Производството на електроенергия за времето от началото на годината към 24 октомври нараства с 15.14 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. потреблението на ток се увеличава с 4.97 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1202
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да нараства. Запазва се и положителната тенденция по отношение на потреблението. По-добри са и показателите за салдото (износ-внос). Участието на базовите централи също върви в посока нагоре. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава на минус и за пореден отчетен период не може да се говори за подобрение. Водноелектрическите централи остават водещи в участието си в процентно отношение, но спрямо по-ранни периоди се отчита изменение в посока надолу. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и четвърти октомври на настоящата 2021 г. (01.01.2021 г. – 24.10.2021 г.) в сравнение с аналогичния период на 2020 г.

 

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и четвъртия ден на месец октомври тази година достига до обем от 37 362 601 MWh, което представлява увеличение с 15.14 % спрямо същия период на предходната 2020 г. (плюс 14.75 % за предишния сравняван период от 1 януари до 17 октомври) За сравнение отчетеното тогава производство е било от порядъка на 32 449 076 MWh.

Потреблението на електроенергия остава на плюс и без промяна на положителната тенденция. Така за сравнявания период от 1 януари до 24 октомври от настоящата 2020 г. спрямо аналогичния на 2020 г. то се повишава до обем от 30 969 266 MWh, или с 4.97 % (плюс 4.98 % седмица по-рано). През същото време, но година по-рано потреблението на електроенергия е възлизало на 29 502 410 MWh.

Запазва се възходящата тенденция по отношение на салдото (износ-внос) и за сравнявания период от началото на януари до 24 октомври на настоящата 2021 г. то нараства до обем от 6 393 335 MWh, или със 116.97 % (плюс 110.31 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния сравняван период на 2020 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 2 946 666 MWh.

Участието на базовите централи продължава да отбелязва нови постижения и за времето от 1.01 до 24.10 тази година то достига до обем от 30 326 297 MWh. Това представлява увеличение с 12.89 % (плюс 12.34 % седмица по-рано). За сравнение, през отчитаното време година по-рано делът на базовите централи и бил от порядъка на 26 863 015 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи все още остава на минус, но се наблюдава слабо подобрение на някои от показателите.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и четвъртия ден на месец октомври тази година спрямо предходната се свива до 1 047 168 MWh или с (минус) 5.36 % (седмица по-рано отчетен спад от 5.57 %). През същото време на 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е възлизал на 1 106 471 MWh. По-лошите данни за сравнявания период на тази година се дължат на спада на вятърните (минус 7.83 % ) и фотоволтаични (минус 4.49 %) мощности, въпреки увеличението (плюс 4.65 %) на биомасата.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от 1 януари тази година до 24 октомври продължава да остава на минус и е в обем от 1 629 202 MWh, което представлява спад (минус) с 1.98 % (минус 1.92 % седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до 1 662 110 MWh. В частност по-лошите показатели за сравнявания период на настоящата година се дължат на спада на вятърните (минус 6.95 %) мощности и биомасата (минус 4.11 %) и въпреки положителния дял на фотоволтаичните (плюс 1.26 %) централи.

Водноелектрическите централи продължават да държат лидерско място по участие за периода от първия ден на януари до двадесет и четвъртия ден на месец октомври тази година спяло миналата. Така за отчетния тазгодишен период този дял расте до обем от 4 359 934 MWh, или с (плюс) 54.75 % (отчетени седмица по-рано – плюс 55.38 %). За сравнение, през отчетния период година по-рано делът на ВЕЦ е бил в обем от 2 817 480 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща