Нов дълг за 500 млн. лева пласира държавата

Най-много ДЦК са закупили банките (85.4%), следвани от застрахователните дружества (1%), пенсионни и гаранционни фондове (1.6%) и други инвеститори (0.1%)

Икономика / Финанси
3E news
839
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news

На проведения от БНБ на 25 октомври 2021 г. аукцион Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.08.2031 година. Пласирани бяха успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.53%, съобщи пресцентъра на фнансовото ведомство.

Още по темата

Общият размер на подадените поръчки достигна 517,9 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,04. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 65 базисни точки.

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 85,4 %, следвани от застрахователните дружества – 8,1 %, пенсионни и гаранционни фондове – 4,8 %, инвестиционни посредници – 1,6 %, и други инвеститори – 0,1 %.

Дълг за същата сума от 500 млн. лева беше изтеглен на 11 октомври, но от 5-годишна емисия. Тогава бе постигната отрицателна доходност в размер на минус 0.02%, която е добра за държавата.

През настоящата година емисията 10.5-годишни ДЦК се предлага за четвърти път, като предишните два пъти беше одобрявана от Министерството на финансите, а проведения на 8 март аукцион не беше одобрен.

Равномсетката показва, че досега през 2021 година държавата е поела общ дълг чрез ДЦК в размер на 2.3 млрд. лева при определен лимит от 4.5 млрд. лева според приетия  държавен бюджет за 2021 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща