28 компании се ангажираха с ускорено внедряване на нисковъглероден водород на COP26

Енергетика / Зелен преход
3E news
3080
article picture alt description

Двадесет и осем компании, сред които петролните гиганти BP, Shell, Equinor и TotalEnergies, електроенергийните компании EDF, EDP, Enel, Engie и Iberdrola, а също така и водещите производители на електролизатори ITM Power и Cummins излязоха с нова глобална инициатива, насочена към ускорено внедряване на нисковъглероден водород като неизменна част от една бъдеща енергийна система с нулеви емисии.

Групата излезе с общо изявление, а участниците й публикуваха своите индивидуални ангажименти.

Според оценката на Водородният съвет, общо задълженията на тези 28 компании съставляват „почти една четвърт от потенциала за декарбонизация на водорода до 2030 г. (става въпрос за предотвратяване на глобалните емисии от парникови газове в резултат на внедряване на „нисковъглеродни форми“ на водорода, а целият потенциал се оценява на 800 млн. тона СО2 през 2030 г.)

Ангажиментите на компанията може да се групират в три категории . потребление, производство и финансиране или техническа подкрепа.

Задълженията в частта на потреблението е общо за 1,6 млн. тона водород годишно от „понижена интензивност на емисиите от въглерод“ (lower-carbon intensity hydrogen). Те са насочени към замяна на сивия водород, който към настоящия момент се използва широко в нефтопреработката, химическата промишленост, при производството на торове и т.н. Инициативите в тази част дават възможност да бъдат избегнати над 14 млн. тона емисии въглероден двуокис годишно, което се равнява на годишните емисии от поне 6 милиона автомобила в Европа, се казва в изявлението.

В частта за производството плановете са огромни. Общо компаниите се ангажират с производството на над 18 млн. тона нисковъглероден водород. Това ще осигури възможност да бъдат избегнати емсии от СО2 в обем от порядъка на 190 млн. тона годишно (при замяна на сивия водород, природния газ за производството в промишлеността и нефтопродуктите в транспорта). Това отговаря на общите годишни емисии на Нидерландия и Тунис.

„Несигурността на доставките и липсата на ангажименти за потребление са двата проблема, свързани с развитието на водорода като част от глобалната енергийна система“, отбелязва Бен ван Берден, главен изпълнителен директор на Shell. „Като компании ние се обединихме, за да разклатим това статукво и да изпратим мощен сигнал към пазарите и правителствата, че водородът разкрива напълно потенциалът си“.
„За да се ускори още повече развитието на пазара на водород, призоваваме все повече компании да се присъединят към тези усилия и да поемат ангажименти. Готови сме да работим с всяка компания, от който и да е сектор, която е заинтересована от напредък към бъдещето с нулеви емисии, благоприятно за природата и справедливо за над 9 милиарда души, които ще живеят на планетата през 2050 г.“, добавя Клеър О.Нийл, старши съветник в Световния съвет на бизнеса за устойчиво развитие.

В документа се използват и термини като „водород с намалени въглеродни емисии (reduced carbon hydrogen: ≤ 6 кг CO2 екв./кг H2 или примерно 50 г CO2/МДж), „водород с ниски емисии на въглерод (low carbon hydrogen: ≤ 3 кг CO2 екв./кг H2 или примерно 25 г CO2/МДж) и „водород със свръхниски въглеродни емисии“ (ultra low carbon hydrogen: ≤ 1 кг CO2екв./кг H2 или примерно 8 г CO2/МДж) – по класификация на WBCSD).

Според оценката, възобновяемият или т.нар. зелен водород, получаван от хидроенергийни мощности и вятърна енергия днес отговарят на определението за водород със свръхниски въглеродни емисии. Възобновяемият водород от слънчеви мощности пък може да има по-широк диапазон на интензивността на емисиите – от ниски до свръхниски емисии от въглерод.

Shell например обещава, че през 2030 г. 65% от потреблението на водород в химическите и енергийни паркове на компанията ще бъдат представени с водород с намалени въглеродни емисии, или по-добри (приблизително 300 хил.тона годишно, с изключение на свързаното производство на водород). По отношение на производството пък Shell се ангажира през 2030 г. да произвежда 75 хил. тона водород със свръхниски емисии на въглерод и 100 хил. тона водород с намалени въглеродни емисии годишно.
Френската енергийна компания Engie се ангажира да увеличи капацитета си за производство на „възобновяем водород до 4 ГВт през 2030 г. Италианската енергийна компания Enel планира производство само на възобновяем водород и увеличаване на мощностите на електролизаторите си до 2 ГВт през същия период.

ITM Power, която е сред производителите на електролизатори обещава да увеличи капацитета си до 5 ГВт през 2024 г., а Cummins – до 2 ГВт през 2030 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща