Оперативната печалба на НЕК за първото тримесечие на 2019 г. намалява със 122,6 %

Ако компанията си получи парите за емисии от Фонд сигурност на електроенергийната система и разходите за разполагаемост и закупена енергия ще излезе на печалба, според финансовия анализ

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3304
article picture alt description

Националната електрическа компания (НЕК) отчита отрицателен финансов резултат за първото тримесечие на 2019 г. в размер на 72 766 хил. лв. (72 млн. 766 хил. лв.). Спрямо същия период на предходната година финансовият резултат е влошен със 145 584 хил. лв. (145 млн. 584 хил. лв.). Общите приходи на компанията намаляват с 29,7 % до 648 790 хил. лв, спрямо 923 293 хил. лв. Съществен е спадът на оперативната печалба  EBIDA – минус 122,6 %. Това се казва в анализа на компанията, съпътстващ финансовия отчет за първото тримесечие на настоящата 2019 г. В същото време обаче, ако се вземат предвид средствата, които компанията има да взима от емисии от Фонд сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) и невъзстановени разходи за разполагаемост и закупена енергия, то НЕК ще излезе на печалба, става ясно от анализа.

„Общественият доставчик не е предявил към Фонда (ФСЕС) разходи за емисии в размер на 123 057 хил. лв., като това ще бъде направено, когато в НЕК постъпят официално фактурите. Към момента тези разходи са провизирани и влияят на финансовия резултат. НЕК има невъзстановени и 27 773 хил. лв. , които са за закупена енергия и разполагаемост от ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 за първото тримесечие на 2019 г. Това е следствие от достигнатия лимит на разходи за централата определен в решението на КЕВР за този регулаторен период. Във възстановените средства за първо тримесечие на настоящата година са включени и около 32 млн. лв. приходи от емисии, които се отнасят за предходната 2018 г. С възстановяване на тези разходи от ФСЕС и премахване на приходите за 2018 г., финансовия резултат на НЕК би бил около 39 млн. лв. положителен финансов резултат“, се казва в отчета.

Този отрицателен финансов резултат според анализа на експертите е в резултат не само на  невъзстановените разходи от ФСЕС, но и заради спада на производството от ВЕЦ-овете на компанията.

В анализа се обръща внимание на слабото производство на електроенергия от водноелектрическите централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ), заради сушава (659 956 МВтч) година. В сравнение със същия период на 2018 г. това количество е намалено с 28 процента, в резултат на спада на водата в язовирите.

С 14,4 % намалява закупената електроенергия от НЕК за първото тримесечие на тази година спрямо същия период на предходната – 4 352 286 МВтч (5 087 188 МВтч през първите 3 м на 2018 г.). Това се дължи на намаляване на закупената електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“ (минус 32,2 %). Както е известно КЕВР определя квотите, които централите производители трябва да предоставят на регулирания пазар и това се залага в ценовия модел.

Трябва да припомним, че сега с промените в закона за енергетиката, които се очаква да бъдат приети най-скоро време след празниците се предвижда определянето на квоти за НЕК да е не на годишна, а на месечна база.

В анализа на електрическата компания се съобщава също така, че за първите три месеца на тази година се отчита и малко намаление на покупките на електроенергия и от ТЕЦ Марица Изток 2.

Общо, количествата доставена електроенергия от електроцентралите само за квоти е с 449 552 МВтч по малко ( 25,2 % спад) спрямо периода януари-март 2018 г., съобщават авторите на анализа.

От НЕК отчитат и спад на общото количество закупена от дружеството електроенергия по дългосрочни договори и преференциални цени за първото тримесечие на 2019 г. - 2 891 001 МВтч, което е намаление с с 355 МВтч или спад от 10,9 %. Както става ясно от данните това се дължи основно на нулевото изкупуване от заводски, топлофикационни и ВЕИ централи спрямо същия период година по-рано, в резултат на промененото законодателство. Затова пък нараства натоварването на централите ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3.
Продажбите на електроенергия от страна на НЕК както на регулирания, така и на свободния пазар за първото тримесечие на 2019 г. , спрямо същия период година по-рано намаляват с (минус) с 15,1 %. Ако през миналата година продажбите са били 5  835 104 МВтч, то сега намаляват до 4 953 463 МВтч.

С 2,2 процента се увеличава електроенергията продадена на крайните снабдители за посочения период – до 4 532 339 МВтч. В същото време се уточнява, че тези по-високи продажби при крайните снабдители се дължат на по-ниските температури през първите три месеца на тази година и съответно увеличената консумация на електроенергия, спрямо предходната, „когато температурите бяха по-високи“, се констатира в отчета. Двоен ръст се отчита при продажбите на ток на доставчиците от последна инстанция, високо и средно напрежение – 53 895 МВтч електроенергия.

Електроенергията, реализирана на свободния пазар (БНЕБ)за първото тримесечие на 2019 г. е в обем от 348 899 МВтч при 238 740 МВтч през същия период на миналата година, като те са в резултат на ангажимента та НЕК към БНЕБ по делото БЕХ/ЕК електричество.

Структурата на продадената от електрическата компания електроенергия, се променя, отчитат от компанията. Най-голям е относителният дял, формиран от задължението на дружеството (по ЗЕ) за покриване на потреблението на крайните снабдители, който нараства до 91,5 %, докато през първото тримесечие на миналата година е на ниво от 76,0 %. Увеличава се относителният дял на свободния пазар, който от 4,1 % през 2018 г. нараства до 7,9 % през първото тримесечие на 2019 г., се казва в анализа.  

На практика през първото тримесечие на 2019 г. обаче НЕК отчита отрицателна рентабилност  , а също и отрицателна ликвидност, въпреки че коефициентът за ефективност на разходите се подобрява. Дружеството отчита също така недостиг от 910 809 хил. лв. недостиг на оборотния капитал към 31 март 2019 г., спрямо 434 314 хил. лв. през същия период година по-рано. Експертите, изготвили доклада отчитат, че НЕК работи при променени условия на пазара в резултат на новото законодателство през миналата година, довели до промяна в ценовия и регулаторен модел, като отчитат всички затруднения на компанията.

Отчетения отрицателен финансов резултат за първото тримесечие на 2019 г. показва, че не е постигнато подобрение на финансовото състояние на компанията. Въпреки увеличаване обхвата на действащите компенсаторни механизми през последните години разходите на дружеството не се покриват в пълна степен. НЕК ЕАД продължава да изпитва затруднения при обслужване на задълженията си към доставчици и контрагенти, както и по кредитите към БЕХ ЕАД. Компанията продължава да работи в условията на отрицателен нетен оборотен капитал и влошен паричен поток, заключава анализа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща