Делът на базовите централи в производството на ток расте до 16.25 % в сравнение с година по-рано

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
5510
article picture alt description

В първите 13 дни на годината всички показатели свързани с производство, потребление, износ на електроенергия, дял на базовите централи и зелена енергия са положителни спрямо същия период на миналата година. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/ за времето от 1 до 13 януари 2019 г., спрямо същия период на наскоро отминалата 2018 г.  Изводи и прогнози е доста рано да се правят.  


Производството на електроенергия за първите 13  дни на януари тази година е в обем от 1 957 605 MWh в сравнение с 1 672 708 MWh за същия период на 2018 г. Това е увеличение (плюс) от 17.03 %.

Нараства и увеличението при потреблението на електроенергия. За сравнение, ако през първите тринадесет дни на предходната година потреблението на електроенергия е било от порядъка на 1 602 474 MWh, то за сравнявания период на настоящата година расте до 1 802 950 MWh, което е плюс 12.51 %.

При износът на ток и през втората седмица на януари отчитаните нива са впечатляващи. Така например през посочения отчетен период на миналата година износът е бил в обем от 70 234 MWh. За времето от 1 до 13 януари тази година обаче износът на електроенергия достига впечатляващите 154 655 MWh, което е нарастване (плюс) от порядъка на 120.20 %.

Делът на базовите централи, който през последните месеци на предходната година следваше негативната тенденция, за първите 13 дни на настоящата година нараства (плюс) с 16.25 %. За сравнение, ако през посочения период на 2018 г. участието на базовите централи е било 1 484 476 MWh, то за първите тринадесет дни на януари вече е в обем от 1 725 745 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа за сравнявания период на 2019 г. е в обем от 38 430 MWh спрямо 33 401 MWh година по-рано и е ръст от 15.06 % .  С изключение на дела на биомасата, при който се отчита спад (минус 13.27 % ), тенденциите при вятърните (плюс 20.59 %) и фотоволтаичните  ( плюс 16.35 % ) мощности са положителни.

Не може да се подмине увеличението по отношение на делът на ВЕИ в разпределителната мрежа – плюс 42.17 %. За сравнение, ако през отчетния период на миналата 2018 г. година ВЕИ са участвали с 40 123 MWh, то за посочените тринадесет дни на тази година  вече нараства до 57 043 MWh. Това се дължи в голяма степен на вятърните мощности – ръст от (плюс ) 76.71 % и в по-малка, на слънчевите централи (плюс 17.78 %), докато при биомасата се отчита спад (минус 6.70 %).

В първите дни на януари 2019 г. водноелектрическите централи продължават положителната тенденция и участието им остава положително, като се увеличава  (плюс) до 18.90 %. Така например, през сравнявания отчетен период на 2018 г. ВЕЦ са участвали с 114 708 MWh. Сега участието им нараства до 136 387 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща