишените пенсии и допълнителните 50 лева на месец са вдигнали разходите на НОИ с над 1.5 млрд. лева от началото на годината

Общите разходи за първите осем месеца възлизат н 10 521 млн. лева, а приходите на 5 895.1 млн. лв., като разликата се покрива от държавния бюджет

Икономика / България
3E news
462
article picture alt description

Разходите за пенсии за първите осем месеца на годината са с 1 530,0 млн. лв. или с 21.7% по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари - август, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г., съобщи Националния осигурителен институт (НОИ).

Общо разходите на НОИ за осемте месеца на настоящата година възлизат на 10 521,0 млн. лв. или 70,9% от заложените в плана за годината. Разходите са с 578.3 млн. лв. (5.8%) повече спрямо плана към 31 август и с 1 915.2 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 8 587,6 млн. лв., които представляват 69.6% изпълнение на плана за годината и с 340,3 млн. лв. (4.1%) повече спрямо плана към 31 август.

Приходите

В същото време общият размер на отчетените приходи е 5 895,1 млн. лв., което представлява 69,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 320,8 млн. лв. (5,8%) повече спрямо плана към август и с 656,5 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г. Разлика или общият размер на отчетените трансфери (нето от държавния бюджет) по консолидирания бюджет на ДОО към месец август е 4 650.2 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 59,9 млн. лв., което представлява 68,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3,1 млн. лв. (5,4%) повече спрямо плана към същата дата и с 5,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 34,6 млн. лв., което представлява 59,5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,8 млн. лв. (7,5%) по-малко спрямо плана към същата дата и с 4,3 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 август са в размер на 2,6 млн. лв., което представлява 87,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 55,6 хил. лв. (2,1%) по-малко спрямо плана към 31 август и с 964,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 3,2 млн. лв., което представлява 66,5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,5 хил. лв. (0,1%) повече спрямо плана към 31 август и с 1,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Подобна подробна обобщена информация НОИ съобщава за пръв, заради това навярно, още в началото на съобщението за изпълнението на бюджета на ДОО за първите осем месеца, от осигурителния институт уверяват, че периодично ще се предоставя информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща