Участието на базовите централи от началото на годината към 19 септември нараства с 9.31 процента

За аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 6.45 на сто, а в разпределителната - с 2.02 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
844
article picture alt description

Производството на електроенергия в страната ни продължава да расте. Потреблението на електроенергия, въпреки наблюдаваната слаба промяна на тенденцията остава положително. Запазват се положителните показатели по отношение на салдото (износ-внос). По-добри са и данните за дела на базовите централи. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) не може да преодолее негативната тенденция остава на минус за пореден отчетен период. Спад се наблюдава и при водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до деветнадесети септември (01.01.2021 г. – 19.09.2021 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2020 година.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до деветнадесетия ден на месец септември тази година нараства с 12.52 % и достига до обем от 32 842 602 MWh (отчетени плюс  12.07 % за периода от 1 януари до 12 септември). За сравнение, през същия период на 2020 година производството на електроенергия е възлизало но 29 187 544 MWh. 

Потреблението на електроенергия остава положително и за сравнявания период от началото на годината до 19 септември нараства (плюс) с 4.50 % или до обем от порядъка на 27 497 574 MWh (плюс 4.55 % отчетени седмица по-рано ). Година по-рано, за същия период потреблението на електроенергия е било 26 313 325 MWh.

Положителната тенденция продължава да е водеща по отношение на салдото (износ-внос), което нараства (плюс) с 85.96 % до обем от 5 345 028 MWh за времето от първия ден на януари до деветнадесетия ден на месец септември тази година (плюс 81.85 % отчетени за предходния отчетен период). През аналогичните дни на предходната 2020 година салдото  (износ-внос) е било от порядъка на 2 874 219 MWh.

Участието на базовите централи продължава да расте. Така за времето от първи януари до деветнадесети септември тази година то се повишава (плюс) с 9.31 %  и е в обем от 26 373 383 MWh (плюс  8.57 %  седмица по-рано). За посоченото време на миналата година базовите централи са участвали с 24 127 877 MWh. 

Дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа продължава да е на минус и дори се наблюдава леко влошаване на тенденцията.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на годината до деветнадесетия ден на деветия месец намалява (минус) с 6.45 % до обем от порядъка на 929 877 MWh (минус  5.75 % седмица по-рано).  За същото време на миналата 2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 994 011 MWh. По-слабите данни се дължат на влошаването на вятърните (минус 11.32 %) и фотоволтаични (минус 2.06 %) мощности и въпреки по-добрите данни за биомасата (плюс 4.61 %).

Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа се понижава до обем от 1 462 254 MWh, или с (минус) 2.02 % за времето от 1 януари до 19 септември тази година ( спад с 1.80 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на предишната 2020 г. дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 1 492 351MWh. В частност това се дължи на доста по-слабото участие на вятърните (минус 10.39 %) мощности и биомасата (минус 4.66 %) и въпреки положителните данни за фотоволтаичните мощности (плюс 3.35 %). 

Водоноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок положителен дял, но участието им търпи промяна. Таза за периода от началото на настоящата 2021 г. до 19 септември участието им расте (плюс) с 58.44 % до обем от 4 077 088 MWh (плюс  59.39 % преди седмица). За сравнение, според данните на ЕСО, през аналогичния период на 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем от 2 573 305 MWh. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща