Европейските електроенергийни борси стартират без отстъпление от възходящата тенденция

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1414
article picture alt description

Европейските електроенергийни борси в сегмента ден напред стартират поредната седмица с високи цени. Този път стойностите на поддържащата високите нива Гърция изостават в сравнение с тези във Франция и Германия. Рекордът обаче се пада на Испания и Португалия. Своя принос за това дадоха цените на петрола, газа и въглеродните емисии, които завършиха миналата седмица с рекорд. 

Цените

Стопяването на разликата между цените на европейските електроенергийни борси, разположени в западната част на континента и югоизточната продължи повече от седмица. Роля за това изиграха редица фактори, споменавани неведнъж – от дневната температура до състоянието на пазара, пандемията с коронавируса, икономическото благосъстояние и дори политическата ситуация. По време на търсенето на отговора за причините по отношение на високите цени на електроенергията на свободния пазар през миналата седмица в парламентарната комисия получила популярност накратко като „Временна комисия за ревизията“ (заради много дългото й наименование) бе отправено предупреждение, че на пазара влияе всичко. Включително и изказванията, направени по време на това своеобразно изслушване на шефовете на държавните енергийни институции. 

Като цяло възходящата тенденция на европейските електроенергийни борси в сегмента ден напред през предпоследната седмица на месец август се запази. С ден за доставка 24 август бе отчетен спад в процентно отношение само на три от електроенергийните борси – в Белгия с 8.3 % до 84.45 евро за MWh, и в Унгария и Румъния – с 3.3 % до 115.75 евро за MWh, сочи статистиката на energylive.cloud. 

Най-ниската цена в този сегмент бе постигната на електроенергийната борса във Франция – 78.99 евро за MWh, а най-високата бе отчетена в Италия – 116.05 евро за MWh. Стойността на румънския и унгарския пазар (OPCOM и HUPX), както се вижда е по-висока от тази на българския (БНЕБ) -109.39 евро за MWh. 

С ден за доставка 25 август търговията премина към по-силна разнопосочност, а с ден за доставка 26 август може да се каже, че стартира възможността за изравняване на ценовите нива между западните и югоизточните електроенергийни борси. В сегмента „ден напред“ на БНЕБ бе отчетена и най-високата стойност през миналата седмица – 117.37 евро за MWh. Може да се каже, макар и относително, че промяната все пак настъпи с ден за доставка 27 август, когато тенденцията на обръщане стана по-отчетлива – отчетено бе повишение на стойностите на западните електроенергийни борси, както и в Румъния и Унгария и спад на тези в югоизточната част, включително и на Иберийския полуостров. 

В почивните дни ценовите нива на европейските електроенергийни борси успяха да спаднат до нивото отпреди месец, но разликата до 20 евро за MWh със стойностите отпреди година се запазва.

Новата седмица в този сегмент, или с ден за доставка 30 август стартира с повишение и то значително за повечето от европейските електроенергийни борси. Така стойностите в този сегмент на EPEX SPOT ( Словакия, Чехия, Франция, Австрия, Германия, Белгия Нидерландия, Полша)  се повишават от 31.5 % в Австрия (106.56 евро/MWh) и 50.8 % във Франция (106.86 евро/MWh). 

На електроенергийните борси в Румъния и Унгария стойността скача с 26.9 на сто до 114.82 евро за MWh. 

Най-високи остават цените, постигнати в „ден напред“ на италианския пазар (GME) – 126.17 евро за MWh, следвани от тези на Иберийския полуостров (OMIE – Испания и Португалия) – 124.45 евро за MWh.

Стойността, постигната на БНЕБ (IBEX) е 98.9 евро за MWh, докато в Гърция (HENEX) цената от 105.97 евро за MWh е по-близо до тази на западните пазари.

Интересна би била интерпретацията при такива ситуации, които не са инцидентни на част от експертите или на други участници, изрекли укорителни думи по време на т.нар. Временна комисия за ревизията към парламента. При положение, че става въпрос за ценови нива, постигнати в рамките на определена търговия в рамките на месец, които имат своето отражение, но не дават цялостната картина на пазара. За да се вземе решение за механизмите за овладяване на дадена ситуация обаче такъв цялостен поглед е необходим за един доста по-дълъг период от година.

Важно значение има структурата на самия пазар. Да вземем например Италия, която е особено податлива на цените на газа, тъй като е водещият производител на електроенергия с това гориво в Европа. Трябва да се отбележи, че вече една десета от търсенето през периода от януари до юни 2021 г. се покрива от потребление от собствени източници. В други европейски страни този процент е по-висок.

Краткият преглед на производството на електроенергия през изминалите дни например сочи, че в страната, в която бяха отчетени и доста по-ниски цени Франция например, участието на АЕЦ е над 72 % и хидроенергията – около 6 %, от слънчеви мощности – до 12 %, от вятър – до 4.5 на сто и газ – около 1.5 %. 

В другата водеща с ниските цени страна - Германия, която се сочи за лидерът на зелената енергия в Европа данните сочат също, че тя разчита на производство от АЕЦ – над 14 %, на въглища –  до 24 %, на биомаса – до 9 на сто. Разбира се дела на вятърните мощности е към 19 – 20 %, на слънцето – до 17 – 18 на сто, хидроенергията – около 3 до 4 процента и над 4 на сто – синьото гориво. 

Така че тази структура на пазара има своето значение при ценовите нива. Тук особено значение имат стойностите на въглеродните емисии по отношение на участието на ТЕЦ-овете на въглища и съответно цените на газа. За България, ако се съпостави с тези данни също ще се види високото участие на АЕЦ – до 40 % и на въглищата – до 37 %, но пък слънцето варира до, или малко над нулата, а слънцето – около 10 на сто. Хидроенергията достига до пет на сто, а газа – около шест процента. Но разликата в използването на собствени източници в България с тази на Германия е от земята до небето. Това са фактори, които не могат да бъдат пренебрегвани. Както и факта с цената на емисиите. 

Търсене на електроенергия, слънце и вятър 

Спада на средните температури доведе и до промяна на поведението при търсенето на електроенергия. На някои от пазарите като например на Иберийския полуостров бе отчетен спад в търсенето до 5 процента. Не всички пазари обаче реагират само на този фактор и затова на други в западната част на континента има отчетено повишение на търсенето на електроенергия до 2 %.  

Предварителните данни за производството на електроенергия от слънцето сочат за възстановяване на част от пазарите, а на други – спад. Прави впечатление например, макар и за по-предишната седмица, че има данни за спад на слънчевото производство във Франция и Германия с 37 % и 20 % съответно. Затова пък очакването за по-високо производство от вятърни мощности се потвърждава – ръст на всички пазари, като на някои е надхвърляло в определени дни до 40 % като данните са доста променливи за различните дни и съответно седмици. 

Междувременно, данните на Електроенергийния системен оператор на България показаха отчетлив ръст на потреблението на електроенергия до около пет на сто за времето от първи януари до двадесет и втори август тази година спрямо аналогичния период на предходната и това е факт, който също трябва да бъде отчетен.

Цени на петрол, газ, СО2

Петролът сорт Brent през миналата седмица успя да се възстанови и завърши седмицата с уверен ръст. 
През седмицата 16 - 20 август Brent поевтиня със 7.7 %, но още при търговията преди обед  в понеделник, 23 август отчете скок от 5.3 %. Така от 65.7 долара, Brent успя да се върне на ниво от 72.7 долара за барел. 

Стойността на фючърсите за правата на емисиите за СО2 започна да се повишава на 24 август, когато бе отчетен ръст до 56.60 евро за тон. Много бърз темп на повишение бе отчетен в петък, 27 август,  когато стойността успя за кратко време да достигне първо до 58.31 евро за тон към 17.30 часа и буквално за часове скочи до 59.53 евро за тон, за да завърши до нивото от 59.90 евро за тон. Предишния рекорд на стойностите на СО2 бе регистриран на 16 август – 58.16 евро за тон. За сравнение на 13 август стойността бе 55.38 евро за тон, а на 20 август 54.14 евро за тон.

На този фон фючърсите за декември за правата за въглеродните емисии (ICE EUA) на ICE сутринта на 30 август се повишават до 60.30 евро за тон.

Сериозен скок отбеляза и стойността на природния газ на нидерландския газов хъб TTF. Фючърсите за декември за газа на TTF на ICE завършиха на 24 август на цена от 45.67 евро за MWh. Търговията в петък обаче завърши на едни от най-високите цени, отчетени досега. Стойността на синьото гориво завърши при цена от 48.120 евро за MWh. Сутринта в понеделник обаче отново има повишение до 48.500 евро за MWh.

Тенденциите

Високата цена на електроенергията, постигната на Българската независима електроенергийна борса ще продължи да е темата, която ще вълнува бизнеса, а и като цяло обществеността. В рамките на заседание на т.нар. Временна комисия по ревизията в Народното събрание бяха изслушани всички водещи институции, но сякаш малко присъстващите си дадоха сметка, че в случая значението на външните фактори има много по-голяма тежест от вътрешните. Тъй като електроенергийните пазари са много по-тясно свързани, тези, които не са достатъчно реформирани (като българския например) са и естествено с по-високи цени. Това става най-видимо при сезоните с много високи и много ниски температури. Освен това чувствителността за цените на БНЕБ е по-голяма и заради разликата в доходите на различни нива. Всеки настоява за своята истина, но вътрешните механизми за влияние върху повишението са ограничени. Друг е въпросът дали всички са вкарани в действие. Няма яснота и по въпроса какво става с механизма за капацитет и каква е пътната карта, по която се движи като цяло въпросът с комплекса „Марица Изток“.

Бизнесът от своя страна доказа, че също не е готов и през годините също е разчитал държавата да оправи нещата. Този тип тактика е позната, но в година на политическа криза като настоящата, съчетана с пандемията от коронавируса, която във всеки един момент може отново да блокира на определени нива функционирането на редица административни процеси може да е има по-висок праг на риск. Изглежда, че реформите са единственият изход. Въпросът е кога трябва да се случат.
 

Още по темата: СО2 и газа завършват седмицата с рекордни цени

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща